Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 180-НС
Видин, 31.03.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатската листа на коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ в изборите за народни представители на 04 април 2021г.

Постъпило е заявление с вх. № 292 от 31.03.2021г. по описа на РИК – Видин за регистрация на 6/шест/ застъпници на кандидатската листа на коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ в изборите за народни представители на 04 април 2021 г. и рег. № 5, страница 2 от 31.03.2021г.от входящия регистър на РИК – Видин за регистрация на застъпници. Заявлението е подписано от Юлиян Ангелов Петров – упълномощен представител на коалицията. Към заявлението са приложени списък, съдържащ имената и ЕГН на лицата, заявени за регистрация като застъпници на кандидатската листа и 6 броя декларации.

След извършена проверка РИК – Видин установи, че 5 от лицата предложени и поименно посочени в списъка отговарят на изискванията на Изборния кодекс. По отношение на лицето Гинка Иванова Георгиева се установи че лицето е регистрирано като представител на коалиция „БСП за България“. Съгласно чл. 3, ал. 3 от ИК едно лице не може да участвав повече от едно качество в един вид избор, поради което същият не може да бъде регистриран, като застъпник. С оглед на гореизложеното, РИК – Видин следва да регистрира застъпници на кандидатската листа на коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“, които отговарят на изискванията на ИК.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 15 от Изборния кодекс и Решение № 2087-НС от 17.02.2021 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия - Видин

 

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА като застъпници на кандидатската листа на коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ 5 лица, както следва:

 

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

1

Тома Златанов Кръстев

2

Иванка Найденова Борисова

3

Златан Иванов Найденов

4

Росица Славейкова Борисова

5

Илиян Иванов Найденов

           

ОТКАЗВА да регистрира Гинка Иванова Георгиева

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Соня Иванова Иванова

* Публикувано на 31.03.2021 в 18:51 часа

Календар

Решения

  • № 293-НС / 08.04.2021

    относно: Жалби с вх.№ 434/04.04.2021г., № 435/05.04.2021г., № 436/05.04.2021г., №437/05.04.2021г. № 438/05.04.2021г., № 439/05.04.2021г.,№ 440/05.04.2021г., №441/05.04.2021г. и вх.№ 442/05.04.2021г., от Тодор Стаменов Вълчев, упълномощен представител на ПП „ДПС“

  • № 292-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050600001 в изборите за народни представители на 04 април 2021

  • № 291-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050900048 в изборите за народни представители на 04 април 2021

всички решения