Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 168-НС
Видин, 30.03.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатската листа на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ в изборите за народни представители на 04 април 2021г.

Постъпило е заявление с вх. № 261 от 30.03.2021г. по описа на РИК – Видин за регистрация на 138/сто тридесет и осем/ застъпници на кандидатската листа на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ в изборите за народни представители на 04 април 2021 г. и рег. № 6, страница 1 от 30.03.2021г.от входящия регистър на РИК – Видин за регистрация на застъпници. Заявлението е подписано от Иво Георгиев Атанасов – упълномощен представител на партията. Към заявлението са приложени списък, съдържащ имената и ЕГН на лицата, заявени за регистрация като застъпници на кандидатската листа и 138 броя декларации.

След извършена проверка РИК – Видин установи, че 133 от лицата предложени и поименно посочени в списъка отговарят на изискванията на Изборния кодекс. По отношение на лицата – Ивайло Василев Гюров, се установи, че лицето е регистрирано за кандидат от ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“; Кристина Красимирова Георгиева, че лицето е регистрирано като ялен на СИК№051600020; Георги Каменов Георгиев, Валя Борисова Николова и Александър Иванов Александров, се установи, че лицата са регистрирани като наблюдатели в сдружение „БОЕЦ-БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНА С ЕДНА ЦЕЛ“; Таня Пламенова Виденова, се установи че е регистрирана като застъпник на коалиция „БСП за България“. Съгласно чл. 3, ал. 3 от ИК едно лице не може да участвав повече от едно качество в един вид избор, поради което същият не може да бъде регистриран, като застъпник. С оглед на гореизложеното, РИК – Видин следва да регистрира застъпници на кандидатската листа на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“, които отговарят на изискванията на ИК.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 15 от Изборния кодекс и Решение № 2087-НС от 17.02.2021 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия - Видин 

 

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА като застъпници на кандидатската листа на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ 133 лица, както следва:

