Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 207-НС
Видин, 02.04.2021

ОТНОСНО: Публикуване на списък на упълномощени представители на кандидатска листа на коалиция ГЕРБ - СДС в изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № 306 от 01.04.2021 г. по описа на РИК – Видин за публикуване на списък със 211 упълномощени представители на кандидатската листа на коалиция ГЕРБ - СДС в изборите за народни представители на 04 април 2021г. Заявлението е подписано от  Александър Филчев Матеев – упълномощен представител на партията. Към заявлението са приложени пълномощно, списък, съдържащ имената и ЕГН на лицата, заявени за регистрация като упълномощени представители на кандидатската листа.

След извършена проверка РИК – Видин установи, че всички лица от предложените отговарят на изискванията на Изборния кодекс. С оглед на гореизложеното РИК – Видин следва да публикува списък със 211 упълномощени представители на кандидатска листа на коалиция ГЕРБ - СДС.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 124 - 126 от Изборния кодекс,  Районна избирателна комисия – Видин.

РЕШИ:

            ПУБЛИКУВА списък със 211 упълномощени представители на кандидатската листа на коалиция ГЕРБ - СДС, както следва:

1

МИГЛЕНА СЛАВОВА ВЕРГИЛОВА

001/25.03.2021

2

ГОШО ЦАНОВ ГЕОРГИЕВ

002/25.03.2021

3

СТАНИСЛАВ ДОБРЕВ СТОЕВ

003/25.03.2021

4

ЗАХАРИ ИВАНОВ ЗАНКОВ

004/25.03.2021

5

ГЕНАДИ МИРОСЛАВОВ ГЕНАДИЕВ

005/25.03.2021

6

ПЕРО ПЕТКОВ ПЕТРОВ

006/25.03.2021

7

ЛЮБОВ ИВАНОВА КАМЕНОВА

007/25.03.2021

8

СТОЯН СТЕФАНОВ ПЕТРОВ

008/25.03.2021

9

ОГНЯН ЕМАНУИЛОВ ИВАНОВ

009/25.03.2021

10

БОРИСЛАВ БОГОМИЛОВ ТОДОРОВ

010/25.03.2021

11

ВАЛЕРИЯ ВЪЛЧЕВА МИТКОВА

011/25.03.2021

12

АНЕЛИЯ ИВАНОВА МАРИНОВА

012/25.03.2021

13

АНТОН ГЕОРГИЕВ АНТОВ

013/25.03.2021

14

СТОЯНКА РАНГЕЛОВА ВЪЛЧЕВА

014/25.03.2021

15

ВЕСКА МЛАДЕНОВА РАЧЕВА

015/25.03.2021

16

КРИСТИЯН МАРИУС СТЕФАНОВ

016/25.03.2021

17

ЛОРА ИВАЙЛОВА ТОДОРОВА

017/25.03.2021

18

ВЕНЕТКА СТЕФАНОВА ФЛОРОВА

018/25.03.2021

19

АМАНДА НИКОЛАЕВА ПЕТКОВА

019/25.03.2021

20

БОЖИДАР СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ

020/25.03.2021

21

ЕМИЛИЯ ДИМИТРОВА КУЗМАНОВА

021/25.03.2021

22

МАРИЯ ЦВЕТАНОВА ГРИГОРОВА

022/25.03.2021

23

ЦВЕТАНКА ИВАНОВА ЦВЕТКОВА

023/25.03.2021

24

ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА ЛАЗАРОВА

024/25.03.2021

25

ВАНЯ ВАНЧОВА КАРАДЖОВА

025/25.03.2021

26

ЦВЕТАН КРУМОВ ГЕОРГИЕВ

026/25.03.2021

27

АЛБЕНА ЙОРДАНОВА КИРОВА

027/25.03.2021

28

СЪВЕТА ТОДОРОВА СПАСОВА

028/25.03.2021

29

ДЕНИСЛАВ КИРИЛОВ АНГЕЛОВ

029/25.03.2021

30

ВАЛЯ БОРИСОВА ГЕОРГИЕВА

030/25.03.2021

31

ЦВЕТАНКА МЛАДЕНОВА ЙОЦОВА

031/25.03.2021

32

ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ЙОЦОВ

032/25.03.2021

33

ДИЛЯНА ВАСИЛЕВА ДИНОЛОВА

033/25.03.2021

34

САМУИЛ САШОВ НЕДКОВ

034/25.03.2021

35

МИЛЕНА БОРИСОВА МИЛКОВА

035/25.03.2021

36

ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛКОВ ИВАНОВ

