Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 150-НС
Видин, 29.03.2021

ОТНОСНО: Определяне на окончателни маршрути за разнасяне на машините за гласуване и предаването им на членовете на СИК на 03.04.2021г. в изборен район 05 – Видински за произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, РИК – Видин 

Р Е Ш И:

ОПРЕДЕЛЯ пет маршрута за разнасяне на машините за гласуване и предаването им на членовете на СИК на 03.04.2021г. в изборен район 05 – Видински за произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021 г., както следва:

ЛЪЧ

1

 

 

1

050900069

гр.Видин

КВ."НОВ ПЪТ", УЛ."БАЧО КИРО" №10, ОУ "ЕПИСКОП СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ"

2

050900070

гр.Видин

КВ."НОВ ПЪТ", УЛ."БАЧО КИРО" №10, ОУ "ЕПИСКОП СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ"

3

050900071

гр.Видин

КВ."НОВ ПЪТ", УЛ."БАЧО КИРО" №10, ОУ "ЕПИСКОП СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ"

4

050900072

гр.Видин

КВ."НОВ ПЪТ", УЛ."БАЧО КИРО" №10, ОУ "ЕПИСКОП СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ"

5

050900073

гр.Видин

КВ."НОВ ПЪТ", УЛ."БАЧО КИРО" №10, ОУ "ЕПИСКОП СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ"

6

050900074

гр.Видин

КВ."НОВ ПЪТ", УЛ."БАЧО КИРО" №10, ОУ "ЕПИСКОП СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ"

7

050900075

гр.Видин

КВ."НОВ ПЪТ", УЛ."БАЧО КИРО" №10, ОУ "ЕПИСКОП СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ"

8

050900080

гр.Видин

КВ."НОВ ПЪТ", УЛ."БАЧО КИРО" №10, ОУ "ЕПИСКОП СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ"

9

050900076

с.Новоселци

НОВАТА СГРАДА НА КМЕТСТВОТО, УЛ. "ПЪРВА" №43

10

050900100

с.Бела Рада

ПОМЕЩЕНИЕ НА НАРКООП, ЕТ.1 В СГРАДАТА НА КМЕТСТВОТО, УЛ."ТРЕТА" №4

11

050900087

с.Градец

УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ", УЛ."ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА" №1

12

050900088

с.Градец

КМЕТСТВОТО, ЗАЛАТА НА ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ, ЕТ.1, УЛ."ПЪРВА" №96

13

050900092

с.Иново

УЧИЛИЩЕТО, УЛ."ДИМИТРОВСКИ ЗАВЕТ" №46

14

050900093

с.Капитановци

ЧИТАЛИЩЕ, УЛ."ПЪРВА" №4

15

050900094

с.Капитановци

ЧИТАЛИЩЕ, УЛ."ПЪРВА" №4

16

050900095

с.Покрайна

СГРАДА НА ЧИТАЛИЩЕТО В КИНОСАЛОНА, УЛ. "ЕДИНАДЕСЕТА" №12

17

050900096

с.Покрайна

ПОМЕЩЕНИЕ НА ПОЩЕНСКА СТАНЦИЯ, УЛ. "ПЪРВА" №1

18

050900099

с.Антимово

САЛОН НА КМЕТСТВОТО, УЛ."ЧЕТВЪРТА" №18

19

050900101

с.Кутово

СГРАДА НА УЧИЛИЩЕ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ", УЛ."СЕДЕМДЕСЕТ И ОСМА" №3

20

050900103

с.Сланотрън

САЛОН НА ПОЩЕНСКА СТАНЦИЯ, УЛ."ТРЕТА" №27

21

050900118

с.Буковец

КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА, УЛ."ПЪРВА" №102

ЛЪЧ

2

 

 

1

050900106

гр.Дунавци

СГРАДАТА НА ОУ "ХРИСТО БОТЕВ", УЛ."ГЕОРГИ ДИМИТРОВ" №73

2

050900108

гр.Дунавци

СГРАДА ЧИТАЛИЩЕ, УЛ."ГЕОРГИ ДИМИТРОВ" №121

3

050900109

гр.Дунавци

ТЪРГОВСКА СГРАДА, УЛ."ГЕОРГИ ДИМИТРОВ" №208

4

050900001

гр.Видин

КВ. "ЗАВОДСКО СЕЛИЩЕ", КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА

5

050900002

гр.Видин

ЖК" ХИМИК", УЛ. "ГОРАЗД" №67, ФИЛИАЛ "РАДОСТ" НА ДГ "СЛАВЕЙЧЕ"