1

Ана Серьожова Димитрова

2

Зорница Иванова Иванова

3

Теодора Кръстева Тодорова

4

Пенка Лозанова Георгиева

5

Елка Тодорова Лозанова - Петрович

6

Константин Луканов Драгомански

7

Лилия Методиева Йорданова

8

Ангел Петров Боянов

9

Цветомир Любомиров Станимиров

10

Милен Ивайлов Димитров

11

Георги Дечев Георгиев

12

Вилиан Валентинов Йорданов

13

Людмил Митов Николов

14

Красимир Ангелов Иванов

15

Деян Ивайлов Димитров

16

Радослав Ангелов Иванов

17

Красимир Страхилов Димитров

18

Тихомир Иванов Вълчев

19

Иван Вълчев Иванов

20

Пламен Ваньов Бондоков

21

Биляна Михайлова Иванова

22

Росица Перова Серафимова

23

Николай Красимиров Боянов

24

Тодор Велков Тодоров

25

Ирена Людмилова Томова

26

Вилиян Панайотов Вълчев

27

Норка Каменова Иванова

28

Иво Валериев Вълов

29

Малин Иванов Маринов

30

Мартин Андрианов Александров

31

Вероника Любенова Георгиева

32

Чико Асенов Кирков

33

Канета Каменова Вълчева

34

Красимир Борисов Каменов

35

Веселка Анатолиева Вергилова

36

Калоян Красимиров Симеонов

37

Пролетка Веселинова Боянова

38

Пламенка Миткова Андреева

39

Николай Лозанов Николов

40

Димитър Димитров Димитров

41

Милко Тихомиров Милков

42

Васил Стефанов Василев

43

Пенка Кирчева Милушева

44

Михаел Ивайлов Милушев

45

Ивайло Милушев Милушев

46

Елка Георгиева Георгиева

47

Георги Василев Георгиев

48

Лазаринка Коцева Лазарова

49

Владимир Ангелов Мишев

50

Иван Николов Виденов

51

Асен Борисов Генов

52

Любомир Петров Георгиев

53

Лидия Цветанова Виденова

54

Калин Иванов Виденов

55

Галя Перчова Георгиева

56

Полин Любомирова Георгиева

57

Кристияна Методиева Петрова

58

Светослав Илиев Славчев

59

Илияна Величкова Славчева

60

Иван Милчов Ванков

61

Славяна Илиева Славчева

62

Ивайло Мариянов Младенов

63

Яни Янев Бориславов

64

Пролетка Маркова Петрова

65

Иванка Динкова Ванкова

66

Юлияна Асенова Първанова

67

Валентина Начова Лозанова

68

Крисия Петрова Илиева

69

Антония Пенкова Радева - Бакалска

70

Георги Симеонов Бакалски

71

Илза Вълкова Петрова

72

Юлиана Антонова Браткова - Боянова

73

Иван Захариев Стефанов

74

Емичка Иванова Славчева

75

Ивайло Цветанов Методиев

76

Владислав Гервасиев Траянов

77

Панталей Евгениев Георгиев

78

Кристиан Венелинов Флавиянов

79

Кристиян Радославов Красимиров

80

Галя Захариева Флорова

81

Милчо Борисов  Томов

82

Николай Симеонов Стефанов

83

Русин Гошов Русинов

84

Йоан Михайлов Методиев

85

Асен Бойков Асенов

86

Александър Александров Марков

87

Адолфо Емилиянов Петров

88

Марио Сашков Марков

89

Манчо Илиев Иванов

90

Пламен Иванов Марков

91

Иван Матеев Иванов

92

Александър Петьов Антов

93

Николай Тодоров Иванов

94

Пролетка Найденова Вълчкова

95

Владимир Цанов Велков

96

Леонора Мартинова Иванова

97

Недка Христова Бистрева

98

Ива Людмилова Методиева

99

Наско Иванов Цанов

100

Мариана Петрова Лазарова

101

Владимира Цветимирова Петкова

102

Милчо Иванов Георгиев

103

Елица Ваньова Иванова

104

Надежда Бойкова Иванова

105

Николай Красимиров Николов

106

Вълкана Цветкова Вълкова

107

Красимир Николов Кръстев

108

Цветомир Красимиров Николов

109

Галина Велкова Миланова

110

Красимира Петрова Паскова

111

Геновева Петрова Кайцанова

112

Сашо Богданов Александров

113

Илиян Емилов Витанов

114

Марио Марианов Венелинов

115

Анна Евдокимова Василева

116

Малинка Цветкова Георгиева

117

Николай Тодоров Николов

118

Пенчо Митов Иванов

119

Зорница Крумова Петрова

120

Анжел Георгиев Петров

121

Йосиф Шанков Тодоров

122

Иван Александров Иванов

123

Маргаритка Кирилова Трифонова

124

Жулиета Борисова Ицкова

125

Ивелина Николаева Левянска

126

Силвия Бориславова Аврамова

128

Теодора Людмилова Цекина

129

Емил Кирилов Маринов

130

Полина Цветанова Семкова

131

Миглена Богомилова Мареникова

132

Митко Василев Семков

133

Младен Илиев Спасин

 

ОТКАЗВА да регистрира Ивайло Василев Гюров, Кристина Красимирова Георгиева, Георги Каменов Георгиев, Валя Борисова Николова, Александър Иванов Александров и Таня Пламенова Виденова

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Соня Иванова Иванова

* Публикувано на 30.03.2021 в 19:24 часа

Календар

Решения

  • № 293-НС / 08.04.2021

    относно: Жалби с вх.№ 434/04.04.2021г., № 435/05.04.2021г., № 436/05.04.2021г., №437/05.04.2021г. № 438/05.04.2021г., № 439/05.04.2021г.,№ 440/05.04.2021г., №441/05.04.2021г. и вх.№ 442/05.04.2021г., от Тодор Стаменов Вълчев, упълномощен представител на ПП „ДПС“

  • № 292-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050600001 в изборите за народни представители на 04 април 2021

  • № 291-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050900048 в изборите за народни представители на 04 април 2021

всички решения