Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 208-НС
Видин, 02.04.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатската листа на коалиция ГЕРБ - СДС в изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № 308 от 01.04.2021 г. по описа на РИК – Видин за регистрация на 201 застъпници на кандидатската листа на коалиция ГЕРБ - СДС в изборите за народни представители 04 април 2021 г. и рег. № 3 от 01.04.2021 г.от входящия регистър на РИК – Видин за регистрация на застъпници. Заявлението е подписано от  Александър Филчев Матеев – упълномощен представител на партията. Към заявлението са приложени пълномощно, списък, съдържащ имената и ЕГН на лицата, заявени за регистрация като застъпници на кандидатската листа и 201 броя декларации.

След извършена проверка РИК – Видин установи, че всички лица предложени в списъка отговарят на изискванията на Изборния кодекс. С оглед на гореизложеното, РИК – Видин следва да регистрира застъпници на кандидатската листа на коалиция ГЕРБ - СДС, които отговарят на изискванията на ИК.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 15 от Изборния кодекс и Решение № 2087-НС от 17.02.2021 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия - Видин 

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като застъпници на кандидатската листа на коалиция ГЕРБ - СДС 201 лица, както следва:

 

Име, презиме, фамилия

1

Георги Петков Стоилов

2

Лъчезар Захариев Иванов

3

Иво Захариев Иванов

4

Миглена Цветанова Станкова

5

Неофит Данаилов Неофитов

6

Кристиан Красимиров Нунов

7

Наталия Сергеева Костадинова

8

Лиляна Велкова Попиванова

9

Таня Велкова Аролска

10

Юлиан Петров Тачев

11

Петър Славчев Тачев

12

Михайл Павлов Иванов

13

Даниела Петрова Иванова

14

Ванчо Митков Ценов

15

Розалина Целова Попова

16

Станка Цанкова Димитрова

17

Тодорка Първанова Николова

18

Владимир Димитров Цветанов

19

Людмила Весова Гергова

20

Лиляна Кирилова Ангелова

21

Наталия Красимирова Богданова

22

Владислав Ангелов Йорданов

23

Марина Станиславова Стоянова

24

Людмил Серафимов Николов

25

Недялко Цветанов Панталеев

26

Любомир Крумов Вачев

27

Дени Тихомиров Шуманов

28

Петко Иванов Петков

29

Перуна Цекова Гергова

30

Николай Петров Николов

31

Борислава Младенова Петрова

32

Иван Симеонов Ангелов

33

Ласко Иванов Каменов

34

 Ванюша Венелинова Рилчева

35

Силвия Стефанова Йорданова

36

Ценка Рачева Николова

37

Валентин Евгениев Младенов

38

Никол Огнянова Борисова

39

Красимир Иванов Каменов

40

Дияна Костадинова Йорданова

41

Ивайло Йончев Иванов

42

Ивайло Цветанов Александров

43

Ивайло Владимиров Вълчев

44

Александър Константинов Петров

45

Бисер Тодоров Иванов

46

Александър Димитров Апостолов

47

Мартин Георгиев Марков

48

Соня Ценкова Чокова

49

Теодора Димитрова Петкова

50

Пламен Замфиров Борисов

51

Надя Божидарова Симеонова

52

Ангел Венциславов Ангелов

53

Симона Станимирова Цветкова

54

Нели Милкова Милкова

55

Тошко Славчов Тодоров

56

Маруся Асенова Цекова-Алексиева

57

Деян Емилов Стоянов

58

Павел Людмилов Илиев

59

Тихомир Станиславов Станчев

60

Валери Иванов Василев

61

Цветлин Йосифов Ангелов

62

Асен Ванков Илиев

63

Димчо Йорданов Ванков

64

Валентина Стефанова Стефанова-Димитрова

65

Любен Костов Ницов

66

Даниела Йорданова Маринова

67

Юлиян Любенов Траянов

68

Росинка Георгиева Първулова

69

Румяна Иванова Ванкова

70

Светла Славчева Неделкова

71

Красимир Радославов Мареников

72

Виктория Петрова Пекова

73

Росица Боянова Иванова

74

Снежана Найденова Ванкова

75

Цветелина Руменова Цветанова

76

Пенка Велкова Ванкова

77

Венелин Георгиев Костадинов

78

Тихомир Кирилов Асенов

79

Камелия Стефанова Йорданова

80

Людмила Михайлова Любенова

81

Жоро Славчев Герасимов

82

Кира Ангелова Захариева

83

Сиян Любенов Николов

84

Галина Миткова Иванова

85

Милена Цекова Флорова

86

Лилия Петрова Костадинова

87

Красимир Герасимов Станков

88

Иванела Цвяткова Илиева

89

Стефка Романова Милкова

90

Пламен Иванов Петров

