Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 152-НС
Видин, 29.03.2021

ОТНОСНО: Публикуване на списък на упълномощени представители на кандидатска листа на коалиция „БСП за България“ в изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № 232 от 29.03.2021 г. по описа на РИК – Видин за публикуване на списък със 41 упълномощени представители на кандидатската листа на коалиция „БСП за България“    в изборите за народни представители на 04 април 2021г. Заявлението е подписано от Лъчезар Сергеев Предоев  – упълномощен представител на партията. Към заявлението са приложени пълномощно, списък, съдържащ имената и ЕГН на лицата, заявени за регистрация като упълномощени представители на кандидатската листа.

След извършена проверка РИК – Видин установи, че всички лица от предложените отговарят на изискванията на Изборния кодекс. С оглед на гореизложеното РИК – Видин следва да публикува списък със 41 упълномощени представители на кандидатска листа на коалиция „БСП за България“    .

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 124 - 126 от Изборния кодекс,  Районна избирателна комисия – Видин.

РЕШИ:

            ПУБЛИКУВА списък със 41 упълномощени представители на кандидатската листа на коалиция „БСП за България“, както следва:

 

Райко Иванов Фотакиев

1 / 27.03.2021 г.

Маргарита Веселинова Генова

2 / 27.03.2021 г.

Ненко Йончев Миков

4 / 27.03.2021 г.

Николай Цанков Ненов

5 / 27.03.2021 г.

Цецка Тодорова Генова

6 / 27.03.2021 г.

Добрин Николаев Мирчев

7 / 27.03.2021 г.

Иван Тодоров Нанков

8 / 27.03.2021 г.

Силвия Петрова Славчева

9 / 27.03.2021 г.

Ваня Кръстева Стефанова

10 / 27.03.2021 г.

Славчо Стоянов Стаменов

11 / 27.03.2021 г.

Велизар Славчев Костадинов

12 / 27.03.2021 г.

Капка Генова Виденова

13 / 27.03.2021 г.

Ивета Цветанова Симеонова

14 / 27.03.2021 г.

Евгени Пламенов Василев

15 / 27.03.2021 г.

Людмил Радков Георгиев

16 / 27.03.2021 г.

Борис Тошев Цветанов

17 / 27.03.2021 г.

Лилия Веселинова Микова

18 / 27.03.2021 г.

Христо Димитров Спасов

19 / 27.03.2021 г.

Пламен Павлов Трифонов

20 / 27.03.2021 г.

Герго Тошев Гергов

21 / 27.03.2021 г.

Ивайло Венелинов Милев

22 / 27.03.2021 г.

Аня Любомирова Ангелова

23 / 27.03.2021 г.

Веселин Петров Гочев

24 / 27.03.2021 г.

Людмил Панталеев Якимов

25 / 27.03.2021 г.

Емил Миронов Тодоров

26 / 27.03.2021 г.

Анжела Северелова Белдева

27 / 27.03.2021 г.

Анастасия Захариева Петкова

28 / 27.03.2021 г.

Иван Цветанов Джоджев

29 / 27.03.2021 г.

Марийка Асенова Бечева

30 / 27.03.2021 г.

Димитър Асенов Митев

31 / 27.03.2021 г.

Евстати Митков Петков

32 / 27.03.2021 г.

Елиза Борисова Живова

33 / 27.03.2021 г.

Емил Иванов Джегов

34 / 27.03.2021 г.

Марияна Тодорова Петкова

35 / 27.03.2021 г.

Красимир Асенов Георгиев

36 / 27.03.2021 г.

Албена Янкова Златанова

37 / 27.03.2021 г.

Велизар Петров Кирилов

38 / 27.03.2021 г.

Кольо Цветанов Петров

39 / 27.03.2021 г.

Красимир Сладолинов Костов

40 / 27.03.2021 г.

Наташа Николова Тодорова

41 / 27.03.2021 г.

Лъчезар Сергеев Предоев

42 / 27.03.2021 г.

 

 

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Соня Иванова Иванова

* Публикувано на 29.03.2021 в 16:34 часа

Календар

Решения

  • № 293-НС / 08.04.2021

    относно: Жалби с вх.№ 434/04.04.2021г., № 435/05.04.2021г., № 436/05.04.2021г., №437/05.04.2021г. № 438/05.04.2021г., № 439/05.04.2021г.,№ 440/05.04.2021г., №441/05.04.2021г. и вх.№ 442/05.04.2021г., от Тодор Стаменов Вълчев, упълномощен представител на ПП „ДПС“

  • № 292-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050600001 в изборите за народни представители на 04 април 2021

  • № 291-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050900048 в изборите за народни представители на 04 април 2021

всички решения