Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 199-НС
Видин, 01.04.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатската листа на партия „Движение за права и свободи“ в изборите за народни представители 04 април 2021г.

Постъпило е заявление с вх. № 325 от 01.04.2021г. по описа на РИК – Видин за регистрация на 47 застъпници на кандидатската листа на партия „Движение за права и свободи“  в изборите за народни представители 04 април 2021 г. и рег. № 1 от 01.04.2021г. от входящия регистър на РИК – Видин за регистрация на застъпници. Заявлението е подписано от Тодор Стаменов Вълчев – упълномощен представител на партията. Към заявлението са приложени пълномощно, списък, съдържащ имената и ЕГН на лицата, заявени за регистрация като застъпници на кандидатската листа и 47 бр. Декларации.

След извършена проверка РИК – Видин установи, че лицата предложени и поименно посочени в списъка отговарят на изискванията на Изборния кодекс.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 15 от Изборния кодекс и Решение № 2087-НС от 17.02.2021 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия - Видин 

 

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА като застъпници на кандидатската листа на партия „Движение за права и свободи“ 47 лица, както следва:

 

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

1

Виолетка Борисова Йолова

2

Владимир Николаев Петков

3

Кристиан Пламенов Каменов

4

Петър  Денев Диков

5

Валентин Йонов Ангелов

6

Богдан Добринов Стоянов

7

Красимир Каменов Нешев

8

Цветелина Николаева Крумова

9

Рени Венциславова Благоева

10

Стефчо Вълчев Георгиев

11

Лозинка Димитрова Баръмова

12

Славчо Димитров Димитров

13

 Гошо Димитров Кичашки

14

Ваня Ангелова Гачова

15

Васил Цветанов Василев

16

Цветан Василев Иванов

17

Владислав Бориславов Спасов

18

Станислав Кирилов Страхилов

19

Галя Василева Игнатова

20

Кирил Страхилов Игнатов

21

Петя Георгиева Найденова

22

Крум Любенов Петров

23

Валентина Ценкова Иванова

24

Митко Иванов Митков

25

Методи Спасов Иванов

26

Иванка Иванова Иванова

27

Огнян Вениев Панков

28

Катя Цветанова Асенова

29

Владимир Александров Василев

30

Юли Александров Цонов

31

Ангел Димитров Василев

32

Иван Антов Иванов

33

Борис Никифоров Велков

34

Владимир Цветанов Михайлов

35

Румяна Найденова Ангелова

36

Иван Николов Томов

37

Васил Рангелов Василев

38

Димитрина Божинова Петрова

39

Валентина Ненкова Лалова

40

Галина Иванова Георгиева

41

Сашко Стефанов Иванов

42

Живко Ангелов Живков

43

Красимир Маринов Андреев

44

Николай Андреев Митов

45

Владимир Веселинов Михайлов

46

Емилия Алексиева Митова

47

Илиян Рачев Асенов

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Соня Иванова Иванова

* Публикувано на 01.04.2021 в 19:18 часа

Календар

Решения

  • № 293-НС / 08.04.2021

    относно: Жалби с вх.№ 434/04.04.2021г., № 435/05.04.2021г., № 436/05.04.2021г., №437/05.04.2021г. № 438/05.04.2021г., № 439/05.04.2021г.,№ 440/05.04.2021г., №441/05.04.2021г. и вх.№ 442/05.04.2021г., от Тодор Стаменов Вълчев, упълномощен представител на ПП „ДПС“

  • № 292-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050600001 в изборите за народни представители на 04 април 2021

  • № 291-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050900048 в изборите за народни представители на 04 април 2021

всички решения