Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 118-НС
Видин, 22.03.2021

ОТНОСНО: Промяна в състави на СИК в община Видин

В РИК – Видин e постъпило предложение от Захарин Захариев упълномощен представител на Партия ВОЛЯ за област Видин, с вх. № 163 от 22.03.2021 г. по описа на РИК – Видин, за замяна в състави на СИК на територията на Община Видин. Към предложението са представени 30 /тридесет / броя удостоверения и 29 /двадесет и девет / броя заявления за отказ.

 

 

 

РИК – Видин разгледа постъпилите документи и прецени, че са изпълнени изискванията на Изборния кодекс и Решение № 38- НС от 28.02.2021 г. на РИК - Видин,  поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Видин,

 

РЕШИ:

 

ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК 050900002- гр. Видин, община Видин, както следва:

 

ОСВОБОЖДАВА Веска Иванова Динова като член на СИК№ 050900002- гр. Видин, община Видин

НАЗНАЧАВА Иван Петров Димов като член на СИК № 050900002- гр. Видин, община Видин

 

ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК 050900007- гр. Видин, община Видин, както следва:

 

ОСВОБОЖДАВА Емилия Кирилова Петкова като зам. председател на СИК№ 050900007- гр. Видин, община Видин

НАЗНАЧАВА Лилия Славова Паракинова като зам. председател на СИК № 050900007- гр. Видин, община Видин

 

ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК 050900012- гр. Видин, община Видин, както следва:

 

ОСВОБОЖДАВА Емилия Георгиева Първанова като член на СИК№ 050900012- гр. Видин, община Видин

НАЗНАЧАВА Слави Славчев  Първанов като член на СИК № 050900012- гр. Видин, община Видин

 

ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК 050900015- гр. Видин, община Видин, както следва:

 

ОСВОБОЖДАВА Нина Петрова Николова-Илиева като секретар на СИК№ 050900015- гр. Видин, община Видин

НАЗНАЧАВА Сибина Цветанова Оприна като секретар на СИК № 050900015- гр. Видин, община Видин

 

ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК 050900022- гр. Видин, община Видин, както следва:

 

ОСВОБОЖДАВА Теодора Захариева Сиракова като секретар на СИК№ 050900022- гр. Видин, община Видин

НАЗНАЧАВА Дилян Иванов Борисов като секретар на СИК № 050900022- гр. Видин, община Видин

 

ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК 050900023- гр. Видин, община Видин, както следва:

 

ОСВОБОЖДАВА Петко Петков Никифоров като председател на СИК№ 050900023- гр. Видин, община Видин

НАЗНАЧАВА Александър Петров Лозанов като председател на СИК № 050900023- гр. Видин, община Видин

 

ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК 050900023- гр. Видин, община Видин, както следва:

 

ОСВОБОЖДАВА Любомир Михайлов Сираков като член на СИК№ 050900023- гр. Видин, община Видин

НАЗНАЧАВА Евгени Славчев Георгиев като член на СИК № 050900023- гр. Видин, община Видин

 

ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК 050900024- гр. Видин, община Видин, както следва:

 

ОСВОБОЖДАВА Мими Кирилова Петкова като зам. председател на СИК№ 050900024- гр. Видин, община Видин

НАЗНАЧАВА Огнян Митков Петров зам. председател на СИК № 050900024- гр. Видин, община Видин

 

ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК 050900030- гр. Видин, община Видин, както следва:

 

ОСВОБОЖДАВА Зорница Пламенова Недялкова като член на СИК№ 050900030- гр. Видин, община Видин

НАЗНАЧАВА Евгения Недялкова Борисова като член на СИК № 050900030- гр. Видин, община Видин

 

ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК 050900031- гр. Видин, община Видин, както следва:

 

ОСВОБОЖДАВА Юлия Любомирова Недялкова като член на СИК№ 050900031- гр. Видин, община Видин

НАЗНАЧАВА Мая Борисова Янкулова като член на СИК № 050900031- гр. Видин, община Видин

 

ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК 050900039- гр. Видин, община Видин, както следва:

ОСВОБОЖДАВА Иван Петров Димов като член на СИК№ 050900039- гр. Видин, община Видин

НАЗНАЧАВА Галина Ангелова Веселинова като член на СИК № 050900039- гр. Видин, община Видин

 

ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК 050900041- гр. Видин, община Видин, както следва:

 

ОСВОБОЖДАВА Париска Крумова Тодорова-Меицова като член на СИК№ 050900041- гр. Видин, община Видин

НАЗНАЧАВА Емил Аспарухов Теодосиев като член на СИК № 050900041- гр. Видин, община Видин

 

ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК 050900044- гр. Видин, община Видин, както следва:

 

ОСВОБОЖДАВА Диана Миткова Кочанова като член на СИК№ 050900044- гр. Видин, община Видин

НАЗНАЧАВА Иван Юлиянов Петров като член на СИК № 050900044- гр. Видин, община Видин

 

ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК 050900048- гр. Видин, община Видин, както следва:

 

ОСВОБОЖДАВА Росица Въкова Иванова като член на СИК№ 050900048- гр. Видин, община Видин

НАЗНАЧАВА Валерия Петрова Борисова като член на СИК № 050900048- гр. Видин, община Видин

 

ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК 050900049- гр. Видин, община Видин, както следва:

 

ОСВОБОЖДАВА Цветелина Венциславова Иванова като член на СИК№ 050900049- гр. Видин, община Видин

НАЗНАЧАВА Лиляна Николова Чилова като член на СИК № 050900049- гр. Видин, община Видин

 

ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК 050900077- гр. Видин, община Видин, както следва:

 

ОСВОБОЖДАВА Чавдар Христов Стефанов като член на СИК№ 050900077- гр. Видин, община Видин

НАЗНАЧАВА Силвия Тихомирова Стоянова като член на СИК № 050900077- гр. Видин, община Видин

 

ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК 050900082- с. Пешаково, община Видин, както следва:

 

ОСВОБОЖДАВА Петър Николов Лозанов като член на СИК№ 050900082- с. Пешаково, община Видин

НАЗНАЧАВА Асен Йоницов Първулов като член на СИК № 050900082- с. Пешаково, община Видин

 

ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК 050900085- с. Плакудер, община Видин, както следва:

 

ОСВОБОЖДАВА Светослав Гошов Спасов като зам. председател на СИК№ 050900085- с. Плакудер, община Видин

НАЗНАЧАВА Ася Емилова Аспарухова като зам. председател на СИК № 050900085- с. Плакудер, община Видин

 

ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК 050900086- с. Динковица, община Видин, както следва:

 

ОСВОБОЖДАВА Валери Димитров Василев като член на СИК№ 050900086- с. Динковица, община Видин

НАЗНАЧАВА Силвия Гошкова Ангелуцова като член на СИК № 050900086- с. Динковица, община Видин

 

ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК 050900088- с. Градец, община Видин, както следва:

 

ОСВОБОЖДАВА Диана Богомилова Николова като секретар на СИК№ 050900088- с. Градец, община Видин

НАЗНАЧАВА Светла Микова Бояджийска като секретар на СИК № 050900088- с. Градец, община Видин

 

ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК 050900088- с. Градец, община Видин, както следва:

 

ОСВОБОЖДАВА Таня Георгиева Петрова като член на СИК№ 050900088- с. Градец, община Видин

НАЗНАЧАВА Красимира Крумова Маринова като член на СИК № 050900088- с. Градец, община Видин

 

ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК 050900091- с. Майор Узуново, община Видин, както следва:

 

ОСВОБОЖДАВА Елвина Ромилова Цанкова като член на СИК№ 050900091- с. Майор Узуново, община Видин

НАЗНАЧАВА Георги Николов Станов като член на СИК № 050900091- с. Майор Узуново, община Видин

 

ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК 050900100- с. Бяла Рада, община Видин, както следва:

 

ОСВОБОЖДАВА Елка Ангелова Георгиева като член на СИК№ 050900100- с. Бяла Рада, община Видин

НАЗНАЧАВА Генади Димитров Гешев като член на СИК № 050900100- с. Бяла Рада, община Видин

 

ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК 050900103- с. Сланотрън, община Видин, както следва:

 

ОСВОБОЖДАВА Веселка Каменова Трифонова като член на СИК№ 050900103- с. Сланотрън, община Видин

НАЗНАЧАВА Митко Кръстев Петров като член на СИК № 050900103- с. Сланотрън, община Видин

 

ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК 050900107- гр. Дунавци, община Видин, както следва:

 

ОСВОБОЖДАВА Надя Мариянова Тодорова като член на СИК№ 050900107- гр. Дунавци, община Видин

НАЗНАЧАВА Ванюша Велкова Костова като член на СИК № 050900107- гр. Дунавци, община Видин

 

ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК 050900108- гр. Дунавци, община Видин, както следва:

 

ОСВОБОЖДАВА Цветанка Любомирова Петрова като член на СИК№ 050900108- гр. Дунавци, община Видин

НАЗНАЧАВА Иван Борисов Иванов като член на СИК № 050900108- гр. Дунавци, община Видин

 

ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК 050900109- гр. Дунавци, община Видин, както следва:

 

ОСВОБОЖДАВА Гана Славчова Данчова като член на СИК№ 050900109- гр. Дунавци, община Видин

НАЗНАЧАВА Евгения Тошкова Тошева като член на СИК № 050900109- гр. Дунавци, община Видин

 

ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК 050900115- с. Цар Симеоново, община Видин, както следва:

 

ОСВОБОЖДАВА Силвия Венчева Славчева като член на СИК№ 050900115- с. Цар Симеоново, община Видин

НАЗНАЧАВА Теодора Ивайлова Иванова като член на СИК № 050900115- с. Цар Симеоново, община Видин

 

ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК 050900119- с. Каленик, община Видин, както следва:

 

ОСВОБОЖДАВА Мариана Руменова Петкова като член на СИК№ 050900119- с. Каленик, община Видин

НАЗНАЧАВА Евгений Йорданов Димитров като член на СИК № 050900119- с. Каленик, община Видин

 

ДОПУСКА да се извърши попълване в състава на СИК 050900080- гр. Видин, община Видин, както следва:

 

НАЗНАЧАВА Виолета Цветанова Тодорова като председател на СИК № 050900080- гр. Видин, община Видин

 

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Соня Иванова Иванова

* Публикувано на 22.03.2021 в 18:42 часа

Календар

Решения

  • № 293-НС / 08.04.2021

    относно: Жалби с вх.№ 434/04.04.2021г., № 435/05.04.2021г., № 436/05.04.2021г., №437/05.04.2021г. № 438/05.04.2021г., № 439/05.04.2021г.,№ 440/05.04.2021г., №441/05.04.2021г. и вх.№ 442/05.04.2021г., от Тодор Стаменов Вълчев, упълномощен представител на ПП „ДПС“

  • № 292-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050600001 в изборите за народни представители на 04 април 2021

  • № 291-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050900048 в изборите за народни представители на 04 април 2021

всички решения