Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 140-НС
Видин, 27.03.2021

ОТНОСНО: ОТНОСНО: Публикуване на списък на упълномощени представители на кандидатска листа на партия „Движение за права и свободи“ в изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № 219 от 26.03.2021 г. по описа на РИК – Видин за публикуване на списък със 101 упълномощени представители на кандидатската листа на партия „Движение за права и свободи“ в изборите за народни представители на 04 април 2021г. Заявлението е подписано от  Тодор Стаменов Вълчев – упълномощен представител на партията. Към заявлението са приложени пълномощно, списък, съдържащ имената и ЕГН на лицата, заявени за регистрация като упълномощени представители на кандидатската листа.

След извършена проверка РИК – Видин установи, че четири лица от предложения списък не отговарят на изискванията на Изборния кодекс. С оглед на гореизложеното РИК – Видин следва да публикува списък със 97 упълномощени представители на кандидатска листа на партия „Движение за права и свободи“.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 124 - 126 от Изборния кодекс,  Районна избирателна комисия – Видин.

РЕШИ:

 1. ПУБЛИКУВА списък със 97 упълномощени представители на кандидатската листа на партия „Движение за права и свободи“ , както следва:

 

№ по ред

собствено, бащино и фамилно име

№ и дата на пълномощното

1

Верка Любенова Маркова

№ 12  – 10/ 01.02.2021 г.

2

Перка Атанасова Ванкова

№ 12  – 11/ 01.02.2021 г.

3

Наташка Виткова Асенова

№ 12  – 12/ 01.02.2021 г.

4

Андриан Лозанов Асенов

№ 12  – 13/ 01.02.2021 г.

5

Пенко Иванов Недялков

№ 12  – 14/ 01.02.2021 г.

6

Весела Миткова Павлова

№ 12  – 15/ 01.02.2021 г.

7

Тошко Борисов Гадинов

№ 12  – 16/ 01.02.2021 г.

8

Виолета Татянова Михайлова

№ 12  – 17/ 01.02.2021 г.

9

Спас Иванов Спасов

№ 12  – 18/ 01.02.2021 г.

10

Красимир Боянов Първулов

№ 12  – 19/ 01.02.2021 г.

11

Цветанка Кирилова Йотова

№ 12  – 20/ 01.02.2021 г.

12

Анна Гьорова Петкова

№ 12  – 21/ 01.02.2021 г.

13

Веселина Иванчова Денова

№ 12  – 22/ 01.02.2021 г.

14

Павлина Тодорова Тошева

№ 12  – 23/ 01.02.2021 г.

15

Даниела Боянова Асенова

№ 12  – 24/ 01.02.2021 г.

16

Иван Русинов Асенов

№ 12  – 25/ 01.02.2021 г.

17

Георги Димитров Матеев

№ 12  – 26/ 01.02.2021 г.

18

Пиринка Иванова Маркова

№ 12  – 27/ 01.02.2021 г.

19

Цветан Владимиров Иванов

№ 12  – 28/ 01.02.2021 г.

20

Ангел Тимофеев Ангелов

№ 12  – 29/ 01.02.2021 г.

21

Олег Милчов Цоков

№ 12  – 30/ 01.02.2021 г.

22

Антоанета Асенова Илиева

№ 12  – 31/ 01.02.2021 г.

23

Тихомир Илиянов Ангелов

№ 12  – 32/ 01.02.2021 г.

24

Миглена Георгиева Петрова

№ 12  – 33/ 01.02.2021 г.

25

Антон Георгиев Дамянов

№ 12  – 34/ 01.02.2021 г.

26

Румен Петков Начов

№ 12  – 35/ 01.02.2021 г.

27

Русин Стоянов Русинов

№ 12  – 37/ 01.02.2021 г.

28

Пламен Асенов Каменов

№ 12  – 38/ 01.02.2021 г.

29

Никола Христов Величков

№ 12  – 39/ 01.02.2021 г.

30

Мариана Радкова Георгиева

№ 12  – 40/ 01.02.2021 г.

31

Гаврил Иванов Николов

№ 12  – 41/ 01.02.2021 г.

32

Ромил Младенов Маринов

№ 12  – 42/ 01.02.2021 г.

33

Орлин Маринов Илиев

№ 12  – 43/ 01.02.2021 г.

34

Миглена Атанасова Илиева

№ 12  – 44/ 01.02.2021 г.

35

Антон Цанков Иванов

№ 12  – 45/ 01.02.2021 г.

36

Албена Спасова Димитрова

№ 12  – 46/ 01.02.2021 г.

37

Веселин Николаев Панайотов

№ 12  – 47/ 01.02.2021 г.

38

Галина Цветанова Христова

№ 12  – 48/ 01.02.2021 г.

39

Иванка Веселинова Стефанова

№ 12  – 49/ 01.02.2021 г.

40

Цветан Евдокимов Цветанов

№ 12  – 50/ 01.02.2021 г.

41

Марусия Христова Иванова

№ 12  – 51/ 01.02.2021 г.

42

Снежана Милчова Петрова

№ 12  – 52/ 01.02.2021 г.

43

Валерия Кайзерова Иванова

№ 12  – 53/ 01.02.2021 г.

44

Саво Лилов Савов

№ 12  – 54/ 01.02.2021 г.

45

Ася Илиянова Георгиева

№ 12  – 55/ 01.02.2021 г.

46

Иво Октавианов Момчилов

№ 12  – 56/ 01.02.2021 г.

47

Венеция Бойкова Веселинова

№ 12  – 57/ 01.02.2021 г.

