Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 173-НС
Видин, 30.03.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатската листа на коалиция ГЕРБ - СДС в изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № 269 от 30.03.2021г. по описа на РИК – Видин за регистрация на 13 застъпници на кандидатската листа на коалиция ГЕРБ - СДС в изборите за народни представители 04 април 2021 г. и рег. № 3 от 30.03.2021г.от входящия регистър на РИК – Видин за регистрация на застъпници. Заявлението е подписано от  Димитър Цанков Георгиев – упълномощен представител на партията. Към заявлението са приложени пълномощно, списък, съдържащ имената и ЕГН на лицата, заявени за регистрация като застъпници на кандидатската листа и 13 броя декларации.

След извършена проверка РИК – Видин установи, че всички лица предложени в списъка отговарят на изискванията на Изборния кодекс. С оглед на гореизложеното, РИК – Видин следва да регистрира застъпници на кандидатската листа на коалиция ГЕРБ - СДС, които отговарят на изискванията на ИК.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 15 от Изборния кодекс и Решение № 2087-НС от 17.02.2021 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия - Видин 

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като застъпници на кандидатската листа на коалиция ГЕРБ - СДС 13 лица, както следва:

 

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

1

Емил Ванков Игнатов

2

Димитрина Василева Миланова

3

Маша Рангелова Стоянова

4

Розалинка Василева Николова

5

Анелия Велиславова Неделкова

6

Генка Йотова Цанова

7

Ванчо Цоков Иванов

8

Тихомир Иванов Петров

9

Пенка Иванова Димитрова

10

Стилиян Асенов Илиев

11

Николай Вълчов Николов

12

Пламен Атанасов Петров

13

Олга Ангелова Маркова

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Соня Иванова Иванова

* Публикувано на 30.03.2021 в 19:33 часа

Календар

Решения

  • № 293-НС / 08.04.2021

    относно: Жалби с вх.№ 434/04.04.2021г., № 435/05.04.2021г., № 436/05.04.2021г., №437/05.04.2021г. № 438/05.04.2021г., № 439/05.04.2021г.,№ 440/05.04.2021г., №441/05.04.2021г. и вх.№ 442/05.04.2021г., от Тодор Стаменов Вълчев, упълномощен представител на ПП „ДПС“

  • № 292-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050600001 в изборите за народни представители на 04 април 2021

  • № 291-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050900048 в изборите за народни представители на 04 април 2021

всички решения