Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 172-НС
Видин, 30.03.2021

ОТНОСНО: сигнал с вх.№ 246/29.03.2021г.

Постъпил е сигнал с вх.№ 246/29.03.2021г. от Владимир Боев – Общински съветник Община Кула, относно проведена предизборна агитация на ПП ГЕРБ, в лицето на председателя на Общински съвет- Кула. Същата е проведена след награждаването на участниците от проведеното на 20.03.2021г. традиционно надбягване с коне, организирано от Община Кула и читалище „Просвета“ Кула. В сигнала е отразено виждането на подалият го, че Председателят на общински съвет Кула грубо е нарушил етичния кодекс, че няма право да изразява личните си политически убеждения и мнения при изпълнение на служебните си задължения, поради което предлага да си даде самоотвод  като председател на ОбС- Кула. Отразено е също, че в мероприятието участие е взела листата на ПП ГЕРБ- Бидин с предизборни изказвания, включени в програмата на мероприятието. Според сигнализиращия тези действия грубо нарушават предписанията на РИК-Видин, че държавни служители не могат да участват в предизборна агитация, както и не могат да ползват държавни и общински учреждения с цел предизборна агитация.

Въз основа на подадения сигнал РИК- Видин следва да извърши проверка. Поради обстоятелството, че сигналът е постъпил девет дни след провеждане на цитираното в него мероприятие, РИК- Видин е поставен в обективна невъзножност да извърши същата. Наред и горното за яснота следва да бъде отбележено, че общинските съветници не са държавни служители, както и че читалището не е държавно учреждение, на последно място ПП ГЕРБ не е регистрирана за самостоятелно участие в настоящите избори.

С оглед горното, Районна избирателна комисия – Видин  счита, че жалбата разгледана по същество се явява неоснователна, поради което следва да бъде оставена без уважение.

Предвид изложеното и на основание чл.72 ал.1 т.1, т.20 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Видин,

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Владимир Боев – Общински съветник Община Кула.

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Соня Иванова Иванова

* Публикувано на 30.03.2021 в 19:33 часа

Календар

Решения

  • № 293-НС / 08.04.2021

    относно: Жалби с вх.№ 434/04.04.2021г., № 435/05.04.2021г., № 436/05.04.2021г., №437/05.04.2021г. № 438/05.04.2021г., № 439/05.04.2021г.,№ 440/05.04.2021г., №441/05.04.2021г. и вх.№ 442/05.04.2021г., от Тодор Стаменов Вълчев, упълномощен представител на ПП „ДПС“

  • № 292-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050600001 в изборите за народни представители на 04 април 2021

  • № 291-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050900048 в изборите за народни представители на 04 април 2021

всички решения