Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 183-НС
Видин, 31.03.2021

ОТНОСНО: Промяна в състави на СИК в община Видин, попълване на състав на СИК в община Видин и размяна в състава на СИК община Грамада.

В РИК – Видин e постъпило предложение от Захарин Захариев упълномощен представител на Партия ВОЛЯ за област Видин, с вх. № 295 от 31.03.2021 г. по описа на РИК – Видин, за замяна в състави на СИК на територията на Община Видин, попълване на състав на СИК в община Видин и размяна в състава на СИК община Грамада. Към предложението са представени 3 /три/ броя удостоверения и 3 /три / броя заявления за отказ.

 

РИК – Видин разгледа постъпилите документи и прецени, че са изпълнени изискванията на Изборния кодекс и Решение № 38- НС от 28.02.2021 г. на РИК - Видин,  поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Видин,

 

РЕШИ:

 

ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК 050900016- гр. Видин, община Видин, както следва:

 

ОСВОБОЖДАВА Лилия Тодорова Николова като член на СИК№ 050900016- гр. Видин, община Видин

НАЗНАЧАВА Елизабет Мирославова Георгиева като член на СИК № 050900016- гр. Видин, община Видин

 

ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК 050900076- с. Новоселци, община Видин, както следва:

 

ОСВОБОЖДАВА Меган Цветанова Вилиева като член на СИК№ 050900076- с. Новоселци, община Видин

НАЗНАЧАВА Любка Стефанова Филчева като член на СИК № 050900076- с. Новоселци, община Видин

 

ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК 050900123- гр. Дунавци, община Видин, както следва:

 

ОСВОБОЖДАВА Цецка Иванова Крумова като член на СИК№ 050900123- гр. Дунавци, община Видин

НАЗНАЧАВА Пепа Стоянова като член на СИК № 050900123- гр. Дунавци, община Видин

 

ДОПУСКА да се попълни състава на СИК 050900125- с. Градец, община Видин, както следва:

 

НАЗНАЧАВА Камелия Емилова Илиева като член на СИК № 050900125- с. Градец, община Видин

 

ДОПУСКА да се извърши размяна в съставите на СИК 051500001 и  СИК 051500003  - гр. Грамада, община Грамада, както следва:

 

ОСВОБОЖДАВА Звезделин Петров Първанов като член на СИК№ 051500001- гр. Грамада, община Грамада

ОСВОБОЖДАВА Камелия Павлинова Кръстева като член на СИК № 051500003- гр. Грамада, община Грамада

 

НАЗНАЧАВА Звезделин Петров Първанов като член на СИК № 051500003- гр. Грамада, община Грамада

НАЗНАЧАВА Камелия Емилова Илиева като член на СИК № 051500001- гр. Грамада, община Грамада

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Соня Иванова Иванова

* Публикувано на 31.03.2021 в 18:54 часа

Календар

Решения

  • № 293-НС / 08.04.2021

    относно: Жалби с вх.№ 434/04.04.2021г., № 435/05.04.2021г., № 436/05.04.2021г., №437/05.04.2021г. № 438/05.04.2021г., № 439/05.04.2021г.,№ 440/05.04.2021г., №441/05.04.2021г. и вх.№ 442/05.04.2021г., от Тодор Стаменов Вълчев, упълномощен представител на ПП „ДПС“

  • № 292-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050600001 в изборите за народни представители на 04 април 2021

  • № 291-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050900048 в изборите за народни представители на 04 април 2021

всички решения