Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 226-НС
Видин, 02.04.2021

ОТНОСНО: Публикуване на списък на упълномощени представители на кандидатска листа на ПП „Републиканци за България“ в изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № 359 от 02.04.2021 г. по описа на РИК – Видин за публикуване на списък със 152 упълномощени представители на кандидатската листа на ПП „Републиканци за България“ в изборите за народни представители на 04 април 2021г. Заявлението е подписано от  Албена Николова Георгиева – упълномощен представител на партията. Към заявлението са приложени пълномощно, списък, съдържащ имената и ЕГН на лицата, заявени за регистрация като упълномощени представители на кандидатската листа.

След извършена проверка РИК – Видин установи, че 147 от лицата предложени и поименно посочени в списъка отговарят на изискванията на Изборния кодекс. По отношение на лицата – Бойко Еленков Иванов, се установи, че лицето е регистриран за застъпник на  ПП „Републиканци за България“; Наско Иванов Цанов, се установи, че лицето е регистрирано за застъпник от ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД; Весела Миткова Павлова, Милчо Замфиров Ташев и Антоанета Асенова Илиева, се установи, че лицата са регистрирани като представители от Движение за права и свободи - ДПС. Съгласно чл. 3, ал. 3 от ИК едно лице не може да участва повече от едно качество в един вид избор, поради което същият не може да бъде регистриран, като застъпник. С оглед на гореизложеното, РИК – Видин следва да публикува списък с упълномощени представители на кандидатската листа на ПП „Републиканци за България“, които отговарят на изискванията на ИК.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 124 - 126 от Изборния кодекс,  Районна избирателна комисия – Видин.

РЕШИ:

            ПУБЛИКУВА списък със 147 упълномощени представители на кандидатската листа на ПП „Републиканци за България“, както следва:

 

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на представителя

№ на Пълномощно

1

Павел Александров Киров

1/31.03.2021г.

2

Цветелина Ангелова Цвейна

2/31.03.2021г.

3

Марина Юлиянова Петрова

3/31.03.2021г.

4

Синди Огнянова Станчева

4/31.03.2021г.

5

Димитър Йошков Луканов

5/31.03.2021г.

6

Лидия Павлова Ангелова

6/31.03.2021г.

7

Жаклин Жельов Георгиев

7/31.03.2021г.

8

Емил Христофоров Александров

8/31.03.2021г.

9

Илонка Цветанова Ангелова

9/31.03.2021г.

10

Мирослав Велизаров Павлов

10/31.03.2021г.

11

Галина Петрова Велкова

12/31.03.2021г.

12

Таня Николова Иванова

13/31.03.2021г.

13

Иванка Тодорова Георгиева

14/31.03.2021г.

14

Диляна Бориславова Стоянова

15/31.03.2021г.

15

Ваня Владимирова Атанасова

16/31.03.2021г.

16

Милка Дянкова Павлова

17/31.03.2021г.

17

Ангел Емилов Ванков

18/31.03.2021г.

18

Корнелия Иванова Кирова

19/31.03.2021г.

19

Марин Тодоров Маринов

20/31.03.2021г.

20

Йорданка Рачева Василева

21/31.03.2021г.

21

Румен Николов Петров

22/31.03.2021г.

22

Николина Каменова Василева

23/31.03.2021г.

23

Анатоли Георгиев Петков

24/31.03.2021г.

24

Нелка Иванова Найденова

25/31.03.2021г.

25

Лора Росенова Цветанова

26/31.03.2021г.

26

Иван Георгиев Живков

27/31.03.2021г.

27

Цветан Митов Петров

28/31.03.2021г.

28

Емил Тодоров Найденов

29/31.03.2021г.

29

Лили Милкова Стоянова

30/31.03.2021г.

30

Митко Юлиянов Митков

31/31.03.2021г.

31

Илияна Василева Стефанова

32/31.03.2021г.

32

Мариян Георгиев Ценов

33/31.03.2021г.

33

Ваня Вълчева Стаменова

34/31.03.2021г.

34

Юлиян Митков Иванов

35/31.03.2021г.

35

Гергана Младенова Генова

36/31.03.2021г.

