Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 145-НС
Видин, 27.03.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатската листа на партия „Движение за права и свободи“ в изборите за народни представители 04 април 2021г.

Постъпило е заявление с вх. № 230 от 27.03.2021г. по описа на РИК – Видин за регистрация на 83 застъпници на кандидатската листа на партия „Движение за права и свободи“  в изборите за народни представители 04 април 2021 г. и рег. № 1 от 19.03.2021г. от входящия регистър на РИК – Видин за регистрация на застъпници. Заявлението е подписано от Тодор Стаменов Вълчев – упълномощен представител на партията. Към заявлението са приложени пълномощно, списък, съдържащ имената и ЕГН на лицата, заявени за регистрация като застъпници на кандидатската листа и 83 бр. Декларации.

След извършена проверка РИК – Видин установи, че 82 от лицата предложени и поименно посочени в списъка отговарят на изискванията на Изборния кодекс. По отношение на едно лице – Симона Антонова Момчилова, се установи, че лицето е регистрирано за анкетьор от АЛФА РИСЪРЧ ООД. Съгласно чл. 3, ал. 3 от ИК едно лице не може да участвав повече от едно качество в един вид избор, поради което същият не може да бъде регистриран, като застъпник. С оглед на гореизложеното, РИК – Видин следва да регистрира застъпници на кандидатската листа на партия „Движение за права и свободи“, които отговарят на изискванията на ИК.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 15 от Изборния кодекс и Решение № 2087-НС от 17.02.2021 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия - Видин 

 

Р Е Ш И:

        

РЕГИСТРИРА като застъпници на кандидатската листа на партия „Движение за права и свободи“ 82 лица, както следва:

 

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

1

Славейко Георгиев Петров

2

Нели Миладинова Петрова

3

Теменужка Петрова Николова

4

Наталия Йорданова Янкова

5

Полина Владкова Христова

6

Анастасия Мирославова Петрова

7

Емилиян Иванов Николов

8

Тихомир Найденов Петров

9

Иван Спасов Георгиев

10

Кирилка Иванова Ценова

11

Борислав Евстатиев Траянов

12

Анета Янкова Рачева

13

Светослав Людмилов Атанасов

14

Дени Георгиев Рачев

15

Илияна Сашова Първанова

16

Илийчо Еленков Цекин

17

Николай Сашков Петров

18

Добрин Ваньов Цанов

19

Пенка Тошева Иванова

20

Йонка Неделкова Цветкова

21

Ваньо Велков Петров

22

Николай Иванов Иванов

23

Вержиния Николаева Иванова

24

Красимир Илиев Цаков

25

Маргарита Александрова  Радулова

26

Цветина Даниелова Цанкова

27

Иванка Петкова Бек

28

Вера Илиева Димитрова

29

Анче Борисова Матеева

30

Мариана Борисова Станчова

31

Пламен Генадиев Петров

32

Лиляна Милкова Савова

33

Венета Младенова Ангелова

34

Цветан Ванков Лозанов

35

Николай Борисов Каменов

36

Ангел Асенов Асенов

37

Владислав Славейков Георгиев

38

Йошко Иванов Димитров

39

Йордан Вълчев Данов

40

Соня Миладинова Ангелова

41

Асен Ванчев Велков

42

Владимир Митков Митов

43

Десислава Любомирова Вълчева

44

Сергей Горанов Кръстев

45

Максим Радионов Иванов

46

Виолета Нешева Нинова

47

Милен Нинчов Младенов

48

Станчо Николов Матеев

49

Илиян Мончов Илиев

50

Деница Красимирова Кръстова

51

Станислав Иванов Русинов

52

Мая Грозданова Цолова

53

Илияна Тошкова Бегльовска - Илиева

54

Красимир Маринов Маринов

55

Симона Георгиева Пенева

56

Радослав Асенов Иванов

57

Огнян Петров Лилов

58

Мариела  Димитрова Петрова

59

Мариана Венчова Костова

60

Димитър Николаев Илиев

61

Сашка Гергова Финова

62

Мирослав Емилов Петков

63

Цветанка Йорданова Йонова

64

Димитър Александров Димитров

65

Румен Милков Николов

66

Сашка Василева Иванова

67

Венера Владимирова Попова

68

Йоанна Николаева Йотова

69

Емилия Генова Попова

70

Владимир Георгиев Попов

71

Венислав Николаев Венизелов

72

Иван Пламенов Тодоров

73

Павел Иванов Петров

74

Виолина Василева Тодорова

75

Стоян Илиев Борисов

76

Младен Венциславов Първанов

77

Жечко Ванчев Живин

78

Валери Митков Сандов

79

Георги Ценов Филиповски

80

Ангел Иванов Павлов

81

Емил Петров Чулин

82

Цветана Петкова Младенова

 

ОТКАЗВА да регистрира Симона Антонова Момчилова.

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Соня Иванова Иванова

* Публикувано на 27.03.2021 в 16:26 часа

Календар

Решения

  • № 293-НС / 08.04.2021

    относно: Жалби с вх.№ 434/04.04.2021г., № 435/05.04.2021г., № 436/05.04.2021г., №437/05.04.2021г. № 438/05.04.2021г., № 439/05.04.2021г.,№ 440/05.04.2021г., №441/05.04.2021г. и вх.№ 442/05.04.2021г., от Тодор Стаменов Вълчев, упълномощен представител на ПП „ДПС“

  • № 292-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050600001 в изборите за народни представители на 04 април 2021

  • № 291-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050900048 в изборите за народни представители на 04 април 2021

всички решения