Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 233-НС
Видин, 02.04.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатската листа на ПП „Има такъв народ“ в изборите за народни представители на 04 април 2021г.

Постъпило е заявление с вх. № 369 от 02.04.2021г. по описа на РИК – Видин за регистрация на 18/осемнадесет/ застъпници на кандидатската листа на ПП „Има такъв народ“   в изборите за народни представители на 04 април 2021 г. и рег. № 6, страница 2 от 02.04.2021г. от входящия регистър на РИК – Видин за регистрация на застъпници. Заявлението е подписано от Иво Георгиев Атанасов – упълномощен представител на партията. Към заявлението са приложени списък, съдържащ имената и ЕГН на лицата, заявени за регистрация като застъпници на кандидатската листа и 18 броя декларации.

След извършена проверка РИК – Видин установи, че всички лица предложени и поименно посочени в списъка отговарят на изискванията на Изборния кодекс. С оглед на гореизложеното, РИК – Видин следва да регистрира 18 застъпници на кандидатската листа на ПП „Има такъв народ“, които отговарят на изискванията на ИК.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 15 от Изборния кодекс и Решение № 2087-НС от 17.02.2021 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия - Видин 

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА като застъпници на кандидатската листа на ПП „Има такъв народ“ 18 лица, както следва:

 

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

1

Снежана Христова Йорданова

2

Йордан Владиславов Ангелов

3

Марчело Красенов Аврамов

4

Кристиян Митков Александров

5

Асен Иванов Николов

6

Митко Георгиев Гуляшки

7

Иван Димитров Борисов

8

Полина Пламенова Методиева

9

Цанка Русинова Борисова

10

Светослав Детелинов Пеков

11

Станислав Цветанов Димитров

12

Пролетка Иванова Еленкова

13

Руслан Валериев Асенов

14

Емануил Людмилов Емануилов

15

Кристина Бориславова Кирилова

16

Пламен Методиев Маринов

17

Ирена Цветанова Белчина

18

Павлина Иванова Илиева

  

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Соня Иванова Иванова

* Публикувано на 02.04.2021 в 19:34 часа

Календар

Решения

  • № 293-НС / 08.04.2021

    относно: Жалби с вх.№ 434/04.04.2021г., № 435/05.04.2021г., № 436/05.04.2021г., №437/05.04.2021г. № 438/05.04.2021г., № 439/05.04.2021г.,№ 440/05.04.2021г., №441/05.04.2021г. и вх.№ 442/05.04.2021г., от Тодор Стаменов Вълчев, упълномощен представител на ПП „ДПС“

  • № 292-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050600001 в изборите за народни представители на 04 април 2021

  • № 291-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050900048 в изборите за народни представители на 04 април 2021

всички решения