Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 195-НС
Видин, 01.04.2021

ОТНОСНО: Промяна в състави на СИК в община Грамада.

В РИК – Видин e постъпило предложение от Николай Иванов - упълномощен представител на Коалиция “ГЕРБ-СДС“ за община Грамада, с вх. № 318 от 01.04.2021 г. по описа на РИК – Видин, за замяна в състава на СИК – 1бр., на територията на Община Грамада. Към предложението е представено 1/един/ брой удостоверение и 1 /един/ брой заявление за отказ.

РИК – Видин разгледа постъпилите документи и прецени, че са изпълнени изискванията на Изборния кодекс и Решение № 38- НС от 28.02.2021 г. на РИК - Видин,  поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Видин,

 

РЕШИ:

 

ДОПУСКА да се извърши замяна в съставите на СИК на територията на община Грамада, както следва:

в СИК №  051500003 гр. Грамада. Община Грамада

ОСВОБОЖДАВА Мария Асенова Николова като член на СИК №051500003, гр. Грамада. Община Грамада

НАЗНАЧАВА Кирилка Тасева Иванова като член на СИК №051500003, гр. Грамада. Община Грамада

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Соня Иванова Иванова

* Публикувано на 01.04.2021 в 19:14 часа

Календар

Решения

  • № 293-НС / 08.04.2021

    относно: Жалби с вх.№ 434/04.04.2021г., № 435/05.04.2021г., № 436/05.04.2021г., №437/05.04.2021г. № 438/05.04.2021г., № 439/05.04.2021г.,№ 440/05.04.2021г., №441/05.04.2021г. и вх.№ 442/05.04.2021г., от Тодор Стаменов Вълчев, упълномощен представител на ПП „ДПС“

  • № 292-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050600001 в изборите за народни представители на 04 април 2021

  • № 291-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050900048 в изборите за народни представители на 04 април 2021

всички решения