Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 148-НС
Видин, 29.03.2021

ОТНОСНО: Определяне броя на бюлетините за всяка избирателна секция в Изборен район 05 – Видински за произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021г.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Видин

РЕШИ:

ОПРЕДЕЛЯ броя на бюлетините за всяка избирателна секция  в Изборен район 05 – Видински за произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021 г., както следва:

1. За община Белоградчик:

 

Избирателна секция №

050100001

500

броя

Избирателна секция №

050100002

400

броя

Избирателна секция №

050100003

500

броя

Избирателна секция №

050100004

400

броя

Избирателна секция №

050100005

500

броя

Избирателна секция №

050100006

600

броя

Избирателна секция №

050100007

600

броя

Избирателна секция №

050100008

600

броя

Избирателна секция №

050100009

200

броя

Избирателна секция №

050100010

100

броя

Избирателна секция №

050100011

200

броя

Избирателна секция №

050100012

100

броя

Избирателна секция №

050100013

100

броя

Избирателна секция №

050100014

200

броя

Избирателна секция №

050100015

100

броя

Избирателна секция №

050100016

100

броя

Избирателна секция №

050100017

200

броя

Избирателна секция №

050100018

100

броя

Избирателна секция №

050100019

100

броя

Избирателна секция №

050100020*

100

броя

ОБЩО:

 

5700

Броя

 

 

 

 

2. За 0бщина Бойница:

 

Избирателна секция №

050300001

400

броя

Избирателна секция №

050300002

200

броя

Избирателна секция №

050300003

100

броя

Избирателна секция №

050300004

100

броя

Избирателна секция №

050300005

300

броя

Избирателна секция №

050300006

100

броя

ОБЩО:

 

1200

броя

 

 

 

 

3. За община Брегово:

 

Избирателна секция №

050600001

500

броя

Избирателна секция №

050600002

500

броя

Избирателна секция №

050600003

400

броя

Избирателна секция №

050600004

400

броя

Избирателна секция №

050600005

400

броя

Избирателна секция №

050600006

100

броя

Избирателна секция №

050600007

500

броя

Избирателна секция №

050600008

300

броя

Избирателна секция №

050600009

400

броя

Избирателна секция №

050600010

300

броя

Избирателна секция №

050600011

400

броя

Избирателна секция №

050600012

300

броя

Избирателна секция №

050600013*

100

броя

Избирателна секция №

050600014*

100

броя

Избирателна секция №

050600015*

100

броя

ОБЩО:

 

4800

броя

 

 

 

 

4. За община Видин:

 