6

050900003

гр.Видин

ЖК" ХИМИК", УЛ. "ГОРАЗД" №67, ФИЛИАЛ "РАДОСТ" НА ДГ "СЛАВЕЙЧЕ"

7

050900004

гр.Видин

ЖК" ХИМИК", УЛ. "ГОРАЗД" №67, ФИЛИАЛ "РАДОСТ" НА ДГ "СЛАВЕЙЧЕ"

8

050900005

гр.Видин

УЛ. "ГОРАЗД" №36, ДГ "СЛАВЕЙЧЕ"

9

050900006

гр.Видин

УЛ. "ГОРАЗД" №23, СУ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

10

050900007

гр.Видин

УЛ. "ГОРАЗД" №23, СУ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

11

050900008

гр.Видин

УЛ. "ГОРАЗД" №23, СУ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

12

050900009

гр.Видин

УЛ. "ГОРАЗД" №23, СУ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

13

050900010

гр.Видин

УЛ. "ГОРАЗД" №23, СУ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

14

050900011

гр.Видин

УЛ."ЕКЗАРХ ЙОСИФ I" №17, ОУ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

15

050900012

гр.Видин

УЛ."ЕКЗАРХ ЙОСИФ I" №17, ОУ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

16

050900013

гр.Видин

УЛ."ЕКЗАРХ ЙОСИФ I" №17, ОУ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

17

050900014

гр.Видин

УЛ."БАБА ТОНКА" №1, ФИЛИАЛ "ЗДРАВЕЦ" НА ДГ "РУСАЛКА"

18

050900015

гр.Видин

УЛ."БАБА ТОНКА" №1, ФИЛИАЛ "ЗДРАВЕЦ" НА ДГ "РУСАЛКА"

19

050900020

гр.Видин

УЛ."ЕКЗАРХ ЙОСИФ I " №53, ОУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ"

20

050900021

гр.Видин

УЛ."ЕКЗАРХ ЙОСИФ I " №53, ОУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ"

21

050900022

гр.Видин

УЛ."ЕКЗАРХ ЙОСИФ I " №53, ОУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ"

22

050900023

гр.Видин

УЛ."ЕКЗАРХ ЙОСИФ I " №53, ОУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ"

23

050900024

гр.Видин

УЛ."ЕКЗАРХ ЙОСИФ I " №53, ОУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ"

24

050900016

гр.Видин

УЛ. "ВЛАДИКИНА" №57, СУ " ХРИСТО БОТЕВ"

25

050900017

гр.Видин

УЛ. "ВЛАДИКИНА" №57, СУ " ХРИСТО БОТЕВ"

26

050900019

гр.Видин

УЛ. "ВЛАДИКИНА" №57, СУ " ХРИСТО БОТЕВ"

27

050900077

гр.Видин

УЛ. "ВЛАДИКИНА" №57, СУ " ХРИСТО БОТЕВ"

28

050900018

гр.Видин

УЛ. "СВ.РОМИЛ ВИДИНСКИ" №76, ДГ "РУСАЛКА",

29

050900025

гр.Видин

УЛ."Г.С.РАКОВСКИ"№11, СГРАДАТА НА СТАРОТО УЧИЛИЩЕ "Г.С.РАКОВСКИ"

30

050900026

гр.Видин

УЛ."Г.С.РАКОВСКИ"№11, СГРАДАТА НА СТАРОТО УЧИЛИЩЕ "Г.С.РАКОВСКИ"

31

050900027

гр.Видин

УЛ. "ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ" №101, ОУ "ИВАН ВАЗОВ"

32

050900041

гр.Видин

УЛ. "ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ" №101, ОУ "ИВАН ВАЗОВ"

33

050900042

гр.Видин

УЛ. "ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ" №101, ОУ "ИВАН ВАЗОВ"

34

050900043

гр.Видин

УЛ. "ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ" №101, ОУ "ИВАН ВАЗОВ"

