Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 200-НС
Видин, 01.04.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатската листа на партия „МИР“ в изборите за народни представители 04 април 2021г.

Постъпило е заявление с вх. № 326 от 01.04.2021г. по описа на РИК – Видин за регистрация на 15 застъпници на кандидатската листа на партия „МИР“  в изборите за народни представители 04 април 2021 г. и рег. № 9 от 01.04.2021г. от входящия регистър на РИК – Видин за регистрация на застъпници. Заявлението е подписано от Симеон Славчев – председател и представляващ партията, чрез Веселин Димитров Велков - упълномощен представител на партията. Към заявлението са приложени пълномощно, списък, съдържащ имената и ЕГН на лицата, заявени за регистрация като застъпници на кандидатската листа и 15 бр. Декларации.

След извършена проверка РИК – Видин установи, че лицата предложени и поименно посочени в списъка отговарят на изискванията на Изборния кодекс.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 15 от Изборния кодекс и Решение № 2087-НС от 17.02.2021 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия - Видин 

 

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА като застъпници на кандидатската листа на партия „МИР“ 15 лица, както следва:

 

 

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

1

Катя Йорданова Василева

2

Анка Трифонова Костова

3

Владимир Йорданов Василев

4

Теодор Стоянов Петров

5

Любомир Владимиров Маршалов

6

Октавиан Момчилов Серафимов

7

Стефка Александрова Цолова

8

Валя Александрова Цекова

9

Александър Тодоров Рангелов

10

Перо Радославов Петров

11

Митко Николов Василев

12

Нелка Петкова Иванова

13

Любомир Йорданов Николов

14

Томислав Чавдаров Олегов

15

Асен Стефанов Асенов

 

 

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Соня Иванова Иванова

* Публикувано на 01.04.2021 в 19:18 часа

Календар

Решения

  • № 293-НС / 08.04.2021

    относно: Жалби с вх.№ 434/04.04.2021г., № 435/05.04.2021г., № 436/05.04.2021г., №437/05.04.2021г. № 438/05.04.2021г., № 439/05.04.2021г.,№ 440/05.04.2021г., №441/05.04.2021г. и вх.№ 442/05.04.2021г., от Тодор Стаменов Вълчев, упълномощен представител на ПП „ДПС“

  • № 292-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050600001 в изборите за народни представители на 04 април 2021

  • № 291-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050900048 в изборите за народни представители на 04 април 2021

всички решения