Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 138-НС
Видин, 25.03.2021

ОТНОСНО: Промяна в състави на СИК в община Видин.

В РИК – Видин e постъпило предложение от Александър Филчев Матеев, упълномощен представител на Коалиция ГЕРБ-СДС, с вх. № 213/25.03.2021 г. по описа на РИК – Видин, за замяна в състави на СИК на територията на община Видин. Към предложението е представен списък с номерата на секциите, в които има промени и имената на лицата за замяна, както и 7 /седем/ броя заявления за отказ.

 

РИК – Видин разгледа постъпилите документи и прецени, че са изпълнени изискванията на Изборния кодекс и Решение № 38-НС от 28.02.2021 г. на РИК - Видин,  поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Видин,

 

РЕШИ:

 

ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900110, с. Синаговци, община  Видин, както следва:

 

ОСВОБОЖДАВА Красимира Сашкова Димитрова като член на СИК № 050900110, с. Синаговци, община  Видин

НАЗНАЧАВА Цветанка Кирилова Тодорова като член на СИК № 050900110, с. Синаговци, община  Видин;

ОСВОБОЖДАВА Цветанка Кирилова Тодорова като председател на СИК № 050900110, с. Синаговци, община  Видин;

НАЗНАЧАВА Красимира Сашкова Димитрова като председател на СИК № 050900110, с. Синаговци, община  Видин

 

ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900079, гр. Видин, община Видин, както следва:

 

ОСВОБОЖДАВА Цветелина Петрова Славчева като член на СИК № 050900079, гр. Видин, община Видин  

НАЗНАЧАВА Нелка Кирилова Кънева  като член на СИК № 050900079, гр. Видин, община Видин

 

ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900035, гр. Видин, община Видин, както следва:

 

ОСВОБОЖДАВА Борислав Георгиев Дуцов като секретар на СИК № 050900035, гр. Видин, община Видин

НАЗНАЧАВА Сашо Иванов Недков като секретар на СИК № 050900035, гр. Видин, община Видин

 

ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900070, гр. Видин, общ. Видин, както следва:

 

ОСВОБОЖДАВА Пламен Колев Петков като член на СИК № 050900070, гр. Видин, община Видин

НАЗНАЧАВА Василка Петрова Целева като член на СИК № 050900070, гр. Видин, община Видин

ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900093, с. Капитановци, община Видин, както следва:

 

ОСВОБОЖДАВА Малинка Евдокимова Иларионова като зам. председател на СИК № 050900093, с. Капитановци, община Видин

НАЗНАЧАВА Малинка Евдокимова Александрова като зам. Председател на СИК № 050900093, с. Капитановци, община Видин

 

ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900044, гр. Видин, община Видин, както следва:

 

ОСВОБОЖДАВА Виолета Методиева Петкова като член на СИК № 050900044, гр. Видин, община Видин

НАЗНАЧАВА Емилия Кирилова Петкова като член на СИК № 050900044, гр. Видин, община Видин

 

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Соня Иванова Иванова

* Публикувано на 25.03.2021 в 18:39 часа

Календар

Решения

  • № 293-НС / 08.04.2021

    относно: Жалби с вх.№ 434/04.04.2021г., № 435/05.04.2021г., № 436/05.04.2021г., №437/05.04.2021г. № 438/05.04.2021г., № 439/05.04.2021г.,№ 440/05.04.2021г., №441/05.04.2021г. и вх.№ 442/05.04.2021г., от Тодор Стаменов Вълчев, упълномощен представител на ПП „ДПС“

  • № 292-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050600001 в изборите за народни представители на 04 април 2021

  • № 291-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050900048 в изборите за народни представители на 04 април 2021

всички решения