91

Ачко Бисеров Ангелов

92

Даниела Искърова Славчева

93

Павлинка Стоянова Петкова

94

Дафинка  Ангелова Влайкова

95

Ваньо Борисов Атанасов

96

Малинка Пенкова Каменова

97

Нонка Матеева Атанасова

98

Валентин Тодоров Трифонов

99

Ева Красимирова Тошева

100

Ася Боянчова Владкова

101

Лиляна Панайотова Димитрова

102

Румен Рашков Димитров

103

Полина Миткова Първанова

104

Илияна сергеева Александрова

105

Михаела Бориславова Филипова

106

Веселка Стефанова  Петрова

107

Бисерка Милчова Игнатова

108

Евгения Златанова Петрова

109

Вероника Асенова Василева

110

Дона Бугалинова Георгиева

111

Надка Велкова Вълчева

112

Гергана Стефчова Илиева

113

Гина Георгиева Цветкова

114

Радослава Славова Вергилова

115

Цветомира Стефанова Милкова

116

Кристиян Георгиев Христов

117

Ани Юриева Маринова

118

Тони Лъчезаров Каменов

119

Филип Кристиянов Георгиев

120

Елена Влашева Еленкова

121

Христо Георгиев Георгиев

122

Николай Томов Тасков

123

Тота Ангелова Цекова

124

Румяна Борисова Димитрова

125

Илияна Иванова Димитрова

126

Вероника Радкова Владимирова

127

Данаил Асенов Любенов

128

Янкол Александров Янколов

129

Милен Васков Милков

130

Богомил Георгиев Цветков

131

Румяна Асенова Живкова

132

Борислав Методиев Цанийчев

133

Тонко Илиев Иванов

134

Васко Илиев Петров

135

Гергина Ангелова Станиславова

136

Милчо Младенов Иванов

137

Димитър Якимов Димитров

138

Николай Ангелов Митов

139

Зоя Кръстева Младенова

140

Валери Стефчев Маринов

141

Евгени Никифоров Бодов

142

Любомир Борисов Димитров

143

Петьо Борисов Кръстев

144

Лозан Лозанов Маринов

145

Витан Захариев Георгиев

146

Емилия Викторова Герасимова

147

Юлиян Магдалинов Нинов

148

Десимир Емилов Нефтелинов

149

Калоян Костов Тончев

150

Николай Недялков Димитров

151

Светослав Илиев Станев

152

Борис Иванов Първин

153

Анка Александрова Иванова

154

Милка Еленкова Илиева

155

Анатоли Георгиев Младенов

156

Искра Серафимова Стефанова

157

Сашко Георгиев Виденов

158

Роза Тодорова Димитрова

159

Петко Цаков Петков

160

Слави Николов Дафинкичов

161

Перка Младенова Иванова

162

Камелия Цветанова Коцева

163

Николай Никифоров Николов

164

Стела Пламенова Стойкова

165

Илия Василев Каменов

166

Кристина Петрова Тодорова

167

Соня Венчова Иванова

168

Венка Панова Станчева

169

Ваньо Янчов Цеков

170

Лило Рачов Петков

171

Мито Ганов Кръстов

172

Любка Славчева Маринова

173

Цветан Младенов Йотов

174

Радослава Таниславова Рангелова

175

Снежана Тошова Антонова

176

Герго Митов Гергов

177

Габриела Георгиева Георгиева

178

Радослава Ванчова Найденова

179

Николай Тодоров Карагьозов

180

Тонислав Венциславов Ванков

181

Пламен Николов Лалов

182

Иван Атанасов Великов

183

Зоя Иванова Тодорова

184

Румен Иванов Симеонов

185

Иван Василев Рангелов

186

Иван Александров Иванов

187

Дечо Върбанов Цветков

188

Павлина Илиева Григорова

189

Марияна Иванова Йорданова

190

Здравка Борисова Николова

191

Валентин Бориславов Витанов

192

Светлана Петрова Александрова-Кирилова

193

Емил Петков Найденов

194

Емил Славчев Георгиев

195

Красимира Димитрова Милева

196

Петър Кирилов Николов

197

Петър Ангелов Владов

198

Ивета Николаева Ванкова

199

Пепи Каменов Петков

200

Генади Владов Илиев

201

Калоян Бисеров Виолетов

 

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Соня Иванова Иванова

* Публикувано на 02.04.2021 в 11:57 часа

Календар

Решения

  • № 293-НС / 08.04.2021

    относно: Жалби с вх.№ 434/04.04.2021г., № 435/05.04.2021г., № 436/05.04.2021г., №437/05.04.2021г. № 438/05.04.2021г., № 439/05.04.2021г.,№ 440/05.04.2021г., №441/05.04.2021г. и вх.№ 442/05.04.2021г., от Тодор Стаменов Вълчев, упълномощен представител на ПП „ДПС“

  • № 292-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050600001 в изборите за народни представители на 04 април 2021

  • № 291-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050900048 в изборите за народни представители на 04 април 2021

всички решения