Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 116-НС
Видин, 22.03.2021

ОТНОСНО: Промяна в състави на СИК в община Ново село.

В РИК – Видин e постъпило предложение от Лъчезар Асенов Кръстев - упълномощен представител на КП „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ-НФСБ, АТАКА и ВМРО“ за област Видин, с вх. № 160 от 22.03.2021 г. по описа на РИК – Видин, за замяна в състава на СИК № 053000001- Община Ново село. Към предложението е представено 1/един/ брой удостоверение и 1 /един/брой заявление за отказ.

 

На РИК- Видин му е служебно известно обстоятелството, че предложеното за замяна лице Иван Борисов Базов е общински съветник в Общински съвет- Ново село и спрямо същото лице е налице несъвместимост по смисъла на чл.96 във връзка с чл.66 от ИК

 

РИК – Видин разгледа постъпилите документи и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т.5, чл.96 във връзка с чл.66  от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Видин,

 

РЕШИ:

 

ОСВОБОЖДАВА Галя Перкова Кръстева, като член на СИК 053000001- с. Ново село, община Ново село.

 

ОТКАЗВА да назначи Иван Борисов Базов, като член на СИК 053000001- с. Ново село, община Ново село.

 

УКАЗВА на упълномощения представител на КП „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ-НФСБ, АТАКА и ВМРО“ за област Видин да представи предложение за попълване състава на СИК 053000001- с. Ново село, община Ново село.

 

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Соня Иванова Иванова

* Публикувано на 22.03.2021 в 18:40 часа

Календар

Решения

  • № 293-НС / 08.04.2021

    относно: Жалби с вх.№ 434/04.04.2021г., № 435/05.04.2021г., № 436/05.04.2021г., №437/05.04.2021г. № 438/05.04.2021г., № 439/05.04.2021г.,№ 440/05.04.2021г., №441/05.04.2021г. и вх.№ 442/05.04.2021г., от Тодор Стаменов Вълчев, упълномощен представител на ПП „ДПС“

  • № 292-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050600001 в изборите за народни представители на 04 април 2021

  • № 291-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050900048 в изборите за народни представители на 04 април 2021

всички решения