Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 192-НС
Видин, 01.04.2021

ОТНОСНО: жалба с вх.№ 315/01.04.2021г. от Юлиян Ангелов Петров – водач на листа на коалиция „Изправи се! Мутри вън! В 5-ти МИР- Видин.

Постъпила е жалба с вх.№ 315/01.04.2021г. от Юлиян Ангелов Петров – водач на листа на коалиция „Изправи се! Мутри вън! В 5-ти МИР- Видин

В жалбата сезира за нарушения на ИК изразяващо се в това, че кмета на община Видин грубо погазва изборния кодекс и най-вече неговата лична Заповед №РД-02-11-307 от 26.02.2021г. публикувана на сайта на общината, като от кметския си кабинет апелира всички граждани на Видин да гласуват с №28, а именно ГЕРБ и СДС. Община Видин пряко като институция участва в агитиране на видинските граждани зза определен кандидат, водач на по-горе спаменатата листа, като е качена на официалната Facebook страница на общината.

 

РИК- Видин  извърши проверка, от която бе установено, че Заповед №РД-02-11-307 от 26.02.2021г. на кмета на община Видин е издадена в съответствие с ИК и Решенията на ЦИК.

На сайта на община Видин няма публикации отговарящона цитираното в жалбата.

Facebook е социална мрежа, в която всеки ФБ – профил би могъл да се използва от трето лице, както и е възможно всеки да създаде  и използва снимка, име и данни на трето лице в социалната мрежа поради което и поради липса на специални знания в областта на ИТ технологиите, РИК-Видин не може да установи верността на твърденията в тази му част.

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1 т.1 и т.20 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Видин,

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх.№ 315/01.04.2021г. от Юлиян Ангелов Петров – водач на листа на коалиция „Изправи се! Мутри вън! В 5-ти МИР- Видин.

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Соня Иванова Иванова

* Публикувано на 01.04.2021 в 19:10 часа

Календар

Решения

  • № 293-НС / 08.04.2021

    относно: Жалби с вх.№ 434/04.04.2021г., № 435/05.04.2021г., № 436/05.04.2021г., №437/05.04.2021г. № 438/05.04.2021г., № 439/05.04.2021г.,№ 440/05.04.2021г., №441/05.04.2021г. и вх.№ 442/05.04.2021г., от Тодор Стаменов Вълчев, упълномощен представител на ПП „ДПС“

  • № 292-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050600001 в изборите за народни представители на 04 април 2021

  • № 291-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050900048 в изборите за народни представители на 04 април 2021

всички решения