Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 202-НС
Видин, 01.04.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатската листа на партия „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ в изборите за народни представители на 04 април 2021г.

Постъпило е заявление с вх. № 328 от 01.04.2021г. по описа на РИК – Видин за регистрация на 24/двадесет и четири/ застъпници на кандидатската листа на партия „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ в изборите за народни представители на 04 април 2021 г. и рег. № 4 от 01.04.2021г.от входящия регистър на РИК – Видин за регистрация на застъпници. Заявлението е подписано от Лъчезар Асенов Кръстев – упълномощен представител на партията. Към заявлението са приложени списък, съдържащ имената и ЕГН на лицата, заявени за регистрация като застъпници на кандидатската листа и 24 броя декларации.

След извършена проверка РИК – Видин установи, че 23 от лицата предложени и поименно посочени в списъка отговарят на изискванията на Изборния кодекс. По отношение на лицето Валя Александрова Цекова се установи, че лицето е регистрирано като застъпник на партия „МИР“. Съгласно чл. 3, ал. 3 от ИК едно лице не може да участвав повече от едно качество в един вид избор, поради което същият не може да бъде регистриран, като застъпник. С оглед на гореизложеното, РИК – Видин следва да регистрира застъпници на кандидатската листа на партия „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“, които отговарят на изискванията на ИК.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 15 от Изборния кодекс и Решение № 2087-НС от 17.02.2021 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия - Видин

 

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА като застъпници на кандидатската листа на партия „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ 23 лица, както следва:

 

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

1

Ангел Петков Стригачев

2

Пролетка Петкова Стригачева

3

Славянка Кирилова Евтимова

4

Пламен Петров Йорданов

5

Владимир Методиев Вълчев

6

Диана Борисова Николова

7

Начко Велков Найденов

8

Николай Пуев Петров

9

Цецка Тодорова Вълчева

10

Веселин Мишев Паскалев

11

Пролет Добринова Ценкова

12

Емил Стефанов Иванов

13

Александър Иванов Стойков

14

Анатоли Димитров Якимов

15

Сашка Миткова Йорданова

16

Ивайло Боянов Иванов

17

Цветана Тончева Атанасова

18

Емил Николов Флоров

19

Тодор Иванов Живков

20

Георги Александров Аврамов

21

Алекс Асенов Симеонов

22

Таня Костова Тодорова

23

Петя Ангелова Стригачева

 

           

ОТКАЗВА да регистрира Валя Александрова Цекова.

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Соня Иванова Иванова

* Публикувано на 01.04.2021 в 19:20 часа

Календар

Решения

  • № 293-НС / 08.04.2021

    относно: Жалби с вх.№ 434/04.04.2021г., № 435/05.04.2021г., № 436/05.04.2021г., №437/05.04.2021г. № 438/05.04.2021г., № 439/05.04.2021г.,№ 440/05.04.2021г., №441/05.04.2021г. и вх.№ 442/05.04.2021г., от Тодор Стаменов Вълчев, упълномощен представител на ПП „ДПС“

  • № 292-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050600001 в изборите за народни представители на 04 април 2021

  • № 291-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050900048 в изборите за народни представители на 04 април 2021

всички решения