48

Тодорка Русинова Иванова

№ 12  – 58/ 01.02.2021 г.

49

Цветозар Сладинилов Делииванов

№ 12  – 59/ 01.02.2021 г.

50

Младенка Дамянова Петрова

№ 12  – 60/ 01.02.2021 г.

51

Даниела Герасимова Младенова

№ 12  – 62/ 01.02.2021 г.

52

Божидар Мирославов Томов

№ 12  – 63/ 01.02.2021 г.

53

Цеца Любенова Иванова

№ 12  – 64/ 01.02.2021 г.

54

Силвия Пламенова Илиева

№ 12  – 65/ 01.02.2021 г.

55

Добринка Йоцова Величкова

№ 12  – 66/ 01.02.2021 г.

56

Веса Борисова Симеонова

№ 12  – 67/ 01.02.2021 г.

57

Ралица Ангелова Лалова

№ 12  – 68/ 01.02.2021 г.

58

Стефка Василева Цокова

№ 12  – 69/ 01.02.2021 г.

59

Цветанка Гаврилова Григорова

№ 12  – 70/ 01.02.2021 г.

60

Иво Младенов Средков

№ 12  – 71/ 01.02.2021 г.

61

Деница Ивова Младенова

№ 12  – 72/ 01.02.2021 г.

62

Надя Иванова Русинова

№ 12  – 73/ 01.02.2021 г.

63

Красимир Петков Каменов

№ 12  – 74/ 01.02.2021 г.

64

Пролетка Пекова Ганчева

№ 12  – 76/ 01.02.2021 г.

65

Мирослав Николаев Ангелов

№ 12  – 77/ 01.02.2021 г.

66

Светла Крумова Стоянова

№ 12  – 78/ 01.02.2021 г.

67

Теодор Веселинов Тодоров

№ 12  – 79/ 01.02.2021 г.

68

Андриана Сашова Тодорова

№ 12  – 80/ 01.02.2021 г.

69

Николай Петков Велков

№ 12  – 82/ 01.02.2021 г.

70

Петър Вельов Златанов

№ 12  – 83/ 01.02.2021 г.

71

Сашо Тодоров Иванов

№ 12  – 84/ 01.02.2021 г.

72

Димитър Костов Вълчев

№ 12  – 85/ 01.02.2021 г.

73

Виктор Рангелов Петков

№ 12  – 86/ 01.02.2021 г.

74

Иванка Вълова Илиева

№ 12  – 87/ 01.02.2021 г.

75

Денис Николаев Митов

№ 12  – 88/ 01.02.2021 г.

76

Милчо Замфиров Ташев

№ 12  – 89/ 01.02.2021 г.

77

Ася Сергеева Русинова

№ 12  – 90/ 01.02.2021 г.

78

Живко Неделков Цоков

№ 12  – 91/ 01.02.2021 г.

79

Владислав Илианов Младенов

№ 12  – 92/ 01.02.2021 г.

80

Светослав Ивайлов Христов

№ 12  – 93/ 01.02.2021 г.

81

Нелина Любомирова Николова

№ 12  – 94/ 01.02.2021 г.

82

Красимир Иванов Каменов

№ 12  – 95/ 01.02.2021 г.

83

Георги Красимиров Иванов

№ 12  – 96/ 01.02.2021 г.

84

Миглена Венелинова Василева

№ 12  – 97/ 01.02.2021 г.

85

Георги Емилов Страхилов

№ 12  – 98/ 01.02.2021 г.

86

Снежана Флорова Георгиева

№ 12  – 99/ 01.02.2021 г.

87

Веселка Начева Петкова

№ 12  – 100/ 01.02.2021 г.

88

Маринела Емилова Страхилова

№ 12  – 101/ 01.02.2021 г.

89

Виден Любенов Митов

№ 12  – 102/ 01.02.2021 г.

90

Йордан Петров Йорданов

№ 12  – 103/ 01.02.2021 г.

91

Мирослав Пепиев Илиев

№ 12  – 104/ 01.02.2021 г.

92

Цветан  Любенов Николов

№ 12  – 105/ 01.02.2021 г.

93

Пламен Ромилов Младенов

№ 12  – 106/ 01.02.2021 г.

94

Мария Максимова Иванова

№ 12  – 107/ 01.02.2021 г.

95

Тодор Стаменов Вълчев

№ 12  – 108/ 01.02.2021 г.

96

Венера Стаменова Вълчева

№ 12  – 109/ 01.02.2021 г.

97

Юлия Младенова Вълчева

№ 12  – 110/ 01.02.2021 г.

 

 1. ОТКАЗВА да регистрира Пламен Минков Николов, Иванка Сашова Еленкова,

Виолета Стоянова Иванова и Василка Цветкова Вълчева

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Соня Иванова Иванова

* Публикувано на 27.03.2021 в 16:22 часа

Календар

Решения

 • № 293-НС / 08.04.2021

  относно: Жалби с вх.№ 434/04.04.2021г., № 435/05.04.2021г., № 436/05.04.2021г., №437/05.04.2021г. № 438/05.04.2021г., № 439/05.04.2021г.,№ 440/05.04.2021г., №441/05.04.2021г. и вх.№ 442/05.04.2021г., от Тодор Стаменов Вълчев, упълномощен представител на ПП „ДПС“

 • № 292-НС / 05.04.2021

  относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050600001 в изборите за народни представители на 04 април 2021

 • № 291-НС / 05.04.2021

  относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050900048 в изборите за народни представители на 04 април 2021

всички решения