Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 137-НС
Видин, 25.03.2021

ОТНОСНО: Промяна в състави на ПСИК в община Видин.

В РИК – Видин e постъпило предложение, подадено от Захарин Иванов Захариев - упълномощен представител на партия ПП ВОЛЯ, с вх. № 212 от 25.03.2021 г. по описа на РИК – Видин, за назначаване на членове в съставите на ПСИК № 050900122 и ПСИК № 050900123, общ. Видин във връзка с решение №128 – НС от 24.03.2021 г. на РИК - Видин.

 

РИК – Видин разгледа постъпилото предложение и прецени, че са изпълнени изискванията на Изборния кодекс и Решение № 38- НС от 28.02.2021 г. на РИК - Видин,  поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 4  от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Видин,

 

РЕШИ:

 

 

НАЗНАЧАВА Мария Ненова Ненкова като член на ПСИК № 050900122 гр. Видин, общ. Видин.

 

НАЗНАЧАВА Цецка Иванова Крумова като член на ПСИК № 050900123 гр. Дунавци, общ. Видин.

 

 Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Соня Иванова Иванова

* Публикувано на 25.03.2021 в 18:38 часа

Календар

Решения

  • № 293-НС / 08.04.2021

    относно: Жалби с вх.№ 434/04.04.2021г., № 435/05.04.2021г., № 436/05.04.2021г., №437/05.04.2021г. № 438/05.04.2021г., № 439/05.04.2021г.,№ 440/05.04.2021г., №441/05.04.2021г. и вх.№ 442/05.04.2021г., от Тодор Стаменов Вълчев, упълномощен представител на ПП „ДПС“

  • № 292-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050600001 в изборите за народни представители на 04 април 2021

  • № 291-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050900048 в изборите за народни представители на 04 април 2021

всички решения