Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 160-НС
Видин, 30.03.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатската листа на ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ в изборите за народни представители на 04 април 2021г.

Постъпило е заявление с вх. № 244от 29.03.2021г. по описа на РИК – Видин за регистрация на 33/тридесет и трима/ застъпници на кандидатската листа на ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“   в изборите за народни представители на 04 април 2021 г. и рег. № 4 от 29.03.2021 г. от входящия регистър на РИК – Видин за регистрация на застъпници. Заявлението е подписано от Лъчезар Асенов Кръстев – упълномощен представител на партията. Към заявлението са приложени списък, съдържащ имената и ЕГН на лицата, заявени за регистрация като застъпници на кандидатската листа и 33 броя декларации.

След извършена проверка РИК – Видин установи, че всички лица предложени в списъка отговарят на изискванията на Изборния кодекс. С оглед на гореизложеното, РИК – Видин следва да регистрира застъпници на кандидатската листа на ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“    , които отговарят на изискванията на ИК.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 15 от Изборния кодекс и Решение № 2087-НС от 17.02.2021 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия - Видин 

 

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА като застъпници на кандидатската листа на ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“   33 лица, както следва:

 

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

1

Симона Йонкова Пешова

2

Никол Илчева Петрова

3

Денис Саметов Исмаилов

4

Стефан Ваньов Нистаров

5

Александър Илианов Генадиев

6

Виктория Николаева Живкова

7

Елена Пламенова Ганчева

8

Виктория Миленова Стоянова

9

Михаела Станиславова Бориславова

10

Ивета Илиянова Дамянова

11

Ивета Ивайлова Венецкова

12

Виктория Ивайлова Венецкова

13

Иван Мирославов Георгиев

14

Валентина Якова Нацолова

15

Наско Георгиев Нацолов

16

Галин Славчев Пасков

17

Славчо Маринов Пасков

18

Станко Методиев Георгиев

20

Светла Гинкова Георгиева

21

Валентин Георгиев Найденов

22

Красимир Николов Каменов

23

Добрин Неделков Петков

24

Красимир Владимиров Костадинов

25

Цветелина Тихомирова Йорданова

26

Валентина Рачева Костова

27

Валентин Ненов Генов

28

Свилена Кирилова Николова

29

Милчо Павлов Богданов

30

Лиляна Иванова Орбова

31

Иво Антимов Петров

32

Митко Методиев Антов

33

Митко Ангелов Върколашки

  

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Соня Иванова Иванова

* Публикувано на 30.03.2021 в 19:16 часа

Календар

Решения

  • № 293-НС / 08.04.2021

    относно: Жалби с вх.№ 434/04.04.2021г., № 435/05.04.2021г., № 436/05.04.2021г., №437/05.04.2021г. № 438/05.04.2021г., № 439/05.04.2021г.,№ 440/05.04.2021г., №441/05.04.2021г. и вх.№ 442/05.04.2021г., от Тодор Стаменов Вълчев, упълномощен представител на ПП „ДПС“

  • № 292-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050600001 в изборите за народни представители на 04 април 2021

  • № 291-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050900048 в изборите за народни представители на 04 април 2021

всички решения