036/25.03.2021

37

МИРОСЛАВА МИТКОВА ЙОРДАНОВА

037/25.03.2021

38

СВЕТЛИНА ЙОРДАНОВА ВЪЛЧЕВА

038/25.03.2021

39

ЛЮБЕН НИКОЛОВ РИЗОВ

039/25.03.2021

40

АННА ОГНЯНОВА ЗАХАРИЕВА

040/25.03.2021

41

НЕВЕНА ЦВЕТАНОВА ТОШКОВА

041/25.03.2021

42

ЕЛЕНА РАНГЕЛОВА КАЛОТОВА

042/25.03.2021

43

РАЛИЦА ВАСИЛЕВА МАРИНОВА

043/25.03.2021

44

ВИКТОРИЯ МИХАЙЛОВА ГУЗЕЛСКА

044/25.03.2021

45

ПЕРКА КАМЕНОВА ГЕОРГИЕВА

045/25.03.2021

46

КРЕМЕНА СТРАХИЛОВА НИКОЛОВА

046/25.03.2021

47

ЗОЯ ДОНЧЕВА ДИМИТРОВА

047/25.03.2021

48

КОСТАНТИН БОРИСОВ КРЪСТЕВ

048/25.03.2021

49

БРАНИМИРА ЕМИЛОВА КРУМОВА

049/25.03.2021

50

ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА

050/25.03.2021

51

КРАСИМИР ВАСИЛЕВ ЙОТОВ

051/25.03.2021

52

БОЯНКА ВЕЛКОВА ИВАНОВА

052/25.03.2021

53

ВАЛЕНТИН ЛОЗАНОВ ПЕТРОВ

053/25.03.2021

54

ЛЮБОСЛАВ АНАТОЛИЕВ ЛОЗАНОВ

054/25.03.2021

55

РАЛИЦА ИВАНОВА ИВАНОВА

055/25.03.2021

56

КАТИНА ЦАНКОВА СТОЕВА-ПЕТРОВА

056/25.03.2021

57

МАКСИМИЛЯН МИХАЙЛОВ ТОДОРОВ

057/25.03.2021

58

САШКО СЛАВКОВ ЧОКОВ

058/25.03.2021

59

СВЕТЛАНА КАМЕНОВА СИМЕОНОВА

059/25.03.2021

60

ДИМИТЪР ЛАЗАРИНОВ БАНАБАКОВ

060/25.03.2021

61

МАРИЯ ДИМЧЕВА АВРАМОВА

061/25.03.2021

62

ЛИЧКО НАКОВ ИВАНОВ

062/25.03.2021

63

МАТО НИКИТОВ МАТОВ

063/25.03.2021

64

КАЛИНА ГЕОРГИЕВА КИРИЛОВА-БОРИСОВА

064/25.03.2021

65

ГЪЛЪБИНА ИВАНОВА ВАНКОВА

065/25.03.2021

66

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ НИКОЛОВ

066/25.03.2021

67

РУМЯНА ВАНЧОВА ТОДОРОВА

067/25.03.2021

68

МИЛАДИН БЛАГОЕВ МИЛОВ

068/25.03.2021

69

ТАТЯНА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

069/25.03.2021

70

КИРИЛ ЛЮБОМИРОВ НИЗАМОВ

070/25.03.2021

71

НИКОЛАЙ ЛЮДМИЛОВ НИКОЛОВ

071/25.03.2021

72

ЕМИЛ БОРИСОВ ГЕОРГИЕВ

072/25.03.2021

73

ЦЕКО СТАНЕВ ИВАНОВ

073/25.03.2021

74

ИВАН БОЯНОВ ТОДОРОВ

074/25.03.2021

75

СТОЯНКА АНДРЕЕВА АЛЕКСАНДРОВА

075/25.03.2021

76

МАЛИНКА МИКОВА СОЛАКОВА

076/25.03.2021

77

ИВАЙЛО НИКОДИМОВ НЕДЕЛКОВ

077/25.03.2021

78

МАРИЯ МИТОВА ФИШКИНА

078/25.03.2021

79

ВАЛЕНТИН АНГЕЛОВ ЧЕКЕРЕНДОВ

079/25.03.2021

80

ЕЛИЧКА ЛЮБЕНОВА МИХАЙЛОВА

080/25.03.2021

81

ГЕНАДИ СТЕФЧОВ АНГЕЛОВ

081/25.03.2021

82

МАРИЯН ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ

082/25.03.2021

83

ГЕОРГИ КРЪСТЕВ СТОЯНОВ

083/25.03.2021

84

 ЕВДОКИМ АЛЕКСАНДРОВ ИЛАРИОНОВ

084/25.03.2021

85

ЕРИК МИЛЕНОВ ЕВДОКИМОВ

085/25.03.2021

86

ВИОЛЕТА ТОДОРОВА НИКОЛОВА

086/25.03.2021

87

ЛЮДМИЛА ВЕСКОВА НИКОЛОВА

087/25.03.2021

88

ЛЮДМИЛ ЕМАНУИЛОВ  СТАМЕНОВ

088/25.03.2021

89

ДЕНИСЛАВ АНГЕЛОВ ЦВЕТАНОВ

089/25.03.2021

90

ИВАНКА ТОДОРОВА ВАНКОВА

090/25.03.2021

91

ИВАН ЕВСТАТИЕВ ВЛАДИМИРОВ

091/25.03.2021

92

КАЛИН ЛЮБЕНОВ  ПАНТОВ

092/25.03.2021

93

ВИКТОР ИГНАТОВ ЙОЦОВ

093/25.03.2021

94

САШО ВИТАНОВ АНГЕЛОВ

094/25.03.2021

95

ПЕРКА ВАНЧОВА ТОМОВА

095/25.03.2021

96

МИТКО БИСЕРОВ ПЕТРОВ

096/25.03.2021

97

АЛБЕНА АНДРЕЕВА МИХАЙЛОВА