Избирателна секция №

050900001

300

броя

Избирателна секция №

050900002

500

броя

Избирателна секция №

050900003

500

броя

Избирателна секция №

050900004

500

броя

Избирателна секция №

050900005

500

броя

Избирателна секция №

050900006

500

броя

Избирателна секция №

050900007

500

броя

Избирателна секция №

050900008

500

броя

Избирателна секция №

050900009

500

броя

Избирателна секция №

050900010

500

броя

Избирателна секция №

050900011

400

броя

Избирателна секция №

050900012

500

броя

Избирателна секция №

050900013

500

броя

Избирателна секция №

050900014

500

броя

Избирателна секция №

050900015

500

броя

Избирателна секция №

050900016

500

броя

Избирателна секция №

050900017

500

броя

Избирателна секция №

050900018

500

броя

Избирателна секция №

050900019

500

броя

Избирателна секция №

050900020

500

броя

Избирателна секция №

050900021

500

броя

Избирателна секция №

050900022

500

броя

Избирателна секция №

050900023

500

броя

Избирателна секция №

050900024

500

броя

Избирателна секция №

050900025

500

броя

Избирателна секция №

050900026

500

броя

Избирателна секция №

050900027

500

броя

Избирателна секция №

050900028

500

броя

Избирателна секция №

050900029

500

броя

Избирателна секция №

050900030

500

броя

Избирателна секция №

050900031

500

броя

Избирателна секция №

050900032

500

броя

Избирателна секция №

050900033

500

броя

Избирателна секция №

050900034

500

броя

Избирателна секция №

050900035

500

броя

Избирателна секция №

050900036

500

броя

Избирателна секция №

050900037

500

броя

Избирателна секция №

050900038

500

броя

Избирателна секция №

050900039

500

броя

Избирателна секция №

050900040

500

броя

Избирателна секция №

050900041

500

броя

Избирателна секция №

050900042

500

броя

Избирателна секция №

050900043

500

броя

Избирателна секция №

050900044

500

броя

Избирателна секция №

050900045

300

броя

Избирателна секция №

050900046

500

броя

Избирателна секция №

050900047

500

броя

Избирателна секция №

050900048

500

броя

Избирателна секция №

050900049

500

броя

Избирателна секция №

050900050

500

броя

Избирателна секция №

050900051

500

броя

Избирателна секция №

050900052

500

броя

Избирателна секция №

050900053

500

броя

Избирателна секция №

050900054

500

броя

Избирателна секция №

050900055

500

броя

Избирателна секция №

050900056

500

броя

Избирателна секция №

050900057

500

броя

Избирателна секция №

050900058

500

броя

Избирателна секция №

050900059

500

броя

Избирателна секция №

050900060

500

броя

Избирателна секция №

050900061

500

броя

Избирателна секция №

050900062

500

броя

Избирателна секция №

050900063

500

броя

Избирателна секция №

050900064

500

броя

Избирателна секция №

050900065

500

броя

Избирателна секция №

050900066

500

броя

Избирателна секция №

050900067

500

броя

Избирателна секция №

050900068

500

броя

Избирателна секция №

050900069

700

броя

Избирателна секция №

050900070

700

броя

Избирателна секция №

050900071

700

броя

Избирателна секция №

050900072

500

броя

Избирателна секция №

050900073

600

броя

Избирателна секция №

050900074

600

броя

Избирателна секция №

050900075

700

броя

Избирателна секция №

050900076

600

броя

Избирателна секция №

050900077

300

броя

Избирателна секция №

050900078

500

броя

Избирателна секция №

050900079

500

броя

Избирателна секция №

050900080

400

броя

Избирателна секция №

050900081

100

броя

Избирателна секция №

050900082

100

броя

Избирателна секция №

050900083

200

броя

Избирателна секция №

050900084

100

броя

Избирателна секция №

050900085

100

броя

Избирателна секция №

050900086

100

броя

Избирателна секция №

050900087

500

броя

Избирателна секция №

050900088

500

броя

Избирателна секция №

050900089

100

броя

Избирателна секция №

050900090

100

броя

Избирателна секция №

050900091

200

броя

Избирателна секция №

050900092

400

броя

Избирателна секция №

050900093

500

броя

Избирателна секция №

050900094

500

броя

Избирателна секция №

050900095

500

броя

Избирателна секция №

050900096

500

броя

Избирателна секция №

050900097

300

броя

Избирателна секция №

050900098

300

броя

Избирателна секция №

050900099

400

броя

Избирателна секция №

050900100

300

броя

Избирателна секция №

050900101

300

броя

Избирателна секция №

050900102

300

броя

Избирателна секция №

050900103

400

броя

Избирателна секция №

050900104

100

броя

Избирателна секция №

050900105

300

броя

Избирателна секция №

050900106

500

броя

Избирателна секция №

050900107

300

броя

Избирателна секция №

050900108

500

броя

Избирателна секция №

050900109

500

броя

Избирателна секция №

050900110

300

броя

Избирателна секция №

050900111

100

броя

Избирателна секция №

050900112

200

броя

Избирателна секция №

050900113

100

броя

Избирателна секция №

050900114

100

броя

Избирателна секция №

050900115

100

броя

Избирателна секция №

050900116

100

броя

Избирателна секция №

050900117

100

броя

Избирателна секция №

050900118

500

броя

Избирателна секция №

050900119

200

броя

Избирателна секция №

050900120

300

броя

Избирателна секция №

050900121*

100

броя

Избирателна секция №

050900122*

100

броя

Избирателна секция №

050900123*

100

броя

Избирателна секция №

050900124*

100

броя

Избирателна секция №

050900125*

100

броя

ОБЩО:

 

51900

броя

 

 

 

 

5. За община Грамада:

 

Избирателна секция №

051500001

200

броя

Избирателна секция №

051500002

600

броя

Избирателна секция №

051500003

500

броя

Избирателна секция №

051500004

200

броя

Избирателна секция №

051500005

100

броя

Избирателна секция №

051500006

100

броя

Избирателна секция №

051500007

100

броя

Избирателна секция №

051500008

100

броя

Избирателна секция №

051500009

100

броя

ОБЩО:

 

2000

броя

 

 

 

 

6. За община Димово:

 