35

050900028

гр.Видин

УЛ. "Л. КАРАВЕЛОВ" №31, ОУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ"

36

050900037

гр.Видин

УЛ. "Л. КАРАВЕЛОВ" №31, ОУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ"

37

050900038

гр.Видин

УЛ. "Л. КАРАВЕЛОВ" №31, ОУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ"

38

050900039

гр.Видин

УЛ. "Л. КАРАВЕЛОВ" №31, ОУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ"

39

050900040

гр.Видин

УЛ. "Л. КАРАВЕЛОВ" №31, ОУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ"

 

 

 

 

 

ЛЪЧ 3

 

 

1

050900029

гр.Видин

ЖК "В.ЛЕВСКИ" (ДО БЛ. №2), ФИЛИАЛ "ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО" НА ДГ "ЗОРНИЦА"

2

050900030

гр.Видин

ЖК "В.ЛЕВСКИ" (ДО БЛ. №2), ФИЛИАЛ "ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО" НА ДГ "ЗОРНИЦА"

3

050900031

гр.Видин

ЖК "В.ЛЕВСКИ" (ДО БЛ. №2), ФИЛИАЛ "ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО" НА ДГ "ЗОРНИЦА"

4

050900032

гр.Видин

ЖК "В.ЛЕВСКИ" (ДО БЛ. №2), ФИЛИАЛ "ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО" НА ДГ "ЗОРНИЦА"

5

050900033

гр.Видин

ЖК "ВИДА", ФИЛИАЛ "ВИДА" НА ДГ "СИНЧЕЦ"

6

050900034

гр.Видин

ЖК "ВИДА", ФИЛИАЛ "ВИДА" НА ДГ "СИНЧЕЦ"

7

050900035

гр.Видин

ЖК "ВИДА", ФИЛИАЛ "ВИДА" НА ДГ "СИНЧЕЦ"

8

050900036

гр.Видин

ЖК "ВИДА", ФИЛИАЛ "ВИДА" НА ДГ "СИНЧЕЦ"

9

050900044

гр.Видин

УЛ. "ТЪРГОВСКА" №6, СУ "ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ"

10

050900046

гр.Видин

УЛ. "КНЯЗ БОРИС I" №25, ППМГ "ЕКЗАРХ АНТИМ I"

11

050900047

гр.Видин

УЛ. "КНЯЗ БОРИС I" №25, ППМГ "ЕКЗАРХ АНТИМ I"

12

050900048

гр.Видин

УЛ. "КНЯЗ БОРИС I" №25, ППМГ "ЕКЗАРХ АНТИМ I"

13

050900049

гр.Видин

УЛ. "КНЯЗ БОРИС I" №25, ППМГ "ЕКЗАРХ АНТИМ I"

14

050900068

гр.Видин

УЛ. "КНЯЗ БОРИС I" №25, ППМГ "ЕКЗАРХ АНТИМ I"

15

050900067

гр.Видин

УЛ."БДИН" №66, ПТГ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

16

050900066

гр.Видин

УЛ."ГЛАДСТОН" №30, ПГ ПО ТУРИЗЪМ "МИХАЛАКИ ГЕОРГИЕВ"

17

050900063

гр.Видин

УЛ. "ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ", №68, ДГ "Зорница"

18

050900064

гр.Видин

УЛ. "ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ", №68, ДГ "Зорница"

19

050900050

гр.Видин

УЛ. "ЙЕРОМОНАХ ЛАЗАР" №10, ФИЛИАЛ "НЕЗАБРАВКА" НА ДГ "АРАБЕЛА"

20

050900051

гр.Видин

УЛ. "ЙЕРОМОНАХ ЛАЗАР" №10, ФИЛИАЛ "НЕЗАБРАВКА" НА ДГ "АРАБЕЛА"

21

050900052

гр.Видин

УЛ."П.Р.СЛАВЕЙКОВ" №26, СУ "П.Р.СЛАВЕЙКОВ"

22

050900056

гр.Видин

УЛ."П.Р.СЛАВЕЙКОВ" №26, СУ "П.Р.СЛАВЕЙКОВ"

23

050900057

гр.Видин

УЛ."П.Р.СЛАВЕЙКОВ" №26, СУ "П.Р.СЛАВЕЙКОВ"