097/25.03.2021

98

КРАСИМИРА СЛАВЧОВА КИРОВА

098/25.03.2021

99

МАРИЯН ЦВЕТКОВ ПЕТКОВ

099/25.03.2021

100

ДОБРИНА ПЕТРОВА ИЛИЕВА

100/25.03.2021

101

СТЕФАН МИЛКОВ ДИМЧЕВ

101/25.03.2021

102

Пламен Иванов Георгиев

102/25.03.2021

103

КАМЕЛИЯ АНТОНОВА ЦВЕТКОВА

103/25.03.2021

104

РАДКА КОСТОВА МИТОВА

104/25.03.2021

105

Любомир Любенов Матеев

105/25.03.2021

106

Петър Славчев Петров

106/25.03.2021

107

Боряна Страхилова Цветкова

107/25.03.2021

108

Пламен Иванов Йорданов

108/25.03.2021

109

Валери Величков Севастакиев

109/25.03.2021

110

ПАНТО ИВАНОВ ПЪРВАНОВ

110/25.03.2021

111

Цветан Йорданов Маринов

111/25.03.2021

112

Стефан Асенов Томов

112/25.03.2021

113

Борислав Емилов Борисов

113/25.03.2021

114

Йоан Асенов Томов

114/25.03.2021

115

Васил Ванчов Петков

115/25.03.2021

116

Георги Русинов Борисов

116/25.03.2021

117

Асен Стефанов Веселинов

117/25.03.2021

118

Илиас Пенков Илиев

118/25.03.2021

119

Пламен Красимиров Гайдарски

119/25.03.2021

120

Филка Боянова Гергова

120/25.03.2021

121

Емилиян Илиев Енчев

121/25.03.2021

122

Любомир Димитров Любенов

122/25.03.2021

123

Анна Иванова Димитрова

123/25.03.2021

124

Анастасия Борисова Йолова

124/25.03.2021

125

Маргарита Маринова Петрова

125/25.03.2021

126

Екатерина Кръстьова Илиева

126/25.03.2021

127

Анна Валериева Витанова

127/25.03.2021

128

Кирил Асенов Михайлов

128/25.03.2021

129

Васил Тасков Крумов

129/25.03.2021

130

Дафина Димитрова Иванова

130/25.03.2021

131

Антон Любенов Ангелов

131/25.03.2021

132

Валери Николов Панайотов

132/25.03.2021

133

Мария Георгиева Божинова

133/25.03.2021

134

Роза Любенова Тодорова

134/25.03.2021

135

Сашка Дачева Йорданова

135/25.03.2021

136

Ивайло Валентинов Цанов

136/25.03.2021

137

Димитър Ангелов Станиславов

137/25.03.2021

138

Ивелин Страхилов Иванов

138/25.03.2021

139

Васил Богомилов Василев

139/25.03.2021

140

Ивайла Ивайлова Конова

140/25.03.2021

141

Филип Иванов Живков

141/25.03.2021

142

Николай Неделчев Буклиев

142/25.03.2021

143

Денислав Огнянов Димитров

143/25.03.2021

144

Ралица Ивкова Томова

144/25.03.2021

145

Тонимир Ангелов Томов

145/25.03.2021

146

Лозан Илиев Маринов

146/25.03.2021

147

Миросин Флоров Митров

147/25.03.2021

148

Светломир Сергеев Семьонов

148/25.03.2021

149

Веско Стоилов Иванов

149/25.03.2021

150

Денислав Владимиров Вергилов

150/25.03.2021

151

Румен Флориан Барбулеску

151/25.03.2021

152

Ангел Лозанов Велков

152/25.03.2021

153

Симеон Мариянов Симеонов

153/25.03.2021

154

Иван Нинков Иванов

154/25.03.2021

155

Венета Атанасова Младенова

155/25.03.2021

156

Виолета Цветанова Коцова

156/25.03.2021

157

Цветана Войчова Петкова

157/25.03.2021

158

Боян Ангелов Петков

158/25.03.2021

159

Тихомир Цветанов Тодоров

159/25.03.2021

160

Маргарита Микова Петрова

160/25.03.2021

161

Петър Емилов Петров

161/25.03.2021

162

Емил Младенов Милков

