Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 241-НС
Видин, 02.04.2021

ОТНОСНО: Публикуване на списък на упълномощени представители на кандидатска листа на ПП „Републиканци за България“ в изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № 379 от 02.04.2021 г. по описа на РИК – Видин за публикуване на списък със 5 упълномощени представители на кандидатската листа на ПП „Републиканци за България“ в изборите за народни представители на 04 април 2021г. Заявлението е подписано от  Албена Николова Георгиева – упълномощен представител на партията. Към заявлението са приложени пълномощно, списък, съдържащ имената и ЕГН на лицата, заявени за регистрация като упълномощени представители на кандидатската листа.

След извършена проверка РИК – Видин установи, че всички лица от предложените отговарят на изискванията на Изборния кодекс. С оглед на гореизложеното РИК – Видин следва да публикува списък със 5 упълномощени представители на кандидатска листа на ПП „Републиканци за България“.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 124 - 126 от Изборния кодекс,  Районна избирателна комисия – Видин.

РЕШИ:

            ПУБЛИКУВА списък със 5 упълномощени представители на кандидатската листа на ПП „Републиканци за България“, както следва:

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на представителя

№ на Пълномощно

1

Ивайло Феодоров Костадинов

153/02.04.2021

2

Костадин Михайлов Такев

154/02.04.2021

3

Ивайло Стефанов Младенов

155/02.04.2021

4

Николай Пламенов Николов

156/02.04.2021

5

Ева Севделинова Петрова

157/02.04.2021

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Соня Иванова Иванова

* Публикувано на 02.04.2021 в 19:40 часа

Календар

Решения

  • № 293-НС / 08.04.2021

    относно: Жалби с вх.№ 434/04.04.2021г., № 435/05.04.2021г., № 436/05.04.2021г., №437/05.04.2021г. № 438/05.04.2021г., № 439/05.04.2021г.,№ 440/05.04.2021г., №441/05.04.2021г. и вх.№ 442/05.04.2021г., от Тодор Стаменов Вълчев, упълномощен представител на ПП „ДПС“

  • № 292-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050600001 в изборите за народни представители на 04 април 2021

  • № 291-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050900048 в изборите за народни представители на 04 април 2021

всички решения