Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 80-НС
Видин, 19.09.2022

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатската листа на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Постъпило е заявление с вх. №155 от 19.09.2022г. по описа на РИК – Видин за регистрация на 100 застъпници на кандидатската листа на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в изборите за народни представители 02 октомври 2022 г. и рег. № 1 от 19.09.2022г.от входящия регистър на РИК – Видин за регистрация на застъпници. Заявлението е подписано от  Тодор Стаменов Вълчев – упълномощен представител на партията чрез Мария Иванова – преупълномощен представител. Към заявлението са приложени списък, съдържащ имената и ЕГН на лицата, заявени за регистрация като застъпници на кандидатската листа и 100 броя декларации.

След извършена проверка РИК – Видин установи, че всички лица предложени в списъка отговарят на изискванията на Изборния кодекс.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 15 от Изборния кодекс и Решение № 1318-НС от 19.08.2022 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия - Видин 

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като застъпници на кандидатската листа на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ 100 лица, както следва:

 

1

Даниела Крумова Димитрова

2

Анче Борисова Матеева

3

Борис Андреев Вълчев

4

Лиляна Милкова Савова

5

Сашка Гергова Финова

6

Милчо Велзеров Чобанов

7

Велизар Милчов Чобанов

8

Лидия Емилова Чобанова

9

Емилия Методиева Митева

10

Цецка Василева Христова

11

Цеко Минчов Йоцов

12

Цветанка Кирилова Йотова

13

Нели Миладинова Петрова

14

Славка Георгиева Рашкова

15

Цанка Русинова Борисова

16

Миглена Кирилова Мирова- Георгиева

17

Анка Страхилова Стефанова

18

Павлина Цветкова Маркова

19

Венка Велкова Недкова

20

Наташа Милчова Ганцова

21

Виолета Георгиева Пълова

22

Кирилка Иванова Ценова

23

Лилянка Илиева Табакова

24

Венета Младенова Ангелова

25

Лъчезар Емилов Еленков

26

Христина Йоцова Еленкова

27

Илиян Петров Донков

28

Венелин Асенов Петров

29

Ангел Страшимиров Игнатов

30

Тихомир Найденов Петров

31

Иван Спасов Георгиев

32

Владимир Иванов Станчов

33

Антон Георгиев Дамянов

34

Георги Димитров Матеев

35

Иван Димитров Борисов

36

Пенко Иванов Недялков

37

Зорка Асенова Любенова

38

Илия Николов Любенов

39

Надка Илиева Петрова

40

Ивайло Петков Гогийски

41

Бисер Йотов Петров

42

Кирил Емилов Тодоров

43

Мариана Георгиева Тодорова

44

Екатерина Антонова Кръстева

45

Ваня Любенова Русинова

46

Зоран  Йовков Йорданов

47

Снежинка Кръстева Маринова

48

Жени Ангелова Първанова

49

Светослав Людмилов Атанасов

50

Мими Кирилова Петкова

51

Добринка Петкова Йорданова

52

Десислава Любомирова Вълчева

53

Мариана Борисова Станчова

54

Николина Въткова Пекова

55

Марийка Александрова Ванкова

56

Ани Кирилова Мирчева

57

Велинка Илиева Тодорова

58

Даниела Тошева Ангелова

59

Емилиян Драгославов Василев

60

Николай Василев Николов

61

Цецка Цветанова Петрова-Киркова

62

Стоянчо Митков Кирков

63

Надя Ванчова Танова

64

Тошко Борисов Гадинов

65

Верка Любенова Маркова

66

Мариан Асенов Русков

67

Елена Марианова Асенова

68

Анка Емилова Рускова

69

Венелин Борилов Христов

70

Валентина Тодорова Христова

71

Гера Стоянова Руйкова

72

Теменужка Цветанова Петрова

73

Ромил Младенов Маринов

74

Цветан Иванов Томов

75

Георги Тодоров Тодоров

76

Илийчо Еленков Цекин

77

Стефан Милков Димчев

78

Даниела Стойчова Стоянова

79

Павлин Мариусов Петров

80

Мартина Найденова Николова

81

Самуил Петров Николов

82

Ани Стефанова Маринова -Йончева

83

Йордан Вълчев Данов

84

Стоянка Йоцова Митова

85

Митко Витков Митов

86

Гошо Димитров Кичашки

87

Галя Пенкова Младенова

88

Анна Гьорова Петкова

89

Соня Стоянова Арсенова

90

Иванка Веселинова Стефанова

91

Валерия Кайзерова Иванова

92

Цеца Стоянова Генкова

93

Красимир Боянов Първулов

94

Ваньо Велков Петров

95

Иванка Петкова Бек

96

Кадифка Ангелова Георгиева

97

Добрин Ваньов Цанов

98

Ангел Асенов Асенов

99

Кирилка Флорова Динолова

100

Иванка Григорова Иванова

 

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Павел Пламенов Петков

* Публикувано на 19.09.2022 в 18:13 часа

Календар

Решения

  • № 181-НС / 04.10.2022

    относно: Определяне на членове на РИК - Видин за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателните списъци, декларации и удостоверения към тях, списъци на заличени лица и списъците за допълнително вписване на придружители от проведените избори за народни представители в страната на 02 октомври 2022 г.

  • № 180-НС / 04.10.2022

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към Районна избирателна комисия – Видин

  • № 179-НС / 02.10.2022

    относно: Сигнал от Александър Матеев, представляващ коалиция ГЕРБ-СДС.

всички решения