Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 105-НС
Видин, 19.03.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатската листа на партия „Движение за права и свободи“ в изборите за народни представители 04 април 2021г.

Постъпило е заявление с вх. № 139 от 19.03.2021г. по описа на РИК – Видин за регистрация на 88 застъпници на кандидатската листа на партия „Движение за права и свободи“  в изборите за народни представители 04 април 2021 г. и рег. № 1 от 19.03.2021г. от входящия регистър на РИК – Видин за регистрация на застъпници. Заявлението е подписано от Тодор Стаменов Вълчев – упълномощен представител на партията. Към заявлението са приложени пълномощно, списък, съдържащ имената и ЕГН на лицата, заявени за регистрация като застъпници на кандидатската листа и 88 бр. Декларации.

След извършена проверка РИК – Видин установи, че 87 от лицата предложени и поименно посочени в списъка отговарят на изискванията на Изборния кодекс. По отношение на едно лице – Иван Цветанов Иванов, се установи, че лицето е регистрирано за анкетьор от АЛФА РИСЪРЧ ООД. Съгласно чл. 3, ал. 3 от ИК едно лице не може да участвав повече от едно качество в един вид избор, поради което същият не може да бъде регистриран, като застъпник. С оглед на гореизложеното, РИК – Видин следва да регистрира застъпници на кандидатската листа на партия „Движение за права и свободи“, които отговарят на изискванията на ИК.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 15 от Изборния кодекс и Решение № 2087-НС от 17.02.2021 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия - Видин 

 

Р Е Ш И:

        

РЕГИСТРИРА като застъпници на кандидатската листа на партия „Движение за права и свободи“ 87 лица, както следва:

 

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

1

Емилия Методиева Митева

2

Борислав Иванов Филипов

3

Борислав Атанасов Костов

4

Виолета Георгиева Пълова

5

Цветан Бориславов Ценков

6

Десислава Людмилова Любенова

7

Борислав Ценков Каменов

8

Венелин Борилов Христов

9

Валентина Тодорова Христова

10

Гаврил Георгиев Кръстев

11

Алеко Борисов Рангелов

12

Павлина Лилкова Рангелова

13

Румяна Миткова Георгиева

14

Лило Йорданов Петков

15

Анка Борисова Кирова

16

Снежанка Милкова Маринова

17

Стефан Данаилов Славчев

18

Антон Веселинов Асенов

19

Надка Илиева Петрова

20

Ивайло Петков Гогийски

21

Румяна Руменова Русинова

22

Евгени Недялков Недялков

23

Максим Георгиев Николов

24

Пламен Митков Тошев

25

Юлиана Венциславова Тошева

26

Цецка Венчова Митова

27

Пепа Желязкова Николова

28

Ива Максимова Георгиева

29

Цецка Василева Христова

30

Евелина Тодорова Томова

31

Даниела Крумова Димитрова

32

Асен Владков Георгиев

33

Мариела Лазарова Георгиева

34

Валери Серафимов Белов

35

Огнян Ангелов Ненчев

36

Перунка Ванкова Кирова

37

Ваня Миткова Христова

38

Ивайло Ваньов Костов

39

Видемир Цанков Виденов

40

Милена Ваньова Виденова

41

Борислава Любенова Трифонова

42

Милчо Велзеров Чобанов

43

Велизар Милчов Чобанов

44

Лидия Емилова Чобанова

45

Витко Лозанов Илиев

46

Лилка Блажева Илиева

47

Велина Аспарухова Вълчева

48

Павлина Цветкова Маркова

49

Мирослав Петров Владов

50

Цветелина Колева Владова

51

Пелагия Томова Николова

52

Десислава Венциславова Цветкова

53

Даниел Иванов Цветков

54

Ивайло Даниелов Иванов

55

Бисер Йотов Петров

56

Станимира Линкова Боянова

57

Славчо Ангелов Димитров

58

Наташа Милчова Ганцова

59

Цвета Кръстова Младенова

60

Соня Илиева Флорова

61

Иван Борисов Иванов

62

Сашка Ангелова Андреева

63

Ненка Николова Гергова

64

Евелин Крумов Михайлов

65

Лилия Евелинова Крумова

66

Елеонела Валентинова Мирчева

67

Кремена Димитрова Иванова

68

Даниела Нисторова Димитрова

69

Борис Андреев Вълчев

70

Мартина Найденова Николова

71

Самуил Петров Николов

72

Емануела Еманоилова Славчева

73

Параскева Младенова Ангелова

74

Виолета Нинкова Трайкова

75

Любомир Николов Трайков

76

Надя Митова Митова

77

Райна Цанкова Иванова

78

Божанка Йорданова Славчева

79

Полинка Виткова Тодорова

80

Тодорица Славчева Василева

81

Цеца Милчова Йорданова

82

Румен Василев Йорданов

83

Георги Симеонов Трифонов

84

Красимир Цветанов Йорданов

85

Иванка Каменова Матеева

86

Цветан Йорданов Матеев

87

Цветомира Любомирова Борисова

 

ОТКАЗВА да регистрира Иван Цветанов Иванов.

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Соня Иванова Иванова

* Публикувано на 19.03.2021 в 19:05 часа

Календар

Решения

  • № 293-НС / 08.04.2021

    относно: Жалби с вх.№ 434/04.04.2021г., № 435/05.04.2021г., № 436/05.04.2021г., №437/05.04.2021г. № 438/05.04.2021г., № 439/05.04.2021г.,№ 440/05.04.2021г., №441/05.04.2021г. и вх.№ 442/05.04.2021г., от Тодор Стаменов Вълчев, упълномощен представител на ПП „ДПС“

  • № 292-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050600001 в изборите за народни представители на 04 април 2021

  • № 291-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050900048 в изборите за народни представители на 04 април 2021

всички решения