24

050900058

гр.Видин

УЛ."П.Р.СЛАВЕЙКОВ" №26, СУ "П.Р.СЛАВЕЙКОВ"

25

050900079

гр.Видин

УЛ."П.Р.СЛАВЕЙКОВ" №26, СУ "П.Р.СЛАВЕЙКОВ"

26

050900059

гр.Видин

УЛ."П.Р.СЛАВЕЙКОВ" №28, ГПЧЕ "ЙОРДАН РАДИЧКОВ"

27

050900060

гр.Видин

УЛ."П.Р.СЛАВЕЙКОВ" №28, ГПЧЕ "ЙОРДАН РАДИЧКОВ"

28

050900061

гр.Видин

УЛ."П.Р.СЛАВЕЙКОВ" №28, ГПЧЕ "ЙОРДАН РАДИЧКОВ"

29

050900062

гр.Видин

УЛ."П.Р.СЛАВЕЙКОВ" №28, ГПЧЕ "ЙОРДАН РАДИЧКОВ"

30

050900065

гр.Видин

УЛ."П.Р.СЛАВЕЙКОВ" №28, ГПЧЕ "ЙОРДАН РАДИЧКОВ"

31

050900053

гр.Видин

ЖК "КРУМ БЪЧВАРОВ", УЛ."РАЙКО ЖИНЗИФОВ" №26, ДГ "СИНЧЕЦ"

32

050900054

гр.Видин

ЖК "КРУМ БЪЧВАРОВ", УЛ."РАЙКО ЖИНЗИФОВ" №26, ДГ "СИНЧЕЦ"

33

050900055

гр.Видин

ЖК "КРУМ БЪЧВАРОВ", УЛ."РАЙКО ЖИНЗИФОВ" №26, ДГ "СИНЧЕЦ"

34

050900078

гр.Видин

ЖК "КРУМ БЪЧВАРОВ", УЛ."РАЙКО ЖИНЗИФОВ" №26, ДГ "СИНЧЕЦ"

 

ЛЪЧ  4

 

 

1

051600021

с.Арчар

СТАРО УЧИЛИЩЕ

2

051600022

с.Арчар

КВ. "БАБУЯ"

3

051600023

с.Арчар

СОУ "ХР. БОТЕВ"

4

053300006

с.Дреновец

УЛ."Г. ДИМИТРОВ" №29,ЧИТАЛИЩЕ "ЗДРАВЕЦ-2007"

5

053300007

с.Дреновец

УЛ."Г. ДИМИТРОВ" №117, СГРАДАТА НА КМЕТСТВОТО, ФОАЙЕ I ЕТАЖ

6

053300009

с.Бело поле

УЛ."ЖИВКО ПУЕВ" №85, СГРАДАТА НА КМЕТСТВОТО (ПРЕД ПОЩАТА)

7

053300001

с.Ружинци

УЛ."Г. ДИМИТРОВ" №33, ЧИТАЛИЩЕ "ХР.БОТЕВ-1898", I ЕТАЖ, МАЛЪК САЛОН

8

051600015

с.Орешец

УЧИЛИЩЕТО

9

050100001

гр.Белоградчик

УЛ."КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР БАТЕНБЕРГ" №6, СОЦИАЛНА ТРАПЕЗАРИЯ

10

050100002

гр.Белоградчик

УЛ."ВАСИЛ ЛЕВСКИ" №4, МЛАДЕЖКИ ДОМ

11

050100003

гр.Белоградчик

ПЛ."ВЪЗРАЖДАНЕ" №1,ЧИТАЛИЩЕ

12

050100004

гр.Белоградчик

УЛ."КНЯЗ БОРИС І " №6

13

050100005

гр.Белоградчик

УЛ."КНЯЗ БОРИС I", №34, ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ

14

050100006

гр.Белоградчик

БУЛ."СЪЕДИНЕНИЕ" №6, ТЕХНИКУМ "А.С.ПОПОВ"

15

050100007

гр.Белоградчик

БУЛ."СЪЕДИНЕНИЕ" №6, ТЕХНИКУМ "А.С.ПОПОВ"

