Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 171-НС
Видин, 30.03.2021

ОТНОСНО: Промяна в състави на СИК в община Видин.

В РИК – Видин e постъпило предложение от Лъчезар Предоев - упълномощен представител на КП „БСП за България“ за област Видин, с вх. № 266 от 30.03.2021 г. по описа на РИК – Видин, за замяна в състава на СИК на територията на Община Видин. Към предложението са представени 3/три/ броя удостоверени, и 3 /три/ броя заявления за отказ .

РИК – Видин разгледа постъпилите документи и прецени, че са изпълнени изискванията на Изборния кодекс и Решение № 38- НС от 28.02.2021 г. на РИК - Видин,  поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Видин,

 

РЕШИ:

 

ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900029, гр. Видин, община Видин, както следва:

ОСВОБОЖДАВА Павел Красимиров Петров като член на СИК № 050900029, гр. Видин, община Видин 

НАЗНАЧАВА Цветана Стефанова Атанасова като член на СИК № 050900029, гр. Видин, община Видин

 

ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900030, гр. Видин, община Видин, както следва:

ОСВОБОЖДАВА Милен Красимиров Петров като член на СИК № 050900030, гр. Видин, община Видин 

НАЗНАЧАВА Иванка Петрова Каменова като член на СИК № 050900030, гр. Видин, община Видин

 

ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900075, гр. Видин, община Видин, както следва:

ОСВОБОЖДАВА Любчо Василев Иванов като председател на СИК № 050900075, гр. Видин, община Видин 

НАЗНАЧАВА Христо Николов Христов като председател на СИК № 050900075, гр. Видин, община Видин

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Соня Иванова Иванова

* Публикувано на 30.03.2021 в 19:32 часа

Календар

Решения

  • № 293-НС / 08.04.2021

    относно: Жалби с вх.№ 434/04.04.2021г., № 435/05.04.2021г., № 436/05.04.2021г., №437/05.04.2021г. № 438/05.04.2021г., № 439/05.04.2021г.,№ 440/05.04.2021г., №441/05.04.2021г. и вх.№ 442/05.04.2021г., от Тодор Стаменов Вълчев, упълномощен представител на ПП „ДПС“

  • № 292-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050600001 в изборите за народни представители на 04 април 2021

  • № 291-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050900048 в изборите за народни представители на 04 април 2021

всички решения