Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 162-НС
Видин, 30.03.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатската листа на коалиция „БСП за България“ в изборите за народни представители на 04 април 2021г.

Постъпило е заявление с вх. № 249 от 29.03.2021г. по описа на РИК – Видин за регистрация на 45/четиридесет и пет/ застъпници на кандидатската листа на коалиция „БСП за България“  в изборите за народни представители на 04 април 2021 г. и рег. № 2, страница 2 от 29.03.2021г.от входящия регистър на РИК – Видин за регистрация на застъпници. Заявлението е подписано от Лъчезар Сергеев Предоев – упълномощен представител на коалицията. Към заявлението са приложени списък, съдържащ имената и ЕГН на лицата, заявени за регистрация като застъпници на кандидатската листа и 45 броя декларации.

След извършена проверка РИК – Видин установи, че всички лица предложени в списъка отговарят на изискванията на Изборния кодекс. С оглед на гореизложеното, РИК – Видин следва да регистрира застъпници на кандидатската листа на коалиция „БСП за България“ , които отговарят на изискванията на ИК.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 15 от Изборния кодекс и Решение № 2087-НС от 17.02.2021 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия - Видин 

  

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА като застъпници на кандидатската листа на коалиция „БСП за България“ 45 лица, както следва:

 

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

1

Данаил Борисов Дичев

2

Цанко Петков Панков

3

Славчо Георгиев Стойков

4

Перо Данчов Цветков

5

Борислав Стойков Петков

6

Сашко  Цветанов Рангелов

7

Милчо Петков Панков

8

Сашо Ангелов Кръстев

9

Владо Каменов Гергов

10

Руска Боянова Доцинска

11

Величка Димитрова Богдановска

12

Сашка Георгиева Големшинска

13

Люцинка  Иванова Вълкова

14

Симеон Иванов Пърчичов

15

Надка Сергеева Дончева

16

Милчо Иванов Михайлов

17

Иван Стефанов Ценков

18

Роза Симеонова Тодорова

19

Анто Борисов Горанов

20

Цветомир Славчев Йосифов

21

Борислав Славиев Бориславов

22

Данаил Борисов Атанасов

23

Петър Евлогиев Петров

24

Лени Николов Илиев

25

Цветомир Огнянов Цветанов

26

Маргарита Йорданова Цветкова

27

Божана Методиева Ерменкова

28

Лидия Кирова Велкова

29

Антон Иванов Антов

30

Венцислав Асенов Спасов

31

Сашко Велков Димитров

32

Пешко Тодоров Пешев

33

Цветанка Спасова Иванова

34

Елена Иванова Еленкова

35

Светозар Стефанов Георгиев

36

Цветан Димов Тодоров

37

Красимир Милчов Любенов

38

Захаринка Цветкова Нинова

39

Снежка Ромилова Крачунова

40

Лозинка Людмилова Петрова

41

Полена Цветанова Ангелова

42

Валинка Панчова Паскалева

43

Виолета Петрова Гергова

44

Вълчо Стоянов Василев

45

Малина Малинова Лозанова

  

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Соня Иванова Иванова

* Публикувано на 30.03.2021 в 19:18 часа

Календар

Решения

  • № 293-НС / 08.04.2021

    относно: Жалби с вх.№ 434/04.04.2021г., № 435/05.04.2021г., № 436/05.04.2021г., №437/05.04.2021г. № 438/05.04.2021г., № 439/05.04.2021г.,№ 440/05.04.2021г., №441/05.04.2021г. и вх.№ 442/05.04.2021г., от Тодор Стаменов Вълчев, упълномощен представител на ПП „ДПС“

  • № 292-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050600001 в изборите за народни представители на 04 април 2021

  • № 291-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050900048 в изборите за народни представители на 04 април 2021

всички решения