Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 111-НС
Видин, 22.03.2021

ОТНОСНО: Назначаване състава на подвижната секционна избирателна комисия в община Белоградчик за изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

Постъпило е писмо с изх. № 1461 от 19.03.2021 г. на кмета на община Белоградчик и с вх. № 138 от 19.03.2021 г. по описа на РИК - Видин, с всички изискуеми по чл. 91, ал. 8 от ИК документи, включително протокол от проведена консултация от 16.03.2021 г. при кмета на община Белоградчик.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на съставите на ПСИК в общината.

Със свое Решение № 108-НС от 20.03.2021 г. РИК – Видин е определила 1 подвижна секционна избирателна комисия на територията на община Белоградчик, а с Решение № 14-НС от 18.02.2021 г. РИК - Видин е определила петчленен състав за подвижни секционни избирателни комисии, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и в местата за задържане.

            С оглед на гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия – Видин

РЕШИ:

  1. НАЗНАЧАВА състава на подвижна секционна избирателна комисия за изборите за народни представители на 04 април 2021 г. в община Белоградчик, както следва:

СЕКЦИЯ №

ТРИ ИМЕНА

ДЛЪЖНОСТ

ПСИК

№ 050100020

гр. Белоградчик

/Младежки дом/

Пламена Иванова Тодорова

Председател

Боян Иванов Мишин

Заместник - председател

Анета Георгиева Иванова

Секретар

Костадинка Михайлова Кирилова

Член

Драго Димитров Боянов

Член

 

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Соня Иванова Иванова

* Публикувано на 22.03.2021 в 18:37 часа

Календар

Решения

  • № 293-НС / 08.04.2021

    относно: Жалби с вх.№ 434/04.04.2021г., № 435/05.04.2021г., № 436/05.04.2021г., №437/05.04.2021г. № 438/05.04.2021г., № 439/05.04.2021г.,№ 440/05.04.2021г., №441/05.04.2021г. и вх.№ 442/05.04.2021г., от Тодор Стаменов Вълчев, упълномощен представител на ПП „ДПС“

  • № 292-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050600001 в изборите за народни представители на 04 април 2021

  • № 291-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050900048 в изборите за народни представители на 04 април 2021

всички решения