Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 222-НС
Видин, 02.04.2021

ОТНОСНО: Заличаване в Списъка на упълномощените представителите на Коалиция “ГЕРБ-СДС“

Постъпило е заявление с вх. № 376 от 02.04.2021 г. по описа на РИК – Видин за  отписване на 1 брой упълномощен представител с пълномощно №086/25.03.2021 г. от списък, публикуван с решение № 207-НС/02.04.2021 г. с упълномощени представители на кандидатската листа на коалиция ГЕРБ – СДС, в изборите за народни представители на 04 април 2021 г. Заявлението е подписано от  Александър Филчев Матеев – упълномощен представител на партията.

 

РИК – Видин разгледа постъпилото предложение и прецени, че са изпълнени изискванията на Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия - Видин

 

РЕШИ:

  

ЗАЛИЧАВА Виолета Тодорова Николова от публикуван на страницата на РИК-Видин Списък на упълномощените представителите на Коалиция “ГЕРБ-СДС“

  

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Соня Иванова Иванова

* Публикувано на 02.04.2021 в 19:25 часа

Календар

Решения

  • № 293-НС / 08.04.2021

    относно: Жалби с вх.№ 434/04.04.2021г., № 435/05.04.2021г., № 436/05.04.2021г., №437/05.04.2021г. № 438/05.04.2021г., № 439/05.04.2021г.,№ 440/05.04.2021г., №441/05.04.2021г. и вх.№ 442/05.04.2021г., от Тодор Стаменов Вълчев, упълномощен представител на ПП „ДПС“

  • № 292-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050600001 в изборите за народни представители на 04 април 2021

  • № 291-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050900048 в изборите за народни представители на 04 април 2021

всички решения