36

Галин Петров Йончев

37/31.03.2021г.

37

Соня Георгиева Иванова

38/31.03.2021г.

38

Милен Илиянов Асенов

39/31.03.2021г.

39

Кристина Калинова Живкова

40/31.03.2021г.

40

Цветомир Милков Павлов

41/31.03.2021г.

41

Цветанка Арсенова Каменова

42/31.03.2021г.

42

Десислава Ангелова Петкова

44/31.03.2021г.

43

Кирил Младенов Миланов

45/31.03.2021г.

44

Соня Методиева Кръстева

46/31.03.2021г.

45

Румен Славчев Ангелов

47/31.03.2021г.

46

Иванка Найденова Димитрова

48/31.03.2021г.

47

Митко Красимиров Бориславов

49/31.03.2021г.

48

Пролетка Пенкова Костова

50/31.03.2021г.

49

Богдан Кольов Томов

51/31.03.2021г.

50

Евдокия Славчова Стойкова

52/31.03.2021г.

51

Огнян Данчев Тасков

53/31.03.2021г.

52

Найден Борисов Найденов

54/31.03.2021г.

53

Митка Димитрова Василева

55/31.03.2021г.

54

Пламен Милчев Деков

56/31.03.2021г.

55

Захари Никодимов Серафимов

57/31.03.2021г.

56

Станимир Георгиев Димитров

59/31.03.2021г.

57

Кочо Славчев Петков

60/31.03.2021г.

58

Елеонора Асенова Петрова

61/31.03.2021г.

59

Давид Кирчов Борисов

62/31.03.2021г.

60

Красимир Коцев Господинов

63/31.03.2021г.

61

Георги Велков Ангелов

64/31.03.2021г.

62

Зоя Илиева Никифорова

65/31.03.2021г.

63

Людмила Иванова Георгиева

66/31.03.2021г.

64

Йорданка Миткова Йоцова

67/31.03.2021г.

65

Бетина Николаева Станиславова

68/31.03.2021г.

66

Виолета Кирилова Каменова

69/31.03.2021г.

67

Пролетка Генадиева Каменова

70/31.03.2021г.

68

Георги Теодосиев Аристотелов

71/31.03.2021г.

69

Владимир Анатолиев Цветанов

72/31.03.2021г.

70

Елка Емилова Цветанова

73/31.03.2021г.

71

Иванка Асенова Маринова

74/31.03.2021г.

72

Надя Василева Томова

75/31.03.2021г.

73

Иван Валериев Иванов

76/31.03.2021г.

74

Ванеса Ивайлова Борисова

77/31.03.2021г.

75

Николай Петров Спасов

78/31.03.2021г.

76

Таня Георгиева Тодорова

79/31.03.2021г.

77

Галин Ангелов Митев

80/31.03.2021г.

78

Васко Любенов Кръстев

81/31.03.2021г.

79

Светлана Петрова Иванова

82/31.03.2021г.

80

Йорданка Асенова Лазарова

83/31.03.2021г.

81

Любомир Веселинов Георгиев

84/31.03.2021г.

82

Цветомир Стефчов Георгиев

85/31.03.2021г.

83

Людмил Петров Флоров

86/31.03.2021г.

84

Генади Методиев Милков

87/31.03.2021г.

85

Бояна Герасимова Томова

88/31.03.2021г.

86

Лиляна Кирилова Йонова

89/31.03.2021г.

87

Аделина Викторова Илиева

90/31.03.2021г.

88

Надка Ванчова Борисова

91/31.03.2021г.

89

Пламен Пантов Павлов

92/31.03.2021г.

90

Валентин Асенов Илиев

93/31.03.2021г.

91

Анатоли Валентинов Асенов

94/31.03.2021г.

92

Иван Николов Иванов

95/31.03.2021г.

93

Неделя Борисова Горанова

96/31.03.2021г.

94

Татяна Генадиева Пипишкова

98/31.03.2021г.

95

Борис Славчев Алеков

99/31.03.2021г.

96

Димитър Людмилов Димитров

100/31.03.2021г.

97

Димитър Сашов Стаменов

101/31.03.2021г.

98

Марин Петков Николов

102/31.03.2021г.

