Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 203-НС
Видин, 01.04.2021

ОТНОСНО: Промяна в състави на СИК в област Видин.

В РИК – Видин e постъпило предложение от Йордан Василев Йорданов упълномощен представител на коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ-НФСБ, АТАКА и ВМРО“, с вх. № 329/01.04.2021 г. по описа на РИК – Видин, за замяна в състави на СИК на територията на община Видин и община Димово. Към предложението е представен списък с номерата на секциите, в които има промени и имената на лицата за замяна, 2 /два/ броя заявления за отказ и 2 /два/ броя удостоверения.

 

РИК – Видин разгледа постъпилите документи и прецени, че са изпълнени изискванията на Изборния кодекс и Решение № 38- НС от 28.02.2021 г. на РИК - Видин,  поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Видин,

 

РЕШИ:

 

ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900118, с. Буковец, общ. Видин, както следва:

 

ОСВОБОЖДАВА Стела Неофитова Болоканова като член на СИК № 050900118, с. Буковец, общ. Видин

НАЗНАЧАВА Милена Ваньова Петрова като член на СИК № 050900118, с. Буковец, общ. Видин

 

ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 051600019, с. Ярловица, общ. Димово, както следва:

 

ОСВОБОЖДАВА Пепи Славчев Цеков като зам. председател на СИК № 051600018, с. Ярловица, общ. Димово

НАЗНАЧАВА Галина Цветанова Младенова като зам. председател на СИК № 051600019, с. Ярловица, общ. Димово

 

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Соня Иванова Иванова

* Публикувано на 01.04.2021 в 19:21 часа

Календар

Решения

  • № 293-НС / 08.04.2021

    относно: Жалби с вх.№ 434/04.04.2021г., № 435/05.04.2021г., № 436/05.04.2021г., №437/05.04.2021г. № 438/05.04.2021г., № 439/05.04.2021г.,№ 440/05.04.2021г., №441/05.04.2021г. и вх.№ 442/05.04.2021г., от Тодор Стаменов Вълчев, упълномощен представител на ПП „ДПС“

  • № 292-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050600001 в изборите за народни представители на 04 април 2021

  • № 291-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050900048 в изборите за народни представители на 04 април 2021

всички решения