Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 212-НС
Видин, 02.04.2021

ОТНОСНО: Промяна в състави на СИК в община Видин и община Димово.

В РИК – Видин са постъпили предложения от Александър Матеев - упълномощен представител на Коалиция “ГЕРБ-СДС“, с вх. № 340 и 341 от 02.04.2021 г. по описа на РИК – Видин, за замяна в състава на СИК на територията на Община Видин и община Димово. Към предложението са представени 8/осем/ броя удостоверения и 15/петнадесет /броя заявления за отказ.

РИК – Видин разгледа постъпилите документи и прецени, че са изпълнени изискванията на Изборния кодекс и Решение № 38- НС от 28.02.2021 г. на РИК - Видин,  поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Видин,

 

РЕШИ:

 

ДОПУСКА да се извърши замяна в съставите на СИК на територията на община Видин и община Димово, както следва:

 1. в СИК № 050900042, гр. Видин, община Видин

ОСВОБОЖДАВА Олга Георгиева Владимирова като секретар

НАЗНАЧАВА Невена Цветанова Тошкова като секретар

 

 1. в СИК № 050900034, гр. Видин, община Видин

ОСВОБОЖДАВА Соня Крумова Дуцова като член

НАЗНАЧАВА Юлиян Петров Ангелов като член

 1. в СИК № 051600001 , община Димово

ОСВОБОЖДАВА Наталия Велиславова Георгиева  като председател

ОСВОБОЖДАВА Жанета Ахмед Амири  като член

 

 1. в СИК № 051600002 , община Димово

ОСВОБОЖДАВА Венка Славчева Александрова  като секретар

ОСВОБОЖДАВА Биляна Иванова Бойчева  като член

 

 1. в СИК № 051600003 , община Димово

ОСВОБОЖДАВА Кирил Витанов Цеков  като зам. председател

 

 1. в СИК № 051600007 , община Димово

ОСВОБОЖДАВА Васко Стоянов Василев  като зам. председател

 

 1. в СИК № 051600008 , община Димово

ОСВОБОЖДАВА Галина Цветанова Младенова  като зам. председател

 

 1. в СИК № 051600013 , община Димово

ОСВОБОЖДАВА Тодорка Иванова Евстатиева  като член

 

 1. в СИК № 051600021 , община Димово

ОСВОБОЖДАВА Олга Георгиева Владимирова  като председател

ОСВОБОЖДАВА Татяна Милчева Илиева  като член

ОСВОБОЖДАВА Лена Борисова Йорданова  като член

 

 1. в СИК № 051600023 , община Димово

ОСВОБОЖДАВА Красимира Петрова Иванова  като член

 

 

 1. в СИК № 051600001 , община Димово

НАЗНАЧАВА Емил Петров Манойлов  като председател

НАЗНАЧАВА  Наталия Велиславова Георгиева  като член

 

 1. в СИК № 051600002 , община Димово

НАЗНАЧАВА Радослав Йорданов Радоилов  като секретар

НАЗНАЧАВА  Денис Иванов Димитров  като член

 

 1. в СИК № 051600003 , община Димово

НАЗНАЧАВА Татяна Младенова Спасова  като зам. председател

 

 1. в СИК № 051600007 , община Димово

НАЗНАЧАВА Валентина Стефанова Найденова  като зам. председател

 

 1. в СИК № 051600008 , община Димово

НАЗНАЧАВА Нина Илиева Великова  като зам. председател

 

 1. в СИК № 051600013 , община Димово

НАЗНАЧАВА Таня Веселинова Ценова  като член

 

 1. в СИК № 051600021 , община Димово

НАЗНАЧАВА Георги Василев Марински  като председател

НАЗНАЧАВА  Олга Георгиева Владимирова  като член

НАЗНАЧАВА Илияна Спасова Радославова  като член

 

 1. в СИК № 051600023 , община Димово

НАЗНАЧАВА Елена Цветанова Александрова  като член

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Соня Иванова Иванова

* Публикувано на 02.04.2021 в 12:00 часа

Календар

Решения

 • № 293-НС / 08.04.2021

  относно: Жалби с вх.№ 434/04.04.2021г., № 435/05.04.2021г., № 436/05.04.2021г., №437/05.04.2021г. № 438/05.04.2021г., № 439/05.04.2021г.,№ 440/05.04.2021г., №441/05.04.2021г. и вх.№ 442/05.04.2021г., от Тодор Стаменов Вълчев, упълномощен представител на ПП „ДПС“

 • № 292-НС / 05.04.2021

  относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050600001 в изборите за народни представители на 04 април 2021

 • № 291-НС / 05.04.2021

  относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050900048 в изборите за народни представители на 04 април 2021

всички решения