Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 77-НС
Видин, 19.09.2022

ОТНОСНО: Формиране на единния номер на избирателна секция в ЦНСТПЛД - с. Ново село, изборен район 05 - Видински за произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Със Заповед № 75/14.09.2022г.  на Управителя на ЦНСТПЛД с. Ново село  е образувана 1/една/ избирателна секция. Със Заповед № РД 02-186/14.09.2022 г. на кмета на община Ново село е утвърдена номерацията на 1/една/ избирателна секция в ЦНСТПЛД с. Ново село  на територията на община Ново село за произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

            Предвид гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 8 и чл. 72, ал. 1, т. 6 от Изборния кодекс и във връзка с Решение № 1203-НС/04.08.2022 г. на ЦИК за определяне на единната номерация на избирателните секции в Република България за изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. и Решение № 11/15.08.2022 г. на РИК Видин,  Районна избирателна комисия  - Видин

Р Е Ш И

Формира единния номер на избирателната секция в ЦНСТПЛД с. Ново село  на територията на община Ново село в изборен район 05 - Видински за произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г., както следва:

 

№ 053000009  - в село Ново село, община Ново село, ул. „Георги Бенковски“ № 2, място на гласуване – стая на първи етаж в ЦНСТПЛД.

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Павел Пламенов Петков

* Публикувано на 19.09.2022 в 18:10 часа

Календар

Решения

  • № 181-НС / 04.10.2022

    относно: Определяне на членове на РИК - Видин за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателните списъци, декларации и удостоверения към тях, списъци на заличени лица и списъците за допълнително вписване на придружители от проведените избори за народни представители в страната на 02 октомври 2022 г.

  • № 180-НС / 04.10.2022

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към Районна избирателна комисия – Видин

  • № 179-НС / 02.10.2022

    относно: Сигнал от Александър Матеев, представляващ коалиция ГЕРБ-СДС.

всички решения