Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 133-НС
Видин, 25.03.2021

ОТНОСНО: Поправка на явна фактическа грешка допусната в Решение № 126- НС/ 24.03.2021г. на РИК- Видин.

Районна избирателна комисия- Видин след проверка установи, че в Решение № 126-НС/24.03.2021г. на РИК- Видин е допусната явна фактическа грешка при изписване на фамилията на освободения член на СИК № 050900098.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия - Видин

РЕШИ: 

Допуска поправка на явна фактическа грешка в Решение № 126-НС/24.03.2021г. на РИК- Видин при изписване на фамилията на освободения член на СИК № 050900098, както следва:

 

Вместо Симеон Василев Симеонов да се чете Симеон Василев Василев,

 

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Соня Иванова Иванова

* Публикувано на 25.03.2021 в 18:36 часа

Календар

Решения

  • № 293-НС / 08.04.2021

    относно: Жалби с вх.№ 434/04.04.2021г., № 435/05.04.2021г., № 436/05.04.2021г., №437/05.04.2021г. № 438/05.04.2021г., № 439/05.04.2021г.,№ 440/05.04.2021г., №441/05.04.2021г. и вх.№ 442/05.04.2021г., от Тодор Стаменов Вълчев, упълномощен представител на ПП „ДПС“

  • № 292-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050600001 в изборите за народни представители на 04 април 2021

  • № 291-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050900048 в изборите за народни представители на 04 април 2021

всички решения