Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 179-НС
Видин, 31.03.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатската листа на ПП „Републиканци за България“ в изборите за народни представители на 04 април 2021г.

Постъпило е заявление с вх. № 289 от 31.03.2021г. по описа на РИК – Видин за регистрация на 141/сто четиридесет и един/ застъпници на кандидатската листа на ПП „Републиканци за България“  в изборите за народни представители на 04 април 2021 г. и рег. № 7, страница 1 от 31.03.2021г.от входящия регистър на РИК – Видин за регистрация на застъпници. Заявлението е подписано от Албена Николова Георгиева – упълномощен представител на партията. Към заявлението са приложени списък, съдържащ имената и ЕГН на лицата, заявени за регистрация като застъпници на кандидатската листа и 141 броя декларации.

След извършена проверка РИК – Видин установи, че 139 от лицата предложени и поименно посочени в списъка отговарят на изискванията на Изборния кодекс. По отношение на лицата – Миглена Цанкова Петкова, се установи, че лицето е регистрирано за член на СИК № 050900018; Ваня Кръстева Стефанова, се установи че лицето е регистрирано като представител на коалиция „БСП за България“. Съгласно чл. 3, ал. 3 от ИК едно лице не може да участвав повече от едно качество в един вид избор, поради което същият не може да бъде регистриран, като застъпник. С оглед на гореизложеното, РИК – Видин следва да регистрира застъпници на кандидатската листа на ПП „Републиканци за България“, които отговарят на изискванията на ИК.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 15 от Изборния кодекс и Решение № 2087-НС от 17.02.2021 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия - Видин 

 

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА като застъпници на кандидатската листа на ПП „Републиканци за България“   139 лица, както следва:

