Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 209-НС
Видин, 02.04.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатската листа на коалиция ГЕРБ - СДС в изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № 333 от 01.04.2021 г. по описа на РИК – Видин за регистрация на 7/седем/ застъпници на кандидатската листа на коалиция ГЕРБ - СДС в изборите за народни представители 04 април 2021 г. и рег. № 3 от 01.04.2021 г.от входящия регистър на РИК – Видин за регистрация на застъпници. Заявлението е подписано от  Александър Филчев Матеев – упълномощен представител на партията. Към заявлението са приложени пълномощно, списък, съдържащ имената и ЕГН на лицата, заявени за регистрация като застъпници на кандидатската листа и 7 броя декларации.

След извършена проверка РИК – Видин установи, че всички лица предложени в списъка отговарят на изискванията на Изборния кодекс. С оглед на гореизложеното, РИК – Видин следва да регистрира застъпници на кандидатската листа на коалиция ГЕРБ - СДС, които отговарят на изискванията на ИК.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 15 от Изборния кодекс и Решение № 2087-НС от 17.02.2021 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия - Видин 

 

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА като застъпници на кандидатската листа на коалиция ГЕРБ - СДС 7лица, както следва:

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

1

Жасмина Паскова Томова

2

Албена Асенова Генова

3

Витан Иванов Младенов

4

Росица Илиева Иванова

5

Еринка Цветанова Колицова

6

Валя Веселинова Георгиева

7

Весела Параскевова Шутилова

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Соня Иванова Иванова

* Публикувано на 02.04.2021 в 11:58 часа

Календар

Решения

  • № 293-НС / 08.04.2021

    относно: Жалби с вх.№ 434/04.04.2021г., № 435/05.04.2021г., № 436/05.04.2021г., №437/05.04.2021г. № 438/05.04.2021г., № 439/05.04.2021г.,№ 440/05.04.2021г., №441/05.04.2021г. и вх.№ 442/05.04.2021г., от Тодор Стаменов Вълчев, упълномощен представител на ПП „ДПС“

  • № 292-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050600001 в изборите за народни представители на 04 април 2021

  • № 291-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050900048 в изборите за народни представители на 04 април 2021

всички решения