Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 197-НС
Видин, 01.04.2021

ОТНОСНО: Промяна в състави на СИК в община Белоградчик.

В РИК – Видин e постъпило предложение от Александър Матеев - упълномощен представител на Коалиция “ГЕРБ-СДС“, с вх. № 323 от 01.04.2021 г. по описа на РИК – Видин, за замяна в състава на СИК на територията на Община Белоградчик. Към предложението са представени 2/два/ броя удостоверения и 2 /два/ броя заявления за отказ.

РИК – Видин разгледа постъпилите документи и прецени, че са изпълнени изискванията на Изборния кодекс и Решение № 38- НС от 28.02.2021 г. на РИК - Видин,  поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Видин,

 

РЕШИ:

 

ДОПУСКА да се извърши замяна в съставите на СИК на територията на община Белоградчик, както следва:

 • в СИК № 050100006, гр.Белоградчик

ОСВОБОЖДАВА Йоанна Димитрова Димитрова като член

НАЗНАЧАВА Весела Пепиева Тинкова като член

 

 • в СИК № 050100005, гр.Белоградчик

ОСВОБОЖДАВА Роза Илкова Кръстева като член

НАЗНАЧАВА Илианна Илиева Серафимова като член

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Соня Иванова Иванова

* Публикувано на 01.04.2021 в 19:16 часа

Календар

Решения

 • № 293-НС / 08.04.2021

  относно: Жалби с вх.№ 434/04.04.2021г., № 435/05.04.2021г., № 436/05.04.2021г., №437/05.04.2021г. № 438/05.04.2021г., № 439/05.04.2021г.,№ 440/05.04.2021г., №441/05.04.2021г. и вх.№ 442/05.04.2021г., от Тодор Стаменов Вълчев, упълномощен представител на ПП „ДПС“

 • № 292-НС / 05.04.2021

  относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050600001 в изборите за народни представители на 04 април 2021

 • № 291-НС / 05.04.2021

  относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050900048 в изборите за народни представители на 04 април 2021

всички решения