Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 123-НС
Видин, 23.03.2021

ОТНОСНО: Назначаване на подвижна секционна избирателна комисия в община Ново село, област Видин за изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

Постъпило е писмо с изх. № РД02-676 от 19.03.2021 г. на кмета на община Ново село с вх. № 146 от 19.03.2021 г. по описа на РИК - Видин, с всички изискуеми по чл. 91, ал. 7 от ИК документи, включително протокол от проведени консултации от 10.03.2021 г. при кмета на община Ново село.  На консултациите  не е  постигнато съгласие между участниците по отношение състава на ПСИК в общината. С оглед непостигнатото съгласие и на основание чл. 91, ал. 12 от Изборния кодекс, РИК – Видин следва да назначи състава на подвижна секционната избирателна комисия на територията на община Ново село по направените предложения на партиите и коалициите.

Със свое Решение № 108-НС от 20.03.2021 г. РИК – Видин е определила 1 подвижна секционна избирателна комисия на територията на община Ново село, а с Решение № 14-НС от 18.02.2021 г. РИК - Видин е определила петчленен състав за подвижни секционни избирателни комисии, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и в местата за задържане.

 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 91, ал. 12  и  от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия - Видин

РЕШИ:

  1. НАЗНАЧАВА състава на подвижна секционна избирателна комисия за изборите за народни представители на 04 април 2021 г., в община Ново село, както следва:

 

ПСИК № 053000008 с. Ново село

 

Име

Длъжност

1

Сенофим Планимиров Иванов

председател

2

Никола Пасков Иванов

зам.председател

3

Венелин Якимов Ангелов

секретар

4

Симеон Планимиров Иванов

член

5

Сони Хиеу Ле

член

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Соня Иванова Иванова

* Публикувано на 23.03.2021 в 18:36 часа

Календар

Решения

  • № 293-НС / 08.04.2021

    относно: Жалби с вх.№ 434/04.04.2021г., № 435/05.04.2021г., № 436/05.04.2021г., №437/05.04.2021г. № 438/05.04.2021г., № 439/05.04.2021г.,№ 440/05.04.2021г., №441/05.04.2021г. и вх.№ 442/05.04.2021г., от Тодор Стаменов Вълчев, упълномощен представител на ПП „ДПС“

  • № 292-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050600001 в изборите за народни представители на 04 април 2021

  • № 291-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050900048 в изборите за народни представители на 04 април 2021

всички решения