Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 78-НС
Видин, 19.09.2022

ОТНОСНО: Назначаване състава на подвижната секционна избирателна комисия в община Макреш за изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Постъпило е писмо с изх. № ВИ-6321 от 13.09.2022 г. на кмета на община Макреш и с вх. № 129 от 15.09.2022 г. по описа на РИК - Видин, с всички изискуеми по чл. 91, ал. 8 от ИК документи, включително протокол от проведена консултация от 12.09.2022 г. при кмета на община Макреш.

Видно от протокол за проведена консултация на 12.09.2022г. парламентарно представените политически партии или коалиции не са изпратили свои представители, като в последствие са направени писмени предложения за състава на ПСИК от шест парламентарно представените политически партии или коалиции, поради което РИК – Видин следва да назначи състава на комисията според направените предложения.

Със свое Решение №73-НС от 19.09.2022 г. РИК – Видин е определила 1 подвижна секционна избирателна комисия на територията на община Макреш, а с Решение № 9-НС от 15.08.2022 г. РИК - Видин е определила седемчленен състав за подвижни секционни избирателни комисии, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и в местата за задържане.

            С оглед на гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия – Видин

РЕШИ:

  1. НАЗНАЧАВА състава на подвижна секционна избирателна комисия за изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. в община Макреш, както следва:

 

 

СИК №052500008, населено място с. Макреш ,ул. "Георги Бенковски" №88 Община Макреш

 

Име

Длъжност

1

Виктория Петрова Иванова

Председател

2

Хани Митков Хилков

Зам. Председател

3

Милен Живков Вълчев

Секретар

4

Симона Илиева Каменова

Член

5

Снежка Ромилова Крачунова

Член

6

Мирослава Иванова Младенова

Член

7

 

Член

 

 

УКАЗВА на упълномощения представител на коалиция „Демократична България - обединение“ в тридневен срок от публикуване на настоящето решение да представи предложение за попълване на квотата за член на ПСИК № 052500008 – с. Макреш, общ. Макреш.

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Павел Пламенов Петков

* Публикувано на 19.09.2022 в 18:11 часа

Календар

Решения

  • № 181-НС / 04.10.2022

    относно: Определяне на членове на РИК - Видин за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателните списъци, декларации и удостоверения към тях, списъци на заличени лица и списъците за допълнително вписване на придружители от проведените избори за народни представители в страната на 02 октомври 2022 г.

  • № 180-НС / 04.10.2022

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към Районна избирателна комисия – Видин

  • № 179-НС / 02.10.2022

    относно: Сигнал от Александър Матеев, представляващ коалиция ГЕРБ-СДС.

всички решения