Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 227-НС
Видин, 02.04.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатската листа на ПП „Републиканци за България“ в изборите за народни представители на 04 април 2021г.

Постъпило е заявление с вх. № 361 от 02.04.2021г. по описа на РИК – Видин за регистрация на 12/дванадесет/ застъпници на кандидатската листа на ПП „Републиканци за България“  в изборите за народни представители на 04 април 2021 г. и рег. № 7, страница 2 от 02.04.2021г. от входящия регистър на РИК – Видин за регистрация на застъпници. Заявлението е подписано от Албена Николова Георгиева – упълномощен представител на партията. Към заявлението са приложени списък, съдържащ имената и ЕГН на лицата, заявени за регистрация като застъпници на кандидатската листа и 12 броя декларации.

След извършена проверка РИК – Видин установи, че всички лица предложени и поименно посочени в списъка отговарят на изискванията на Изборния кодекс. С оглед на гореизложеното, РИК – Видин следва да регистрира 12 застъпници на кандидатската листа на ПП „Републиканци за България“, които отговарят на изискванията на ИК.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 15 от Изборния кодекс и Решение № 2087-НС от 17.02.2021 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия - Видин 

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА като застъпници на кандидатската листа на ПП „Републиканци за България“   12 лица, както следва:

1

Радостина Начкова Петкова

2

Валентина Пенева Любенова

3

Емил Евдокимов Маринов

4

Мария Ванкова Стойкова

5

Светослав Феодоров Борисов

6

Мая Нинова Иванова

7

Валентина Стоянова Николова

8

Иво Велков Драганов

9

Карамфилка Йончова Колчева

10

Бисер Георгиев Петров

11

Станислав Кръстов Георгиев

12

Валери Методиев Григоров

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Соня Иванова Иванова

* Публикувано на 02.04.2021 в 19:30 часа

Календар

Решения

  • № 293-НС / 08.04.2021

    относно: Жалби с вх.№ 434/04.04.2021г., № 435/05.04.2021г., № 436/05.04.2021г., №437/05.04.2021г. № 438/05.04.2021г., № 439/05.04.2021г.,№ 440/05.04.2021г., №441/05.04.2021г. и вх.№ 442/05.04.2021г., от Тодор Стаменов Вълчев, упълномощен представител на ПП „ДПС“

  • № 292-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050600001 в изборите за народни представители на 04 април 2021

  • № 291-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050900048 в изборите за народни представители на 04 април 2021

всички решения