Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 214-НС
Видин, 02.04.2021

ОТНОСНО: Регистрация на заместващи застъпници на кандидатската листа на коалиция „БСП за България“ в изборите за народни представители на 04 април 2021г.

Постъпило е заявление с вх. № 343 от 02.04.2021г. по описа на РИК – Видин за регистрация на 1 /един/ заместващ застъпник на кандидатската листа на коалиция „БСП за България“  в изборите за народни представители на 04 април 2021 г. и рег. № 2, от 02.04.2021г. от входящия регистър на РИК – Видин за регистрация на заместващи застъпници. Заявлението е подписано от Лъчезар Сергеев Предоев – упълномощен представител на коалицията. Към заявлението са приложени списък, съдържащ имената и ЕГН на лицата, заявени за регистрация като заместващи застъпници на кандидатската листа, както и на лицата които се заместват, 1 брой декларация и 1 брой удостоверение на заместения застъпник.

След извършена проверка РИК – Видин установи, че лицето предложено в списъка отговаря на изискванията на Изборния кодекс. С оглед на гореизложеното, РИК – Видин следва да замени застъпника на кандидатската листа на коалиция „БСП за България“, който отговаря на изискванията на ИК.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 15  във връзка с чл. 118, предложение първо  от Изборния кодекс и Решение № 2087-НС от 17.02.2021 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия – Видин,

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА като застъпник на кандидатската листа на коалиция „БСП за България“ 1 лице, както следва:

 

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

1

Здравка Трендафилова Спасова

 

ЗАЛИЧАВА регистрацията на застъпника на кандидатската листа на коалиция „БСП за България“ 1 лице, както следва:

 

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

1

Симеон Иванов Пърчичов

 

АНУЛИРА издаденото удостоверение на заменения застъпник на кандидатската листа на коалиция „БСП за България“.

На регистрирания застъпник да бъде издадено удостоверение за застъпник на кандидатската листа на коалиция „БСП за България“.

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Соня Иванова Иванова

* Публикувано на 02.04.2021 в 19:19 часа

Календар

Решения

  • № 293-НС / 08.04.2021

    относно: Жалби с вх.№ 434/04.04.2021г., № 435/05.04.2021г., № 436/05.04.2021г., №437/05.04.2021г. № 438/05.04.2021г., № 439/05.04.2021г.,№ 440/05.04.2021г., №441/05.04.2021г. и вх.№ 442/05.04.2021г., от Тодор Стаменов Вълчев, упълномощен представител на ПП „ДПС“

  • № 292-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050600001 в изборите за народни представители на 04 април 2021

  • № 291-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050900048 в изборите за народни представители на 04 април 2021

всички решения