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

1

Стела Ромилова Викторова

2

Татяна Димова Луканова

3

Камелия Иванова Стефанова

4

Латинка Цанкова Долумджийска

5

Емилия Емилова Данова

6

Петранка Виденова Петрова

7

Пламен Йошков Луканов

8

Силвия Панталеева Евгениева

9

Матилда Цветанова Флорова

10

Миглена Стефанова Ангелова

11

Анита Анатолиева Каменова

12

Бойко Еленков Иванов

13

Марийка Ангелова Николова

14

Радмила Георгиева Радкова

15

Денислав Цветанов Петров

16

Цветелина Стоянова Анриева

17

Златка Петрова Найденова

18

Илка Бориславова Петрова

19

Лиляна Димитрова Джунинска

20

Ваня Чавдарова Райчева

21

Елка Костова Цанкова

22

Деница Красимирова Димитрова

23

Сузана Сергеева Цветанова

24

Роза Йорданова Стоянова

25

Васко Каменов Василев

26

Адрияна Неофитова Костова

27

Венцияна Тодорова Станкова

28

Анелия Крумова Георгиева

29

Розета Крумова Маринова

30

Радослава Людмилова Рангелова

31

Людмила Рангелова Любенова

32

Галя Огнянова Павлова-Тодорова

33

Преслава Анатолиева Петрова

34

Лидия Димчова Георгиева

35

Рени Пламенова Митова

36

Моника Пламенова Нинкова

37

Мирослав Емилов Венциславов

38

Богомил Йорданов Маринов

39

Пролетка Славчева Петрова

40

Таня Руменова Балабанова

41

Петър Йончев Миков

42

Виолета Георгиева Младенова

43

Цвета Миланова Дешкова

44

Павел Емилов Скакцов

45

Теодор Емилов Михайлов

46

Миглена Данкова Костова

47

Надежда Цветанова Божинова

48

Бисерка Цветанова Каменова

49

Николина Бранкова Кръстева

50

Борислава Георгиева Витанска

51

Лиляна Карамелова Филипова

52

Веселка Данкова Петрова

53

Юлиян Младенов Петров

54

Галин Младенов Генов

55

Даниел Борисов Кръстев

56

Красимир Бориславов Костов

57

Митко Василев Стойков

58

Васил Мартинов Данчев

59

Дафинка Петкова Николова

60

Стефан Борисов Михайлов

61

Асен Цеков Маринов

62

Огнян Стефанов Илиев

63

Гена Върбанова Михайлова

64

Мариян Митков Цветанов

65

Иванка Тодорова Младенова

66

Светлин Огнянов Асанов

67

Румен Линков Василев

68

Людмил Димитров Сашов

69

Серафим Младенов Серафимов

70

Камелия Димитрова Сашова

71

Николчо Найденов Илиев

72

Митко Тодоров Каменов

73

Ирена Георгиева Йоцова

74

Даниела Георгиева Георгиева

75

Галинка Димитрова Начева

76

Снежана Огнянова Станчева

77

Василка Василева Генчева

78

Милчо Петров Станков

79

Росен Ангелов Шутилов

80

Елка Ангелова Ангелова

81

Памела Венелинова Цветанова

82

Томислава Боянова Александрова - Георгиева

83

Кристина Васкова Славчева

84

Лора Сергеева Монова

85

Цеко Минчов Йоцов

86

Теодора Емилова Георгиева

87

Румен Павлинов Каменов

88

Венелин Петков Занов

89

Срацимир Ценков Флоров

90

Пламенка Юлиянова Младенова

91

Ангелина Цекова Иванова

92

Лиляна Борисова Петрова

93

Антоанета Василева Вълчева

94

Йоанна Васкова Василева

95

Симона Венциславова Витанова

96

Виолета Йорданова Славчева

97

Валентина Миткова Георгиева

98

Даниела Нинова Маринова

99

Цветослав Йорданов Иванов

100

Красимир Митков Кирилов

101

Пешка Димитрова Данова

102

Жени Ангелова Стаменова

103

Емил Бойков Еленков

104

Георги Маринов Георгиев

105

Стефан Цолов Антов

106

Корнелия Илиева Димитрова

107

Георги Димитров Василев

108

Страхил Каменов Ангелов

109

Цветан Николов Петров

110

Лазар Димитров Василев

111

Валентина Димитрова Иванова

112

Анка Найденова Кирилова

113

Валери Кирилов Александров

114

Мито Каменов Митов

115

Красимир Георгиев Антов

116

Микаела Веселинова Александрова

117

Румен Иванов Захариев

118

Лили Сашова Сашова

119

Ангелина Димитрова Каменова

120

Валентин Георгиев Цеков

121

Валентина Веркова Николова

122

Николай Пепов Славчев

123

Горан Димитров Горанов

124

Веселка Лъчезарова Паисиева

125

Николай Евдокимов Любенов

126

Албена Иванова Иванова

127

Георги Пасков Маринов

128

Сергей Милозинов Маринов

129

Петьо Ангелов Петров

130

Емил Тинчев Илиев

131

Ивайло Цветков Стойков

132

Симон Лидиев Гергов

133

Милена Добринова Ненова

134

Деян Руменов Драгуцов

135

Маруся Георгиева Николова

136

Цветана Тунчева Димитрова

137

Лидия Илиева Гергова

138

Тодорка Каменова Маркова

139

Красимира Кирилова Иванова - Тодорова

 

ОТКАЗВА да регистрира Миглена Цанкова Петкова и Ваня Кръстева Стефанова

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Соня Иванова Иванова

* Публикувано на 31.03.2021 в 18:50 часа

Календар

Решения

  • № 293-НС / 08.04.2021

    относно: Жалби с вх.№ 434/04.04.2021г., № 435/05.04.2021г., № 436/05.04.2021г., №437/05.04.2021г. № 438/05.04.2021г., № 439/05.04.2021г.,№ 440/05.04.2021г., №441/05.04.2021г. и вх.№ 442/05.04.2021г., от Тодор Стаменов Вълчев, упълномощен представител на ПП „ДПС“

  • № 292-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050600001 в изборите за народни представители на 04 април 2021

  • № 291-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050900048 в изборите за народни представители на 04 април 2021

всички решения