Заседания

Заседание от дата 08.05.2019 от 15:00 часа.

Решения

№ 28-ЕП / 08.05.2019

ОТНОСНО : Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 14-ЕП от 25 април 2019 г. на Районна избирателна комисия Видин относно назначаване на секционни избирателни комисии и утвърждаване списъка на резервните членове на СИК в община Ружинци, област Видин за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

№ 27-ЕП / 08.05.2019

ОТНОСНО : Провеждане на обучение на членовете на секционните избирателни комисии и подвижни секционни избирателни комисии за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

№ 26-ЕП / 08.05.2019

ОТНОСНО : Одобряване на графичния файл с образец на бюлетината за изборен район 05-Видински за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

№ 25-ЕП / 08.05.2019

ОТНОСНО : Определяне реда и начина за извършване на промени в съставите на секционните избирателни комисии и подвижните секционни избирателни комисии на територията на изборен район 05-Видински за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Календар

Решения

  • № 194-ЕП / 27.05.2019

    относно: Приемно време на Районна избирателна комисия Видин за периода от 29 май 2019 г. до 9 юни 2019 г.

  • № 193-ЕП / 27.05.2019

    относно: Определяне на членове на РИК - Видин за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателните списъци, декларации и удостоверения към тях, списъци на заличени лица и списъците за допълнително вписване на придружители от проведените избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 192-ЕП / 27.05.2019

    относно: Повторно преброяване на гласове, получени в избирателни секции - СИК № 050900027, СИК № 050900016, СИК № 050900007, СИК № 050900044, СИК № 050900025, СИК № 050900094, СИК № 050900076, СИК № 050900075, СИК № 050900007, СИК № 052200003.

всички решения