16

050100008

гр.Белоградчик

БУЛ."СЪЕДИНЕНИЕ" №39, ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ

17

051600001

гр.Димово

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ

18

051600002

гр.Димово

ЧИТАЛИЩЕТО

 

ЛЪЧ  5

 

 

1

053000003

с.Винарово

УЛ. "ПЪРВА" №29, ОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ", УЧЕБЕН КАБИНЕТ

2

053000005

с.Неговановци

УЛ. "СЕДМА" №4, РИТУАЛНАТА ЗАЛА НА КМЕТСТВОТО

3

053000002

с.Ново село

УЛ. "ХРИСТО БОТЕВ" №2, БИВША ЗАНИМАЛНЯ НА ЦНСТД1

4

050600001

гр.Брегово

СУ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ", К-Т ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

5

050600002

гр.Брегово

СУ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ", К-Т ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

6

050600003

гр.Брегово

БИВША ПГ-КАБИНЕТ ТРАКТОРИ

7

050600004

гр.Брегово

БИВША ПГ-КАБИНЕТ ПРАВИЛНИК

8

050600005

с.Ракитница

ЧИТАЛИЩЕ "СВЕТЛИНА"-МАЛКИЯТ САЛОН

9

050600007

с.Гъмзово

КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА

10

052200001

гр.Кула

УЛ."ВЪЗРАЖДАНЕ" №32, СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

11

052200002

гр.Кула

УЛ."ВЪЗРАЖДАНЕ" №21, ЧИТАЛИЩЕ "ПРОСВЕТА 1882"

12

052200003

гр.Кула

УЛ."МУСАЛА" №18, ЦППСУОДС-БИВША ЦДГ №2

13

052200004

гр.Кула

УЛ."Г. ДИМИТРОВ" №30, ТУРИСТИЧЕСКИ ДОМ

14

052200005

гр.Кула

УЛ."ВЪЗРАЖДАНЕ" №32,СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

15

052500006

с.Раковица

ЧИТАЛИЩЕ "НАДЕЖДА", УЛ. "ЧЕТВЪРТА" №9

16

051500002

гр.Грамада

ПЛ. "МИКО НИНОВ" №7, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА

17

051500003

гр.Грамада

УЛ. "АНГЕЛ МИШЕВ" №1, СУ "ХРИСТО БОТЕВ"

 

УКАЗВА на „Сиела Норма“ АД да предостави на РИК- Видин, списък с имена и телефонни номера на упълномощените им представители, които: ще предадат и монтират машините в пред изборния ден, както и ще подпишат протоколите съгласно Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 4 април 2021 г. при гласуване с хартиени бюлетини и специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2261-НС от 19 март 2021 г. на ЦИК- Приложение 2: Протокол за предаване и приемане на специализирано устройство от „Сиела Норма“ АД на СИК и Приложение 3: Протокол за предаване и приемане на специализирано устройство от СИК на „Сиела Норма“ АД.

УКАЗВА на „Сиела Норма“ АД, че предаването на машините от упълномощените им представители на съответните СИК-ове на територията на 05- Видински изборен район, следва да се извърши от 9,00ч. до 18,00ч. на 03.04.2021г.

Настоящето Решение да се изпрати до ЦИК е оглед определянето на начален час за тръгване от гр. София на необходимите на 05- Видински изборен район 129 машини, осигуряващ възможността за нормалното им транспортиране, претоварване и доставяне до всеки СИК определен за машинно гласуване на територията на област Видин.

Настоящето решение да се изпрати на „Сиела Норма“ АД , ЦИК и ОД МВР- Видин за сведение и предприемане на съответните действия.

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Соня Иванова Иванова

* Публикувано на 29.03.2021 в 16:33 часа

Календар

Решения

  • № 293-НС / 08.04.2021

    относно: Жалби с вх.№ 434/04.04.2021г., № 435/05.04.2021г., № 436/05.04.2021г., №437/05.04.2021г. № 438/05.04.2021г., № 439/05.04.2021г.,№ 440/05.04.2021г., №441/05.04.2021г. и вх.№ 442/05.04.2021г., от Тодор Стаменов Вълчев, упълномощен представител на ПП „ДПС“

  • № 292-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050600001 в изборите за народни представители на 04 април 2021

  • № 291-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050900048 в изборите за народни представители на 04 април 2021

всички решения