99

Николай Асенов Петров

103/31.03.2021г.

100

Милен Захариев Марков

104/31.03.2021г.

101

Станислав Емилов Витанов

105/31.03.2021г.

102

Павел Веселинов Николаев

106/31.03.2021г.

103

Валентин Ванков Каменов

107/31.03.2021г.

104

Стойко Митов Стойков

108/31.03.2021г.

105

Валентин Костов Митов

109/31.03.2021г.

106

Зенита Мирославова Пенкова

110/31.03.2021г.

107

Светлина Борисова Цекова

111/31.03.2021г.

108

Владимир Емилов Найденов

112/31.03.2021г.

109

Русин Иванов Русинов

113/31.03.2021г.

110

Калина Васкова Иванова

114/31.03.2021г.

111

Иван Ангелов Каменов

115/31.03.2021г.

112

Емил Силагиев Георгиев

116/31.03.2021г.

113

Наталия Стефанова Петкова-Василева

117/31.03.2021г.

114

Ванюша Николова Лозанова

118/31.03.2021г.

115

Кирил Владимиров Георгиев

119/31.03.2021г.

116

Илиян Йорданов Иванов

120/31.03.2021г.

117

Виолета Марчова Маркова

121/31.03.2021г.

118

Пламенка Георгиева Станчева

122/31.03.2021г.

119

Десислава Методиева Илиева

123/31.03.2021г.

120

Евдоким Любенов Иванов

124/31.03.2021г.

121

Тодор Петров Димитров

125/31.03.2021г.

122

Цветан Първанов Кирилов

126/31.03.2021г.

123

Николина Бранкова Кръстева

127/01.04.2021

124

Мария Живкова Петрова

128/01.04.2021

125

Даниела Цветанова Колбина

129/01.04.2021

126

Евгений Юриевич Колбин

130/01.04.2021

127

Боян Валериев Ваклев

131/01.04.2021

128

Янита Евстатиева Каменова - Костадинова

132/01.04.2021

129

Албена Тонкова Александрова

133/01.04.2021

130

Росица Златозарова Минкова

134/01.04.2021

131

Галина Иванова Георгиева

135/01.04.2021

132

Борислава Йорданова Миткова

136/01.04.2021

133

Мария Цанкова Петрова

137/01.04.2021

134

Екатерина Михайлова Такева

138/01.04.2021

135

Галя Тодорова Даскалова

139/01.04.2021

136

Валентин Димитров Методиев

140/01.04.2021

137

Сабина Николаева Пекова

141/01.04.2021

138

Гергана Димитрова Лилова

142/01.04.2021

139

Виолета Веселинова Младенова

143/01.04.2021

140

Васко Начов Вълов

144/01.04.2021

141

Рилка Райкова Нанова

145/01.04.2021

142

Бойко Бисеров Николов

146/01.04.2021

143

Малин Евгениев Трифонов

147/01.04.2021

144

Соня Транчова Йорданова

148/01.04.2021

145

Румен Драгуцов Предов

150/01.04.2021

146

Ваньо Георгиев Георгиев

151/01.04.2021

147

Никола Атанасов Николов

152/01.04.2021

 

ОТКАЗВА да публикува списък с упълномощени представители на следните лица: Бойко Еленков Иванов, Наско Иванов Цанов, Весела Миткова Павлова, Милчо Замфиров Ташев и Антоанета Асенова Илиева

  

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Соня Иванова Иванова

* Публикувано на 02.04.2021 в 19:29 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  282930 

Решения

 • № 293-НС / 08.04.2021

  относно: Жалби с вх.№ 434/04.04.2021г., № 435/05.04.2021г., № 436/05.04.2021г., №437/05.04.2021г. № 438/05.04.2021г., № 439/05.04.2021г.,№ 440/05.04.2021г., №441/05.04.2021г. и вх.№ 442/05.04.2021г., от Тодор Стаменов Вълчев, упълномощен представител на ПП „ДПС“

 • № 292-НС / 05.04.2021

  относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050600001 в изборите за народни представители на 04 април 2021

 • № 291-НС / 05.04.2021

  относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050900048 в изборите за народни представители на 04 април 2021

всички решения