Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 146-НС
Видин, 27.03.2021

ОТНОСНО: Промяна в състави на СИК в община Видин.

В РИК – Видин e постъпило предложение от Лъчезар Асенов Кръстев упълномощен представител на коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ-НФСБ, АТАКА и ВМРО“, с вх. № 231/27.03.2021 г. по описа на РИК – Видин, за замяна и допълване в състави на СИК на територията на общини Видин, Ново село и община Кула. Към предложението е представен списък с номерата на секциите, в които има промени и имената на лицата за замяна, както и 4 /четири/ броя заявления за отказ.

 

РИК – Видин разгледа постъпилите документи и прецени, че са изпълнени изискванията на Изборния кодекс и Решение № 38- НС от 28.02.2021 г. на РИК - Видин,  поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Видин,

 

РЕШИ:

 

ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900051, гр. Видин, община Видин, както следва:

 

ОСВОБОЖДАВА Добрин Недялков Петков като член на СИК № 050900051, гр. Видин, община Видин

НАЗНАЧАВА Моника Цветанова Джерманова като член на СИК № 050900051, гр. Видин, община  Видин

 

ДОПУСКА да се извърши размяна в съставите на СИК № 053000006 и ПСИК № 053000008, община Ново село, както следва:

 

ОСВОБОЖДАВА Евдоким Каменов Ванков като член на СИК № 053000006, с. Флорентин, община Ново село

ОСВОБОЖДАВА Никола Пасков Иванов като зам. председател на ПСИК № 053000008, с. Ново село, община Ново село

 

НАЗНАЧАВА Евдоким Каменов Ванков като зам. председател на ПСИК № 053000008, с. Ново село, община Ново село

НАЗНАЧАВА Никола Пасков Иванов като член на СИК № 053000006, . Флорентин, община Ново село

 

ДОПУСКА да се извърши допълване състава на СИК № 053000001, с. Ново село, община Ново село, както следва:

 

НАЗНАЧАВА Светла Генадиева Труйкова като член на СИК № 053000001, с. Ново село, община Ново село

 

ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 052200001, гр. Кула, община Кула, както следва:

 

ОСВОБОЖДАВА Валя Александрова Цекова като зам. председател на СИК № 052200001, гр. Кула, община Кула

НАЗНАЧАВА Жанета Сашова Иванова като зам. председател на СИК № 052200001, гр. Кула, община Кула

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Соня Иванова Иванова

* Публикувано на 27.03.2021 в 16:26 часа

Календар

Решения

  • № 293-НС / 08.04.2021

    относно: Жалби с вх.№ 434/04.04.2021г., № 435/05.04.2021г., № 436/05.04.2021г., №437/05.04.2021г. № 438/05.04.2021г., № 439/05.04.2021г.,№ 440/05.04.2021г., №441/05.04.2021г. и вх.№ 442/05.04.2021г., от Тодор Стаменов Вълчев, упълномощен представител на ПП „ДПС“

  • № 292-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050600001 в изборите за народни представители на 04 април 2021

  • № 291-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050900048 в изборите за народни представители на 04 април 2021

всички решения