Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 79-НС
Видин, 19.09.2022

ОТНОСНО: Утвърждаване на избирателните секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборен район 05 - Видински за произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Със Заповед № РД-1031/16.09.2022 г. на кмета на община Белоградчик е определена 1 /една/ избирателна секция за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на община Белоградчик за произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Със Заповед № 150/12.09.2022 г. на кмета на община Бойница е определена 1 /една/ избирателна секция за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на община Бойница за произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Със Заповед № 128/14.09.2022 г. на кмета на община Брегово е определена 1 /една/ избирателна секция за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на община Брегово за произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Със Заповед № РД-02-11-931/31.08.2022 г. на кмета на община Видин са определени 9 /девет/ избирателни секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на община Видин за произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Със Заповед № 164/08.09.2022 г. на кмета на община Грамада е определена 1 /една/ избирателна секция за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на община Грамада за произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Със Заповед № РД-02-215/29.08.2022 г. на кмета на община Димово са определени 3 /три/ избирателни секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на община Димово за произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Със Заповед № РД-18-137/08.09.2022 г. на кмета на община Кула са определени 2 /две/ избирателни секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на община Кула за произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Със Заповед № 245/07.09.2022 г. на кмета на община Макреш е определена 1 /една/ избирателна секция за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на община Макреш за произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Със Заповед № РД-02-187/14.09.2022 г. на кмета на община Ново село е определена 1 /една/ избирателна секция за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на община Ново село за произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Със Заповед № 612/19.09.2022 г. на кмета на община Ружинци са определени 2 /две/ избирателни секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на община Ружинци за произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Със Заповед № 341/19.09.2022 г. на кмета на община Чупрене са определени 7 /седем/ избирателни секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на община Чупрене за произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, чл.234 и чл.235 от Изборния кодекс и Решение №1328-НС от 25 август 2022 г. на Централната избирателна комисия, Районна избирателна комисия  - Видин

 

Р Е Ш И:

        

УТВЪРЖДАВА избирателните секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборен район 05 - Видински за произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г., както следва:

СИК № 050100004 в община Белоградчик

СИК № 050300001 в община Бойница

СИК № 050600001 в община Брегово

СИК № 050900007, 050900015, 050900018, 000509025, 050900048, 050900057,  050900078,  050900088, 0509000109  в община Видин

СИК № 051500002 в община Грамада

СИК № 051600002, 051600015 и 051600022 в община Димово

СИК № 052200001, 052200005 в община Кула

СИК № 052500006 в община Макреш

СИК № 053000002 в община Ново село

СИК № 053300001, 053300007 в община Ружинци

СИК № 053700001, 053700002, 053700003,  053700005, 053700006, 053700009,  053700010 в община Чупрене

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Павел Пламенов Петков

* Публикувано на 19.09.2022 в 18:12 часа

Календар

Решения

  • № 181-НС / 04.10.2022

    относно: Определяне на членове на РИК - Видин за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателните списъци, декларации и удостоверения към тях, списъци на заличени лица и списъците за допълнително вписване на придружители от проведените избори за народни представители в страната на 02 октомври 2022 г.

  • № 180-НС / 04.10.2022

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към Районна избирателна комисия – Видин

  • № 179-НС / 02.10.2022

    относно: Сигнал от Александър Матеев, представляващ коалиция ГЕРБ-СДС.

всички решения