Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 219-НС
Видин, 02.04.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатската листа на коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ в изборите за народни представители на 04 април 2021г.

Постъпило е заявление с вх. № 350 от 02.04.2021г. по описа на РИК – Видин за регистрация на 3/трима/ застъпника на кандидатската листа на коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ в изборите за народни представители на 04 април 2021 г. и рег. № 5, от 02.04.2021г. от входящия регистър на РИК – Видин за регистрация на застъпници. Заявлението е подписано от Юлиян Ангелов Петров – упълномощен представител на коалицията. Към заявлението са приложени списък, съдържащ имената и ЕГН на лицата, заявени за регистрация като застъпници на кандидатската листа и 3 броя декларации.

След извършена проверка РИК – Видин установи, че лицата предложени и поименно посочени в списъка отговарят на изискванията на Изборния кодекс.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 15 от Изборния кодекс и Решение № 2087-НС от 17.02.2021 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия - Видин

 

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА като застъпници на кандидатската листа на коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“  3 лица, както следва:

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

1

Емил Дионисиев Бадев

2

Ани Петкова Димова

3

Петър Димитров Димов

     

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Соня Иванова Иванова

* Публикувано на 02.04.2021 в 19:22 часа

Календар

Решения

  • № 293-НС / 08.04.2021

    относно: Жалби с вх.№ 434/04.04.2021г., № 435/05.04.2021г., № 436/05.04.2021г., №437/05.04.2021г. № 438/05.04.2021г., № 439/05.04.2021г.,№ 440/05.04.2021г., №441/05.04.2021г. и вх.№ 442/05.04.2021г., от Тодор Стаменов Вълчев, упълномощен представител на ПП „ДПС“

  • № 292-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050600001 в изборите за народни представители на 04 април 2021

  • № 291-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050900048 в изборите за народни представители на 04 април 2021

всички решения