Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 169-НС
Видин, 30.03.2021

ОТНОСНО: Промяна в състави на СИК в община Видин.

В РИК – Видин e постъпило предложение от Захари Иванов Захариев, упълномощен представител на ПП ВОЛЯ, с вх. № 264/30.03.2021 г. по описа на РИК – Видин, за замяна в състави на СИК на територията на община Видин. Към предложението е представен списък с номерата на секциите, в които има промени и имената на лицата за замяна, както и 13 /тринадесет/ броя заявления за отказ.

 

РИК – Видин разгледа постъпилите документи и прецени, че са изпълнени изискванията на Изборния кодекс и Решение № 38-НС от 28.02.2021 г. на РИК - Видин,  поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Видин,

 

РЕШИ:

 

 

ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900024, гр. Видин, община Видин, както следва:

 

ОСВОБОЖДАВА Огнян Митков Петров като зам. председател на СИК № 050900024, гр. Видин, община Видин  

НАЗНАЧАВА Изолинка Миткова Пекова  като зам. председател на СИК № 050900024, гр. Видин, община Видин

 

ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900037, гр. Видин, община Видин, както следва:

 

ОСВОБОЖДАВА Мариян Любенов Йорданов като член на СИК № 050900037, гр. Видин, община Видин

НАЗНАЧАВА Дафинка Паракинова Георгиева като член на СИК № 050900037, гр. Видин, община Видин

 

ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900039, гр. Видин, община Видин, както следва:

 

ОСВОБОЖДАВА Галина Ангелова Веселинова като член на СИК № 050900039, гр. Видин, община Видин

НАЗНАЧАВА Веселка Каменова Трифонова като член на СИК № 050900039, гр. Видин, община Видин

 

ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900042, гр. Видин, община Видин, както следва:

 

ОСВОБОЖДАВА Марияна Герасимова Меицова като член на СИК № 050900042, гр. Видин, община Видин

НАЗНАЧАВА Ели Георгиева Иванова  като член на СИК № 050900042, гр. Видин, община Видин

 

ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900045, гр. Видин, община Видин, както следва:

 

ОСВОБОЖДАВА Желязко Велков Кочанов като секретар на СИК № 050900045, гр. Видин, община Видин

НАЗНАЧАВА Маруся Венелинова Иванова  като секретар на СИК № 050900045, гр. Видин, община Видин

 

ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900053, гр. Видин, община Видин, както следва:

 

ОСВОБОЖДАВА Евалин Даниелова Живкова като член на СИК № 050900053, гр. Видин, община Видин

НАЗНАЧАВА Диана Миткова Кочанова като член на СИК № 050900053, гр. Видин, община Видин

 

ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900063, гр. Видин, община Видин, както следва:

 

ОСВОБОЖДАВА Александър Бориславов Рухчев като член на СИК № 050900063, гр. Видин, община Видин

НАЗНАЧАВА Анна-Мария Валериева Цветкова  като член на СИК № 050900063, гр. Видин, община Видин

 

ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900065, гр. Видин, община Видин, както следва:

 

ОСВОБОЖДАВА Анета Боянова Янева като председател на СИК № 050900065, гр. Видин, община Видин

НАЗНАЧАВА Николай Димитров Цочев  като председател на СИК № 050900065, гр. Видин, община Видин

 

ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900087, с. Градец, община Видин, както следва:

 

ОСВОБОЖДАВА Латинка Цанкова Долунджийска като член на СИК № 050900087с. Градец, община Видин

НАЗНАЧАВА Илия Иванов Йолов  като член на СИК № 050900087, с. Градец, община Видин

ДОПЪЛВА СИК №050900088 с. Градец, община Видин, както следва:

 

НАЗНАЧАВА Петър Вачов Димитров като секретар на СИК №050900088, с. Градец, община Видин

НАЗНАЧАВА Бисерка Иванова Борисова като член на СИК №050900088, с. Градец, община Видин

 

ДОПЪЛВА ПСИК №050900124 и  с. Градец, община Видин, както следва:

 

НАЗНАЧАВА Ивана Ивова Драголова като член на ПСИК №050900124, с. Градец, община Видин

 

ДОПЪЛВА ПСИК №050900125 и  с. Градец, община Видин, както следва:

 

НАЗНАЧАВА Соня Велкова Георгиева като член на СИК №050900125, с. Градец, община Видин

 

ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050100011, с. Рабиша, община Белоградчик, както следва:

 

ОСВОБОЖДАВА Емилия Кирилова Драгоманска като член на СИК № 050100011, с. Рабиша, община Белоградчик

НАЗНАЧАВА Мирослав Тодоров Михайлов като член на СИК № 050100011, с. Рабиша, община Белоградчик

 

ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 053300007, с. Дреновец, община Ружинци, както следва:

 

ОСВОБОЖДАВА Илияна Ангелова Кирилова като член на СИК № 053300007, с. Дреновец, община Ружинци

НАЗНАЧАВА Иванка Огнянова Иванова като член на СИК № 053300007, с. Дреновец, община Ружинци

 

ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050600007, с. Гъмзово, община Брегово, както следва:

 

ОСВОБОЖДАВА Звезда Антимова Водова като член на СИК № 050600007, с. Гъмзово, община Брегово

НАЗНАЧАВА Дени Якимов Туцов като член на СИК № 050600007, с. Гъмзово, община Брегово

 

ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 053700010, с. Средогрив, община Чупрене, както следва:

 

ОСВОБОЖДАВА Цецка Михайлова Маркова като член на СИК № 053700010, с. Средогрив, община Чупрене

НАЗНАЧАВА Ирина Трендафилова Петрова като член на СИК № 053700010, с. Средогрив, община Чупрене

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Соня Иванова Иванова

* Публикувано на 30.03.2021 в 19:31 часа

Календар

Решения

  • № 293-НС / 08.04.2021

    относно: Жалби с вх.№ 434/04.04.2021г., № 435/05.04.2021г., № 436/05.04.2021г., №437/05.04.2021г. № 438/05.04.2021г., № 439/05.04.2021г.,№ 440/05.04.2021г., №441/05.04.2021г. и вх.№ 442/05.04.2021г., от Тодор Стаменов Вълчев, упълномощен представител на ПП „ДПС“

  • № 292-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050600001 в изборите за народни представители на 04 април 2021

  • № 291-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050900048 в изборите за народни представители на 04 април 2021

всички решения