Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 153-НС
Видин, 29.03.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатската листа на коалиция „БСП за България“ в изборите за народни представители 04 април 2021г.

Постъпило е заявление с вх. № 233 от 29.03.2021г. по описа на РИК – Видин за регистрация на 77 застъпници на кандидатската листа на коалиция „БСП за България“  в изборите за народни представители 04 април 2021 г. и рег. № 2 от 29.03.2021г.от входящия регистър на РИК – Видин за регистрация на застъпници. Заявлението е подписано от Лъчезар Сергеев Предоев – упълномощен представител на коалицията. Към заявлението са приложени списък, съдържащ имената и ЕГН на лицата, заявени за регистрация като застъпници на кандидатската листа и 77 броя декларации.

След извършена проверка РИК – Видин установи, че предложените и поименно посочени в списъка лица, отговарят на изискванията на Изборния кодекс.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 15 от Изборния кодекс и Решение № 2087-НС от 17.02.2021 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия - Видин 

 

Р Е Ш И:

        

РЕГИСТРИРА като застъпници на кандидатската листа на коалиция „БСП за България“ 77 лица, както следва:

 

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

1

Анатолий Венциславов Петров

2

Серьожа Витанов Орбов

3

Стефан Кирилов Младжев

4

Зоя Занкова Орбова

5

Борислава Младенова Вачкова

6

Светослав Христофоров Крайнянов

7

Венцислава Цветанова Димитрова

8

Блага Анакитова Атанасова

9

Наташа Борисова Иванова

10

Йорданка Панайотова Томова

11

Илко Луков Иванов

12

Здравко Цветанов Бурназов

13

Боеслав Бойков Атанасов

14

Лидия Агресимова Атанасова

15

Мартин Бойков Петров

16

Георги Николов Живков

17

Борис Иванов Антов

18

Милена Любомирова Цветанова

19

Борислава Михайлова Иванова

20

Елена Георгиева Джунинска

21

Мариана Миткова Живкова

22

Горан Георгиев Петров

23

Теменужка Симеонова Тодорова

24

Славчо Василев Иванов

25

Пламен Иванов Георгиев

26

Маргарита Лозанова Влашева

27

Георги Александров Никитов

28

Илия Петков Илиев

29

Жечко Божков Кръчкин

30

Георги Ангелов Велков

31

Тихомир Пешков Тодоров

32

Татяна Борисова Тодорова

33

Маринка Иванова Иванова

34

Благой Ваньов Благоев

35

Александър Живков Живков

36

Жана Николова Стойкова

37

Йошка Илиева Йончева

38

Даниела Александрова Иванова

39

Венка Тодорова Викьова

40

Ганка Ненова Микова

41

Габриела Белчева Михайлова

42

Петко Владимиров Миков

43

Лилия Петкова Гергова

44

Добринка Любенова Тодорова

45

Борислав Лалов Неделков

46

Десислава Стойкова Маркова

47

Емил Маринов Георгиев

48

Тодор Генов Йотов

49

Цветан Иванов Недков

50

Дафин Каменов Миков

51

Йордан Пеков Йотов

52

Мирослав Климентов Маринов

53

Гошка Илиева Митова

54

Митко Пасков Мариянов

55

Пламен Евдокимов Динов

56

Велизарчо Маринов Евгениев

57

Здравко Петков Стефанов

58

Теменужка Георгиева Петкова

59

Валери Спасов Иванов

60

Зорница Илиева Александрова

61

Светла Димитрова Бондова

62

Маруся Венелинова Бондова

63

Младен Иванов Младенов

64

Светла Каменова Петрова

65

Антоанета Тодорова Виденова

66

Митка Ангелова Великичова

67

Борислав Томов Нешов

68

Цветан Георгиев Михайлов

69

Наталия Архангелова Рангелова

70

Илиян Бориславов Генов

71

Светослав Миладинов Боянов

72

Таня Пламенова Петкова

73

Петър Методиев Илиев

74

Веска Рангелова Христова

75

Милка Кирилова Сечкова

76

Иван Каменов Младенов

77

Иван Цветанов Борисов

 

 

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Соня Иванова Иванова

* Публикувано на 29.03.2021 в 16:35 часа

Календар

Решения

  • № 293-НС / 08.04.2021

    относно: Жалби с вх.№ 434/04.04.2021г., № 435/05.04.2021г., № 436/05.04.2021г., №437/05.04.2021г. № 438/05.04.2021г., № 439/05.04.2021г.,№ 440/05.04.2021г., №441/05.04.2021г. и вх.№ 442/05.04.2021г., от Тодор Стаменов Вълчев, упълномощен представител на ПП „ДПС“

  • № 292-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050600001 в изборите за народни представители на 04 април 2021

  • № 291-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050900048 в изборите за народни представители на 04 април 2021

всички решения