Заседания

Заседание от дата 21.05.2019 от 17:45 часа.

Решения

№ 104-ЕП / 21.05.2019

ОТНОСНО : Промяна в състави на СИК в град Видин.

№ 103-ЕП / 21.05.2019

ОТНОСНО : Промяна в съставaна СИК в гр.Видин.

№ 102-ЕП / 21.05.2019

ОТНОСНО : Регистрация на застъпници на кандидатската листа на ПП ГЕРБ в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 101-ЕП / 21.05.2019

ОТНОСНО : Регистрация на застъпници на кандидатската листа на Коалиция „БСП за България“ в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 100-ЕП / 21.05.2019

ОТНОСНО : Промяна в състава на СИК в община Белоградчик.

№ 99-ЕП / 21.05.2019

ОТНОСНО : Регистрация на застъпници на кандидатската листа на ПП „АТАКА” в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 98-ЕП / 21.05.2019

ОТНОСНО : Регистрация на застъпници на кандидатската листа на Коалиция „БСП за България“ в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

№ 97-ЕП / 21.05.2019

ОТНОСНО : Публикуване на списък на упълномощени представители на кандидатска листа на политическа партия „Движение за права и свободи“ за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

№ 96-ЕП / 21.05.2019

ОТНОСНО : Промяна в съставa на СИК в община Димово

№ 95-ЕП / 21.05.2019

ОТНОСНО : Регистрация на застъпници на кандидатската листа на Политическа партия „Възраждане“ в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

№ 94-ЕП / 21.05.2019

ОТНОСНО : Регистрация на застъпници на кандидатската листа на Коалиция „БСП за България“ в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

№ 93-ЕП / 21.05.2019

ОТНОСНО : Промяна в състава на СИК № 051600006 – с. Костичовци, община Димово.

№ 92-ЕП / 21.05.2019

ОТНОСНО : Промяна в състава на СИК № 052200007 – с. Големаново, община Кула.

№ 91-ЕП / 21.05.2019

ОТНОСНО : Публикуване на списък на упълномощени представители на Инициативен комитет за издигане на Николай Нанков Ненчев-независим кандидат за член в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 90-ЕП / 21.05.2019

ОТНОСНО : Регистрация на застъпници на кандидатската листа на Инициативен комитет за издигане на Николай Нанков Ненчев-независим кандидат за член в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 89-ЕП / 21.05.2019

ОТНОСНО : Промяна в съставите на секционните избирателни комисии в община Видин и община Белоградчик.

№ 88-ЕП / 21.05.2019

ОТНОСНО : Избирателна секция в Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция, с. Ново село, община Ново село за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

№ 87-ЕП / 21.05.2019

ОТНОСНО : Определяне на окончателни маршрути за разнасяне на изборните книжа и материали и на отговорници по секции от РИК – Видин за подписване на запечатания плик с печата на всяка СИК при предаването му на 25.05.2019г. в изборен район 05 – Видински за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

Календар

Решения

  • № 194-ЕП / 27.05.2019

    относно: Приемно време на Районна избирателна комисия Видин за периода от 29 май 2019 г. до 9 юни 2019 г.

  • № 193-ЕП / 27.05.2019

    относно: Определяне на членове на РИК - Видин за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателните списъци, декларации и удостоверения към тях, списъци на заличени лица и списъците за допълнително вписване на придружители от проведените избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 192-ЕП / 27.05.2019

    относно: Повторно преброяване на гласове, получени в избирателни секции - СИК № 050900027, СИК № 050900016, СИК № 050900007, СИК № 050900044, СИК № 050900025, СИК № 050900094, СИК № 050900076, СИК № 050900075, СИК № 050900007, СИК № 052200003.

всички решения