162/25.03.2021

163

Аксиния Асенова Викторова

163/25.03.2021

164

Марияна Руменова Николова

164/25.03.2021

165

Ивайло Тошев Иванов

165/25.03.2021

166

Мариета Иванова Тошева

166/25.03.2021

167

Пролетка Кирова Иванова

167/25.03.2021

168

Стилияна Илиянова Цветанова

168/25.03.2021

169

Милчо Георгиев Младенов

169/25.03.2021

170

Валентина Георгиева Петрова

170/25.03.2021

171

Пенка Вельова Иванова

171/25.03.2021

172

Видол Иванов Стоянов

172/25.03.2021

173

Савинка Нисторова Конинска

173/25.03.2021

174

Богомил Божидарчов Борисов

174/25.03.2021

175

Георги Костадинов Иванов

175/25.03.2021

176

Красимир Ангелов Александров

176/25.03.2021

177

Юлчо Цветков Томов

177/25.03.2021

178

Мариус Илиянов Минков

178/25.03.2021

179

Бойчо Иванов Бойчев

179/25.03.2021

180

Ивайло Йорданов Крумов

180/25.03.2021

181

Виолин Николаев Лозанов

181/25.03.2021

182

Иван Теофилов Ангелов

182/25.03.2021

183

Георги Сашев Георгиев

183/25.03.2021

184

Марушка Иванова Йорданова

184/25.03.2021

185

Светлин Любенов Русинов

185/25.03.2021

186

Люба Валериева Атанасова

186/25.03.2021

187

Иван Петков Еленков

187/25.03.2021

188

Кирилка Христова Петрова

188/25.03.2021

189

Иво Цветанов Илиев

189/25.03.2021

190

Тодор Росенов Тодоров

190/25.03.2021

191

Тошко Иванов Тодоров

191/25.03.2021

192

Георги Петров Кирилов

192/25.03.2021

193

Костадина Ангелова Каменова

193/25.03.2021

194

Бисер Виолетков Панков

194/25.03.2021

195

Кирил Володиев Асенов

195/25.03.2021

196

Линко Борисов Йорданов

197/25.03.2021

197

Алексей Венелинов Добрев

198/25.03.2021

198

Светослав Каменов Петров

199/25.03.2021

199

Йосиф Димитров Марков

200/25.03.2021

200

Илка Владимирова Димитрова

201/25.03.2021

201

Славчо Яков Младенов

202/25.03.2021

202

Тинчо Тодоров Иванов

203/25.03.2021

203

Тодор Тасов Златков

204/25.03.2021

204

Красимир Георгиев Петров

205/25.03.2021

205

Петър Гергов Йоцов

206/25.03.2021

206

Владислав Людмилов Наков

207/25.03.2021

207

Перислав Трифонов Крачунов

208/25.03.2021

208

Митко Божинов Георгиев

209/25.03.2021

209

Витан Крачунов Константинов

210/25.03.2021

210

Анелия Славчева Василева

211/25.03.2021

211

Боян Йорданов Младенов

212/25.03.2021

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Соня Иванова Иванова

* Публикувано на 02.04.2021 в 11:56 часа

Календар

Решения

  • № 293-НС / 08.04.2021

    относно: Жалби с вх.№ 434/04.04.2021г., № 435/05.04.2021г., № 436/05.04.2021г., №437/05.04.2021г. № 438/05.04.2021г., № 439/05.04.2021г.,№ 440/05.04.2021г., №441/05.04.2021г. и вх.№ 442/05.04.2021г., от Тодор Стаменов Вълчев, упълномощен представител на ПП „ДПС“

  • № 292-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050600001 в изборите за народни представители на 04 април 2021

  • № 291-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050900048 в изборите за народни представители на 04 април 2021

всички решения