Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 136-НС
Видин, 25.03.2021

ОТНОСНО: Освобождаване на членове на СИК в община Белоградчик.

В РИК – Видин e постъпило заявление от Петрана Александрова Петрова с вх. № 211/25.03.2021г. за освобождаването й като член на СИК № 050100006 - гр. Белоградчик, общ. Белоградчик. Към заявлението е представено удостоверение.

 

РИК – Видин разгледа постъпилите заявления и прецени, че са изпълнени изискванията на Изборния кодекс и Решение № 38- НС от 28.02.2021 г. на РИК - Видин,  поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1,т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Видин,

 

РЕШИ:

 

ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050100006 - гр. Белоградчик, общ. Белоградчик, както следва:

 

ОСВОБОЖДАВА Петрана Александрова Петрова като член на СИК № 050100006 - гр. Белоградчик, общ. Белоградчик.

 

НАЗНАЧАВА Тодоринка Радкова Тодорова като член на  СИК № 050100006 - гр. Белоградчик, общ. Белоградчик.

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Соня Иванова Иванова

* Публикувано на 25.03.2021 в 18:38 часа

Календар

Решения

  • № 293-НС / 08.04.2021

    относно: Жалби с вх.№ 434/04.04.2021г., № 435/05.04.2021г., № 436/05.04.2021г., №437/05.04.2021г. № 438/05.04.2021г., № 439/05.04.2021г.,№ 440/05.04.2021г., №441/05.04.2021г. и вх.№ 442/05.04.2021г., от Тодор Стаменов Вълчев, упълномощен представител на ПП „ДПС“

  • № 292-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050600001 в изборите за народни представители на 04 април 2021

  • № 291-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050900048 в изборите за народни представители на 04 април 2021

всички решения