Избирателна секция №

051600001

500

броя

Избирателна секция №

051600002

600

броя

Избирателна секция №

051600003

100

броя

Избирателна секция №

051600004

200

броя

Избирателна секция №

051600005

100

броя

Избирателна секция №

051600006

100

броя

Избирателна секция №

051600007

100

броя

Избирателна секция №

051600008

100

броя

Избирателна секция №

051600009

100

броя

Избирателна секция №

051600010

100

броя

Избирателна секция №

051600011

100

броя

Избирателна секция №

051600012

200

броя

Избирателна секция №

051600013

200

броя

Избирателна секция №

051600014

200

броя

Избирателна секция №

051600015

400

броя

Избирателна секция №

051600016

300

броя

Избирателна секция №

051600017

100

броя

Избирателна секция №

051600018

100

броя

Избирателна секция №

051600019

100

броя

Избирателна секция №

051600020

200

броя

Избирателна секция №

051600021

800

броя

Избирателна секция №

051600022

700

броя

Избирателна секция №

051600023

700

броя

Избирателна секция №

051600024

100

броя

Избирателна секция №

051600025*

100

броя

Избирателна секция №

051600026*

100

броя

Избирателна секция №

051600027*

100

броя

ОБЩО:

 

6500

броя

 

 

 

 

7. За община Кула:

 

 

Избирателна секция №

052200001

500

броя

Избирателна секция №

052200002

500

броя

Избирателна секция №

052200003

500

броя

Избирателна секция №

052200004

500

броя

Избирателна секция №

052200005

500

броя

Избирателна секция №

052200006

100

броя

Избирателна секция №

052200007

100

броя

Избирателна секция №

052200008

100

броя

Избирателна секция №

052200009

100

броя

Избирателна секция №

052200010

100

броя

Избирателна секция №

052200011

300

броя

Избирателна секция №

052200012

300

броя

Избирателна секция №

052200013

200

броя

ОБЩО:

 

3800

броя

 

 

 

 

8. За община Макреш:

 

Избирателна секция №

052500001

300

броя

Избирателна секция №

052500002

100

броя

Избирателна секция №

052500003

100

броя

Избирателна секция №

052500004

100

броя

Избирателна секция №

052500005

200

броя

Избирателна секция №

052500006

400

броя

Избирателна секция №

052500007

100

броя

Избирателна секция №

052500008*

100

броя

ОБЩО:

 

1400

броя

 

 

 

 

9. За община Ново село:

 

Избирателна секция №

053000001

400

броя

Избирателна секция №

053000002

400

броя

Избирателна секция №

053000003

400

броя

Избирателна секция №

053000004

300

броя

Избирателна секция №

053000005

400

броя

Избирателна секция №

053000006

300

броя

Избирателна секция №

053000007

200

броя

Избирателна секция №

053000008*

100

броя

ОБЩО:

 

2500

броя

 

 

 

 

10. За община Ружинци:

 

Избирателна секция №

053300001

600

броя

Избирателна секция №

053300002

200

броя

Избирателна секция №

053300003

200

броя

Избирателна секция №

053300004

200

броя

Избирателна секция №

053300005

200

броя

Избирателна секция №

053300006

500

броя

Избирателна секция №

053300007

500

броя

Избирателна секция №

053300008

200

броя

Избирателна секция №

053300009

600

броя

Избирателна секция №

053300010

200

броя

Избирателна секция №

053300011*

100

броя

ОБЩО:

 

3500

броя

 

 

 

 

11. За община Чупрене:

 

Избирателна секция №

053700001

300

броя

Избирателна секция №

053700002

200

броя

Избирателна секция №

053700003

100

броя

Избирателна секция №

053700004

200

броя

Избирателна секция №

053700005

100

броя

Избирателна секция №

053700006

200

броя

Избирателна секция №

053700007

300

броя

Избирателна секция №

053700008

400

броя

Избирателна секция №

053700009

200

броя

Избирателна секция №

053700010

200

броя

ОБЩО:

 

2200

броя

 

ОБЩО за  изборен район 05 - Видински: 85 500 броя.

* Подвижна СИК / СИК в болнично заведение, специализирана институция.

 

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Соня Иванова Иванова

* Публикувано на 29.03.2021 в 16:30 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  282930 

Решения

 • № 293-НС / 08.04.2021

  относно: Жалби с вх.№ 434/04.04.2021г., № 435/05.04.2021г., № 436/05.04.2021г., №437/05.04.2021г. № 438/05.04.2021г., № 439/05.04.2021г.,№ 440/05.04.2021г., №441/05.04.2021г. и вх.№ 442/05.04.2021г., от Тодор Стаменов Вълчев, упълномощен представител на ПП „ДПС“

 • № 292-НС / 05.04.2021

  относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050600001 в изборите за народни представители на 04 април 2021

 • № 291-НС / 05.04.2021

  относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050900048 в изборите за народни представители на 04 април 2021

всички решения